NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
Bestillingsskjema

Informasjon

Eksport

Søk

Fakturabetaling

Nyheter

Juridiske bøker

Økonomiske/ Administrative fag

Helse- og
sosialfag


Psykologi

Samfunnsfag og historie

Pedagogikk

Språk og litteratur

Humaniora,
religion m.m.


Tekniske- og datafag

Naturvitenskap

Ord- og oppslagsbøker

Engelskspråklige fagbøker
Norwegian Library House AS


Norwegian Library House AS tilbyr en bestillingstjeneste for norske og utenlandske bøker og informasjonsprodukter. Våre hovedkunder er norske fag- og forskningsbibliotek.

Bruk menyvalgene til venstre for å se våre boklister, som presenterer fagbøker utgitt, eller planlagt utgitt, i Norge de siste to årene. Tidligere utgitte titler, og norske og utenlandske titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Vår nyhetsliste gir en oversikt over norske fagbøker utgitt i løpet av de siste 3 månedene, sortert etter dato.

Vår søkbare database inneholder de samme titlene som boklistene.


Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer
Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen, Eystein Jansen

Forskningsrådets tiårige forskningsprogram "Klimaendringer og konsekvenser for Norge" (NORKLIMA) har hatt som målsetning å sette klimaendringer i et helhetlig perspektiv, og på den måten bedre vår forståelse av det som skjer.

Hva forteller egentlig denne forskningen, hva omfatter den og hvordan foregår den?

Spørsmålene forskerne har prøvd å finne svar på er: Hvordan skapes klimaendringer og hvordan påvirker klimaendringene selve klimasystemet? Hva skjer med naturen, med dyre- og plantelivet? Hvordan kan samfunnet tilpasse seg endrede klimatiske rammebetingelser?

I denne boken har fremtredende forskere innen sine respektive fagfelt gått gjennom og analysert forskningsprosjektene fra NORKLIMA, prøvd å finne svar på spørsmålene, og formidler resultatene på en forståelig, lettlest og engasjerende måte.

Alle som er opptatt av vårt klima og den verden vi lever i, vil ha glede av boken. Boken er en nyttig kunnskapskilde for naturfaglærere i ungdomsskolen og videregående skole. Den vil også være av interesse for akademikere og studenter innenfor naturfaglige studieretninger.
Cover


Pris kr. 399 | Utgitt: 2013/10 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget
[NOK 399 (approx.$ 48) | Published: 2013/10 | Paperback | 248 pages]

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no