NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Juridiske bøker
Listen omfatter nyere juridiske bøker, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.


Agreement on the European Economic Area. A commentary
Arnestad, Fredriksen, Graver, Mestad and Vedder
Pris kr. 2300 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 4. utgave
Aarbakke, Magnus, mfl.
Pris kr. 2699 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1392 sider

Aksjonæravtaler
Woxholth, Jannik
Pris kr. 1129 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 506 sider

Allmenn formuerett - fleire rettar til same formuesgode
Kåre Lilleholt
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 377 sider | Universitetsforlaget

Alminnelig obligasjonsrett
Peter Hallsteinsen
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 755 sider | Gyldendal

Anders Sandøe Ørsted : og den norske straffeloven av 1842
Sandvik, Hilde
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 196 sider

Anskaffelsesrett i et nøtteskall
Goller, Morten mfl.
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 327 sider

Arbeidsmiljøloven med kommentarer
Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.)
Pris kr. 1399 | 4. utgave | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 1570 sider | Fagbokforlaget

Arbeidsrett
Storeng, Beck & Due Lund
Pris kr. 299 | 11. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 171 sider | Cappelen

Arbeidsrett - særlig om omstilling i offentlig sektor, 2. utgave
Borgerud
Ca. kr. 649 | Forventet utgivelse: 2019/03 | Universitetsforlaget

Arbeidsrett i et nøtteskall
Hirst, Marion Holthe og Sen Ivar Lønneid
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 306 sider

Arverett
Lødrup og Asland
Pris kr. 649 | 7. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Avtalerett 10.utg.
Woxholth, Geir
Pris kr. 599 | 10. utgave | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 506 sider

Avtalerett i et nøtteskall
Woxholth, Geir
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 240 sider

Bevisvurderingens rettslige rammer
Markus Jerkø
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 482 sider

Boikott i arbeidskampsammenheng
Kurt Weltzien
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 528 sider | Fagbokforlaget

Borettslovene : med kommentarer
Lilleholt, Kåre og Christian Fr. Wyller
Pris kr. 999 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 805 sider

Comparing legal cultures
Koch, Skodvin and Sunde (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 359 sider | Fagbokforlaget

Cyberkriminalitet
Schjølberg, Stein
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 255 sider

Digital dømmekraft
Engen, Bård Ketil mfl. (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 203 sider

Digital forvaltning - en innføring. Juridiske, informatiske og
Wiese Schartum Jansen og Tranvik
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Digitalisering av offentlig forvaltning : fra lovtekst til programkode
Dag Wiese Schartum
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 345 sider | Fagbokforlaget

Diskrimineringsvern i arbeidslivet - en håndbok
Brit Djupvik Semner
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 300 sider | Fagbokforlaget

Droner i sivilsamfunnet - aktører, teknologi og etiske utfordringer
Astrid Gynnild (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 192 sider | Cappelen

Dynamisk tingsrett, til eksamen. 2. utgave
Apelseth, Matias
Pris kr. 319 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 141 sider

Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten
Einar Mo
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 110 sider | Cappelen

Eiendomsmegling : oppgavesamling : jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør
Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova Johnsen
Pris kr. 569 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 303 sider | Cappelen

Eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse
Ness, Stein og Anne Siiri Øyasæter
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 295 sider

Ekstern revisors handleplikter
Birkeland
Pris kr. 999 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 432 sider | Cappelen

Entrepriserett i et nøtteskall
Meyer-Myklestad, Johannes (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 215 sider

EØS-rett 3.utg.
Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen
Pris kr. 699 | 3. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 461 sider | Fagbokforlaget

Ferieloven med kommentarer
Trond Stang
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | Fagbokforlaget

Folkerett i et nøtteskall
Helmersen, Sondre Torp
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 189 sider

Forbrukerkjøpsloven
Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 249 sider | Fagbokforlaget

Forbrukerkjøpsloven - hovedbok og oppgavesamling
Lyngdal & Lyngdal
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Fagbokforlaget

Forbrukerkjøpsloven : oppgavesamling
Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 114 sider | Fagbokforlaget

Forsikringsrett i et nøtteskall
Anderssen, Harald Benestad
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 251 sider

Forsvarlig forvaltning
Boe, Erik Magnus
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 195 sider

Forvaltningsrett i et nøtteskall
Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina og Terje Abusland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 232 sider

Forvaltningsrett. 11. utgave
Eckhoff & Smith
Pris kr. 759 | 11. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 593 sider

Fra lov til rett
Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 466 sider

Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i
Høgestøl, Andersson og Lie (red.)
Pris kr. 529 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 439 sider

Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse
Thomas Horn
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 585 sider | Fagbokforlaget

Gjeldsordningsloven : med kommentarer
Ernst Moe
Pris kr. 990 | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 462 sider | Cappelen

God advokatskikk
Woxholth, Geir
Pris kr. 779 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 504 sider

God forvaltningsskikk - rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse
Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 247 sider | Gyldendal

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra
Jørn Jacobsen
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 218 sider | Fagbokforlaget

Handbook on hull insurance
Wilhelmsen, Trine-Lise and Hans Jacob Bull
Pris kr. 680 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 415 sider

Hard mot de harde, myk mot de myke
Yngve Hammerlin
Ca. kr. 399 | Forventet utgivelse: 2019/02 | Universitetsforlaget

Helse- og omsorgsrett
Anne Kjersti Befring
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 260 sider | Cappelen

Helserett i et nøtteskall
Befring, Anne Kjersti mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 320 sider

Historisk grunnlovskommentar
Mestad, Ola
Ca. kr. 1499 | Forventet utgivelse: 2019/06

Hva er politi
Finstad, Liv
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 160 sider | Universitetsforlaget

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - jus og psykologi
Ståle V. Einarsen, Harald Pedersen
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 391 sider | Gyldendal

Høyesterett, straffen og tyveriene - straffeutmålingsbegrunnelser i
Sverre Flaatten
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 266 sider | Fagbokforlaget

Individuell arbeidsrett
Skjønberg, Hognestad og Hotvedt
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 540 sider

Innføring i folkerett, 5. utg.
Ruud og Ulfstein
Pris kr. 649 | 5. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 365 sider

Innføring i jordskifterett
Bjerva, Øystein Jakob og Per Kåre Sky
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 286 sider

Innføring i skatterett 2018-2019
Fallan, Lars
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 493 sider

Innføring i skatterett 2018-2019 : Studiebok
Fallan, Lars
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 289 sider

Innføring i straffeprosess
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 366 sider

Innføring i trygderett. 5. utgave ved Imran Haider
Kjønstad, Asbjørn
Pris kr. 529 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 301 sider

Innledning til jusstudiet
Torvund, Olav
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 352 sider

Innsynsrett
Johan Greger Aulstad
Pris kr. 890 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 545 sider | Fagbokforlaget

Internasjonal inntektsskatterett. 5. utgave
Zimmer, Frederik
Pris kr. 749 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 392 sider

Internasjonal strafferett : en innføring
Elizabeth Baumann og Jo Stigen
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 298 sider | Gyldendal

Juridisk metode i et nøtteskall
Aarli og Sæther Mæhle
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 281 sider | Gyldendal

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen
Minde, Stine Winger
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 120 sider

Jus for økonomiske og administrative studier
Heivoll og Sander
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 360 sider | Cappelen

Juss for skoleledere
Astrid M. Svele (red.)
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 398 sider | Universitetsforlaget

Juss for utøvere av begrenset politimyndighet
Fredriksen og Sand
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 666 sider

Juss for vektere, 2. utgave
Bunæs, Myhrer og Spurkland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 237 sider

Kollektiv arbeidsrett : en innføring
Tron Løkken Sundet
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 232 sider | Cappelen

Kommunale forhåndstilsagn: adgangen til å forhåndsbinde forvaltnings-
Roald Hopsnes
Pris kr. 699 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 388 sider | Fagbokforlaget

Konkursrett i et nøtteskall
Hatling, Gran Johansen og Houmb Sjøli
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 193 sider

Konstitusjonelt demokrati 4.utg.
Eivind Smith
Pris kr. 659 | 4. utgave | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 429 sider | Fagbokforlaget

Kontraktsrett og obligasjonsrett
Kåre Lilleholt
Pris kr. 839 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 706 sider | Cappelen

Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge
Westrheim og Kjærgård Eide (red.9
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 353 sider | Fagbokforlaget

Kystvaktens politi- og påtalemyndighet
Arild Aaserød
Pris kr. 429 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 136 sider | Gyldendal

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer
Thue, Buan mfl.
Pris kr. 1299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 1115 sider

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) :
Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen
Pris kr. 169 | 10. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 337 sider | Gyldendal

Lov- og regelsamling i arbeidsrett
Ernes, Neumann og Sundet
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 865 sider | Fagbokforlaget

Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-19
Ernes, neumann og Løkken Sundet
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 831 sider | Fagbokforlaget

Lovens lange arm - en studie av politbetjenters rolle som rettshåndhevere
Geir Heivoll
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 362 sider | Cappelen

Lærebok i bedriftsskatterett
Skaar og Kristensen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 502 sider | Gyldendal

Lærebok i merverdiavgift
Gjems-Onstad, Ole mfl.
Pris kr. 499 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 353 sider

Lærebok i skatterett. 8. utgave
Zimmer, Frederik
Pris kr. 799 | 8. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 527 sider

Lærebok i utlendingsrett
Øyvind Dybvik Øyen (red.)
Pris kr. 659 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 461 sider | Universitetsforlaget

Masteroppgaven i juss. 2. utgave
Tuseth og Winge
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 190 sider

Menneskeretigheter: en verden uten helvete
Ole Gjems-Onstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Menneskerettighetene og Norge: rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati
Føllesdal, Andreas, Morten Ruud og Geir Ulfsten (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 336 sider

Merverdiavgift : praksis og erfaringer
Nyberget, Trude mfl. (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 494 sider

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv
Dyrnes, Cecilie Aa. og Anders B. Mikelsen (red.)
Pris kr. 520 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 202 sider

Merverdiavgift i et nøtteskall
 
Pris kr. 329 | 10. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 158 sider | Gyldendal

Mineralloven - lovkommentar
Falkanger, Thor
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 246 sider

Mistenktes innsyn i straffesaken. I spenningsfeltet mellom tillit og kontro
Rui, Jorun I.
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 259 sider

Norm, skyldkrav og straffetrussel : Utvalgte emner fra spesiell strafferett
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 407 sider

Norsk bedriftsskatterett
Folkvord, Furuseth, Ormaz Ferdowsi og Gjems-Onstad
Pris kr. 1529 | 10. utgave | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 1376 sider

Norsk konkurranserett bind 2. Fusjonskontroll
Ryssdal, Anders og Håkon Cosma Størdal
Pris kr. 679 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 264 sider

Norsk Totalkontrakt 2015 : med kommentarer
Jon D. Bjerkem
Pris kr. 629 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 466 sider

Når oppstår en fordring?
Silje Karine Nordveit
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 302 sider | Cappelen

Obligasjonsrett - en innføring
Haaskjold, Erlend
Pris kr. 799 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 298 sider

Offentleglova. Kommentarutgave
Brandt, Sverdrup Efjestad, Harlem og Selman
Pris kr. 1299 | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 482 sider

Offentlig arbeidsrett - rettigheter og plikter, tilsetting og opphør
Fanebust, Arne
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 330 sider

Om erstatningsrett - med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen og Hagland
Pris kr. 590 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 396 sider | Gyldendal

Omsetning og kreditt 5. Beslagsretten
Høgetveit
Ca. kr. 699 | Forventet utgivelse: 2019/04 | Universitetsforlaget

Oppgaver med løsninger i rettslære
Einar Mo
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 312 sider | Cappelen

Oppgavesamling i familie- og arverett,3 utg.
Viken
Ca. kr. 299 | 3. utgave | Ikke utgitt ennå | Universitetsforlaget

Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen : med løsningsforslag
Thiis-Evensen, Cathrine og Steinar Fredriksen
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 189 sider

Opplæringslova - Lovkommentar
Geir Helgeland
Pris kr. 1199 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 425 sider | Universitetsforlaget

Oppsigelse i arbeidsforhold. 5. utgave
Fanebust, Arne
Pris kr. 799 | 5. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 452 sider

Oversikt over erstatningsretten
Peter Lødrup, John Asland og Bjarte Askeland
Pris kr. 299 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 133 sider | Cappelen

Oversikt over rettskildene
Karen Eg Taraldrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Panterett. 4.utgave
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 599 | 4. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 346 sider

Passivitet
Maria Vea Lund
Pris kr. 1099 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 742 sider | Cappelen

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser
Kielland, Torger
Pris kr. 699 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 375 sider

Permittering, nedbemanning og sluttpakker : en praktisk håndbok om omstill
Skarning, Nicolay
Pris kr. 589 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 311 sider | Cappelen

Personvern : publisering og behandling av personopplysninger
Ødegaard, Magnus og Jon Wessel-Aas
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 370 sider

Personvernforordningen (GDPR) Kommentarutgave
Skullerud mfl.
Pris kr. 1299 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 595 sider | Universitetsforlaget

Plan og bygningsrett . Del 1, 3. utg.
Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os
Pris kr. 999 | 3. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 533 sider

Plan og bygningsrett. Del 2, 3. utg.
Ness, Stein
Pris kr. 1199 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 752 sider

Plan- og bygningsloven 2008 . Fungerer loven etter intensjonene?
Aarsæther og Sandkjær Hanssen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 408 sider

Plan- og bygningsloven 2008. En lov for vår tid?
Aarsæther og Sandkjær Hansen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 558 sider

Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave. 2. utg.
Tyrén, Carl Wilhelm
Pris kr. 999 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 847 sider

Plan- og bygningsrett. Kort forklart
Holth, Fredrik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 242 sider

Politiet i krig og ved okkupasjon
Ragnar L. Auglend
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 130 sider | Gyldendal

Politireformer - idealer, realiteter, retorikk og praksis
Larsson og Lundgren Sørli (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 387 sider | Cappelen

Private veier
Gauer, Erik
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 196 sider | Cappelen

Påtalerett
Gert Johan Kjelby
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 410 sider | Cappelen

Rektors stillingsvern
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 290 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 143 sider

Rektors styringsrett
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 319 sider

Rett og rettsanvendelse
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 332 sider

Rett, samfunn og legitimitet
Sand, Inger Johanne
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 200 sider

Rettshistorisk kritikk : tolv studier
Michalsen, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 264 sider

Rettslig regulering av norsk akvakultur
Mellbye
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/12 | Innbundet | 239 sider | Universitetsforlaget

Rettslige overgangsformer : politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikli
Heivoll og Flaatten (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 329 sider

Rettslige problemstillinger i redningstjenesten
Arild Aaserød
Pris kr. 429 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 216 sider | Gyldendal

Rettsstat og menneskerettigheter 5.utg.
Aall, Jørgen
Pris kr. 819 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 601 sider | Fagbokforlaget

Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
Haugli, Eriksen og Jakobsen (red.)
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 370 sider | Fagbokforlaget

Rettsøkonomi 2.utg.
Eide & Stavang
Pris kr. 1099 | 2. utgave | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 655 sider | Cappelen

Robins guide til kjøpsretten
Bjelland, Kaija
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 158 sider

Sakførsel i sivile saker
Boye, Knut
Pris kr. 699 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 532 sider

Samerett. 3. utgave
Skogvang, Susann Funderud
Pris kr. 649 | 3. utgave | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 351 sider

Scandinavian Maritime Law . The Norwegian Perspective, 4th ed.
Brautaset, Lasse, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger
Pris kr. 949 | 4. utgave | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 756 sider

Selskapsrett 6.utg.
Geir Woxholth
Pris kr. 529 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 442 sider | Gyldendal

Selskapsrett i et nøtteskall
Geir Woxholth
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 192 sider | Gyldendal

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Østenstad, Adolphsen, Naur og Sinding Aasen (red.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 302 sider | Fagbokforlaget

Sentrale emner i barneretten. 3. utgave
Bendiksen, Lena R. L. og Trude Haugli
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 342 sider

Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder
Furevik, Erik
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 300 sider | Universitetsforlaget

Sivilprosess 4.utg.
Robberstad, Anne
Pris kr. 659 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 437 sider | Fagbokforlaget

Sivilprosess i et nøtteskall
Vangsnes, Jørgen
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 277 sider

Skatteforvaltningsloven kommentarutgave
Einar Harboe og Marianne Brockmann Bugge
Pris kr. 1499 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 477 sider | Universitetsforlaget

SkatteFUNN
Hambro, Christian
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 363 sider

Skatterett for eiendomsmeglere
Dag Sønsthagen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 106 sider | Cappelen

Skatterett for næringsdrivende 2017
Brudvik
Pris kr. 999 | 40. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 939 sider | Cappelen

Skjulte tvangsmidler. 2. utgave
Bruce og Sunde Haugland
Pris kr. 649 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 381 sider

Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave
Lie, Nils Erik
Pris kr. 999 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 368 sider

Spansk juridisk-økonomisk ordbok -- norsk-spansk
Hanne Mørk
Pris kr. 585 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 621 sider | Cappelen

Statsansatteloven - særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i stat
Gerd Engelsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 140 sider | Cappelen

Statsforfatningen i Norge 11.utg.
Andenæs og Fliflet
Pris kr. 899 | 11. utgave | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 702 sider | Universitetsforlaget

Straffegjennomføring
Birgitte Langset Storvik
Pris kr. 649 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 584 sider | Cappelen

Straffeloven - de straffbare handlingene. Kommentarutgave
Magnus Matningsdal
Pris kr. 1599 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 1182 sider

Straffeprosess : før eksamen
Aina Mee Ertzeid
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 164 sider | Fagbokforlaget

Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid
Ruud, Morten
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 296 sider

Strategisk granskning - mistanke om økonomisk kriminalitet
Petter Gottschalk
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 489 sider | Cappelen

Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor
Engelsrud
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 503 sider | Cappelen

Tale eller tie - om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige
Morten Holmboe
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 268 sider | Gyldendal

Tariffavtaletolkning
Sundet, Sandnes og Engan
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 205 sider | Universitetsforlaget

Terrorisme i norsk strafferett
Erling Johannes Husabø
Pris kr. 589 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 353 sider | Fagbokforlaget

Til tingsrettens teori
Erlend Baldersheim
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 323 sider | Cappelen

Tildeling av offentlige kontrakter : Rettslige vurderinger i
Trygstad, Kristian Jåtog
Pris kr. 749 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 375 sider

Tilvirkningskontrakter - med kommentarer til NKT15 og NF15
Kaasen, Knut
Pris kr. 899 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 941 sider

Tjenesteloven - tjenestedirektivet i norsk rett. Kommentarutgave
Sunde og Sørebø
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 386 sider | Universitetsforlaget

Tjenestetvistloven : med kommentarer
Bjørnaraa, Torgeir
Pris kr. 579 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 223 sider

Troverdighetsvurderinger
Schjatvet, Cecilie
Ca. kr. 369 | Forventet utgivelse: 2019/04

Trygderett i et nøtteskall
Runar Narvland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 314 sider | Gyldendal

Tvangsfullbyrdelsesloven. kommentarutgave. 5. utgave
Falkanger, Flock og Waaler, ved Løvold og Haugli Sørensen
Pris kr. 1499 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 911 sider

Tvisteløsning. 3. utgave
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 1799 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 1439 sider

Vandel - om politiattester og vurdering av skikkethet
Holmboe og Myhrer
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 400 sider

Vegtrafikklovgivningen 2018
 
Pris kr. 550 (inkl.mva.) | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 688 sider | Cappelen

Velferdsrett 1 - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
Kjønstad, Syse og Kjelland
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 599 sider | Gyldendal

Velferdsrett 2 - barneverns- og sosialrett
Kjønstad, Syse, Kjelland (red.)
Pris kr. 579 | 5. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 536 sider

Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11a med kommentarer
Sande, Eldbjørg, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 889 sider

Voldgift i et nøtteskall
Berg og Nisja
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 136 sider | Gyldendal

Ytelse av investeringstjenester til forbruker - verdipapirrettslige,
Kjørven, Marte Eidsand
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 319 sider

Å fremme andres prostitusjon (straffeloven §315)
Vilde Hallgren Bodal
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 152 sider | Fagbokforlaget

Økonomisk familierett
Asbjørn Strandbakken
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 295 sider | Fagbokforlaget

Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar
Petter Gottschalk
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 416 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no