NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
NLH søkeside/search page
Her kan du søke blant titlene i våre boklister, samt andre nyere norske fagbøker. Databasen representerer kun en brøkdel av titlene vi kan formidle -- bruk eventuelt vår spesialbestillingstjeneste hvis du ikke finner det du trenger. Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Use this page to locate titles in our book lists, which primarily contain recent Norwegian academic titles. Titles that are not listed can be ordered via our special order service.

Søk etter ett eller flere nøkkelord eller én frase (omgitt av "").

Enter keywords or a single phrase enclosed in quotes.
 
 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no