NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 

Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer

Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen, Eystein Jansen

Forskningsrådets tiårige forskningsprogram "Klimaendringer og konsekvenser for Norge" (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.

Hva forteller egentlig denne forskningen, hva omfatter den og hvordan foregår den?

Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvordan påvirker klimaendringene selve klimasystemet? Hva skjer med naturen, med dyre- og plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse seg endrede klimatiske rammebetingelser?

I denne boken har fremtredende forskere innen sine respektive fagfelt gått gjennom og analysert forskningsprosjektene fra NORKLIMA, prøvd å finne svar på spørsmålene, og formidler resultatene på en forståelig, lettlest og engasjerende måte.

Alle som er opptatt av vårt klima og den verden vi lever i, vil ha glede av boken. Boken er en nyttig kunnskapskilde for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Den vil også være av interesse for akademikere og studenter innenfor naturfaglige studieretninger.
Cover

Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer
Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen, Eystein Jansen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2013/10 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget
[NOK 399 (approx.$ 48) | Published: 2013/10 | Paperback | 248 pages]

vis ordreliste/show order list     avslutt bestillingen/checkout
 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no