NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 

Din bestilling så langt / Your order so far

Ingen ordrelinjer / No order lines


Din bestilling så langt vises over. Du kan nå:
  • legge til nye fritekstordrelinjer ved å bruke skjemaet under.
  • gå til våre boklister over nyere norske fagbøker og legge inn nye ordrelinjer derfra.
  • gå til vårt søkeskjema for å søke i våre lister.

OBS! fullt bruk av systemet er kun mulig hvis din nettleser tillater cookies!
The present state of your order is shown above. You can now:
  • add a new free-text order by using the form below.
  • return to our book lists to choose further titles (primarily newer Norwegian academic books).
  • move to our search form to search for books in our lists.

NB! full use of our order form is only possible if your browser accepts cookies!

Bestillingsskjema/Order form

Tittel/title
Forfatter/author
ISBN Standard boknummer: se informasjon nedenfor.
Standard book number : see information below.
Antall/Quantity
Maksimumpris/Maximum price NOK
Tilleggsinformasjon/
Additional information
ISBN: 10 eller 13 tegn uten bindestrek -- oppgis kun hvis du er 100% sikker på at nummeret viser til utgaven og innbindingen du ønsker å bestille. Ved usikkerhet vennligst oppgi antatt ISBN/tilgjengelig informasjon i feltet for tilleggsinformasjon.

Maksimumpris: oppgi eventuelt en øvre prisgrense (før porto) -- vi kontakter deg hvis tittelen kommer til å koste mer enn dette beløpet. Se vår informasjonsside for generell informasjon om spesialbestillinger.
  ISBN: 10 or 13 characters without hyphens -- only use this field if you are absolutely certain that the number refers to exactly the edition and binding you wish to order. If in doubt please use the additional information field.

Maximum price. If you are uncertain of the price level of a book you can enter a maximum price (before postage) here. We will contact you before processing your order if the book will cost more than the amount given. See our main page for general information on special orders.

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no