NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Juridiske bøker
Listen omfatter nyere juridiske bøker, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.


Agreement on the European Economic Area. A commentary
Arnestad, Fredriksen, Graver, Mestad and Vedder
Pris kr. 2300 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 4. utgave
Aarbakke, Magnus, mfl.
Pris kr. 2699 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1392 sider

Aksjonæravtaler
Woxholth, Jannik
Pris kr. 1129 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 506 sider

Alminnelig obligasjonsrett
Peter Hallsteinsen
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 755 sider | Gyldendal

Alminnelig strafferett 6.utg.
Andenæs, Rieber-Mohn og Sæther
Pris kr. 869 | 6. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 670 sider | Universitetsforlaget

Alminnelig strafferett i et nøtteskal
Thomas Frøberg
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 316 sider | Gyldendal

Andenæs' Norsk straffeprosess - ajourføringshefte
Tor-Geir Myhrer, Morten Holmboe og Kai Spurkeland
Pris kr. 229 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 121 sider | Universitetsforlaget

Anders Sandøe Ørsted : og den norske straffeloven av 1842
Sandvik, Hilde
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 196 sider

Anskaffelsesrett i et nøtteskall
Goller, Morten mfl.
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 327 sider

Arbeidslivets spilleregler. 4. utgave
Storeng, Beck, Due Lund, Andersen, Andersen og Svendsen
Pris kr. 949 | 4. utgave | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 752 sider

Arbeidsmiljøloven med kommentarer
Jakhelln, Aune, Kroken og Lenth (red.)
Pris kr. 1399 | 4. utgave | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 1570 sider | Fagbokforlaget

Arbeidsrett
Storeng, Beck & Due Lund
Pris kr. 299 | 10. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 104 sider | Cappelen

Arbeidsrett - særlig om omstilling i offentlig sektor, 2. utgave
Borgerud
Ca. kr. 649 | Forventet utgivelse: 2018/09 | Universitetsforlaget

Arverett
Lødrup og Asland
Pris kr. 649 | 7. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Avtalerett 10.utg.
Woxholth, Geir
Pris kr. 599 | 10. utgave | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 506 sider

Avtalerett i et nøtteskall
Woxholth, Geir
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 240 sider

Barnerett i et nøtteskall
Kvalø, Kirsten Kolstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 240 sider

Barnets rett til respekt
 
Pris kr. 189 | Utgitt: 2016/04 | Innbundet | 60 sider | Cappelen

Begrunnelse av rettsavgjørelser
Pedersen, Jussi Erik
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 459 sider

Bevisvurdering - usikkerhet og sannsynlighet
Erling Eide
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 208 sider | Cappelen

Bevisvurderingens rettslige rammer
Markus Jerkø
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 482 sider

Boikott i arbeidskampsammenheng
Kurt Weltzien
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 528 sider | Fagbokforlaget

Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt : Festskrift til Aslak Syse 70 år
Førde, Reidun mfl. red.
Pris kr. 950 | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 626 sider

Comparing legal cultures
Koch, Skodvin and Sunde (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 359 sider | Fagbokforlaget

Comparing legal cultures (draft version)
Jørn Øyrehagen Sunde og Knut Einar Skodvin (eds.)
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 137 sider | Fagbokforlaget

Cyberkriminalitet
Schjølberg, Stein
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 255 sider

Digital dømmekraft
Engen, Bård Ketil mfl. (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 203 sider

Digital forvaltning - en innføring. Juridiske, informatiske og
Wiese Schartum Jansen og Tranvik
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Digitalisering av offentlig forvaltning : fra lovtekst til programkode
Dag Wiese Schartum
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 345 sider | Fagbokforlaget

Droner i sivilsamfunnet - aktører, teknologi og etiske utfordringer
Astrid Gynnild (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 192 sider | Cappelen

Dynamisk tingsrett, til eksamen. 2. utgave
Apelseth, Matias
Pris kr. 319 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 141 sider

Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten
Einar Mo
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 110 sider | Cappelen

Eiendomsmegling - oppgavesamling
Falkanger, Fjeldheim og Johnsen
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 294 sider | Cappelen

Eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse
Ness, Stein og Anne Siiri Øyasæter
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 295 sider

Ekstern revisors handleplikter
Birkeland
Pris kr. 999 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 432 sider | Cappelen

Endring i arbeidsforhold. Styringsrett og arbeidsplikt, 2. utgave
Fougner, Jan
Pris kr. 699 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 352 sider

Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler
Arnt E. Skjefstad
Pris kr. 1099 | Utgitt: 2016/07 | Innbundet | 560 sider | Cappelen

EØS-rett 3.utg.
Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen
Pris kr. 699 | 3. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 461 sider | Fagbokforlaget

Fallrettar og ekspropriasjonserstatning
Hauge, Katrine Broch
Pris kr. 699 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 464 sider

Fast eiendoms rettsforhold. 5. utgave
Falkanger, Thor
Pris kr. 749 | 5. utgave | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 412 sider

Fast eiendoms tingsrett
Stavang, Endre og Geir Stenseth
Pris kr. 490 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 316 sider

Faste eiendommers rettsforhold
Einar Mo
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 255 sider | Cappelen

Fengsel eller frihet
Morten Holmboe
Pris kr. 790 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 450 sider | Gyldendal

Ferieloven med kommentarer
Trond Stang
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | Fagbokforlaget

Forbrukerkjøp 3.utgave
Marinussen
Pris kr. 469 | 3. utgave | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 237 sider | Cappelen

Forbrukerkjøpsloven
Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 249 sider | Fagbokforlaget

Forbrukerkjøpsloven - hovedbok og oppgavesamling
Lyngdal & Lyngdal
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Fagbokforlaget

Forbrukerkjøpsloven : oppgavesamling
Anne Bang Lyngdal og Svein Børre Lyngdal
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 114 sider | Fagbokforlaget

Forvaltningsrett i et nøtteskall
Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina og Terje Abusland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 232 sider

Fra lov til rett
Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 466 sider

Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i
Høgestøl, Andersson og Lie (red.)
Pris kr. 529 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 439 sider

Frihet, forbrytelse og straff - en systematisk fremstilling av norsk
Gröning, Husabø og Jacobsen
Pris kr. 929 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 820 sider | Fagbokforlaget

Friluftsloven med kommentarer
Marianne Reusch
Pris kr. 549 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 555 sider | Gyldendal

Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse
Thomas Horn
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 585 sider | Fagbokforlaget

Fusjon og fisjon av selskaper
Liland, Anders H.
Pris kr. 999 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 729 sider | Universitetsforlaget

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra
Jørn Jacobsen
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 218 sider | Fagbokforlaget

Handbook on hull insurance
Wilhelmsen, Trine-Lise and Hans Jacob Bull
Pris kr. 680 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 415 sider

Hard mot de harde, myk mot de myke
Yngve Hammerlin
Ca. kr. 399 | Forventet utgivelse: 2018/07 | Universitetsforlaget

Helse- og omsorgsrett
Anne Kjersti Befring
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 260 sider | Cappelen

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer
Alice Kjellevold
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/07 | Innbundet | 357 sider | Fagbokforlaget

Historisk grunnlovskommentar
Mestad, Ola
Ca. kr. 1499 | Forventet utgivelse: 2018/10

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet - jus og psykologi
Ståle V. Einarsen, Harald Pedersen
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 391 sider | Gyldendal

Høyesterett, straffen og tyveriene - straffeutmålingsbegrunnelser i
Sverre Flaatten
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 266 sider | Fagbokforlaget

Individuell arbeidsrett
Skjønberg, Hognestad og Hotvedt
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 540 sider

Innføring i skatterett 2017-18 studiebok
Fallan & Fallan
Pris kr. 299 | 22. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 292 sider | Gyldendal

Innføring i skatterett 2017-2018
Fallan, Lars
Pris kr. 499 | 35. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 500 sider

Innføring i straffeprosess
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 366 sider

Innføring og oppgavesamling i advokatetikk
Haraldsen, Haakon og Advokatforeningen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 259 sider

Innføring og oppgavesamling i kontraktsrett
Frølich og Kjellby
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 265 sider | Universitetsforlaget

Innledning til jusstudiet
Torvund, Olav
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 352 sider

Innsynsrett
Johan Greger Aulstad
Pris kr. 890 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 545 sider | Fagbokforlaget

Internasjonal inntektsskatterett. 5. utgave
Zimmer, Frederik
Pris kr. 749 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 392 sider

Internasjonal strafferett : en innføring
Elizabeth Baumann og Jo Stigen
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 298 sider | Gyldendal

Juridisk metode i et nøtteskall
Aarli og Sæther Mæhle
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 281 sider | Gyldendal

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen
Minde, Stine Winger
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 120 sider

Juridisk og administrativ ordliste - bokmål/nynorsk
 
Pris kr. 319 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 161 sider | Samlaget

Jus for økonomiske og administrative studier
Heivoll og Sander
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 360 sider | Cappelen

Juss for skoleledere
Astrid M. Svele (red.)
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 398 sider | Universitetsforlaget

Juss for vektere, 2. utgave
Bunæs, Myhrer og Spurkland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 237 sider

Kommentarutgave til vær varsom-plakaten
Halvard Helle, Vidar Strømme (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 274 sider | Cappelen

Kommunale forhåndstilsagn: adgangen til å forhåndsbinde forvaltnings-
Roald Hopsnes
Pris kr. 699 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 388 sider | Fagbokforlaget

Konfliktrådsloven. Kommentarutgave
Holmboe, Morten
Pris kr. 649 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 205 sider

Konkurransebegrensninger i arbeidslivet
Alex Borch (red.)
Pris kr. 999 | Utgitt: 2016/09 | Innbundet | 556 sider | Universitetsforlaget

Konstitusjonelt demokrati 4.utg.
Eivind Smith
Pris kr. 659 | 4. utgave | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 429 sider | Fagbokforlaget

Kontraktsrett og obligasjonsrett
Kåre Lilleholt
Pris kr. 839 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 706 sider | Cappelen

Krav på penger - sikring og oppgjør i praksis
Lind, Gregersen, Lundby Kristiansen, Larsson
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 227 sider

Kritikk - konfrontasjoner med rett og makt
Christoffer C. Eriksen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 161 sider | Universitetsforlaget

Lov om arbeidsmiljø 9.utgave 2017
Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen
Pris kr. 159 | 9. utgave | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 328 sider

Lov- og regelsamling i arbeidsrett
Ernes, Neumann og Sundet
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 865 sider | Fagbokforlaget

Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-19
Ernes, neumann og Løkken Sundet
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 831 sider | Fagbokforlaget

Lovbrudd, skyld og straff : hovedlinjer i alminnelig strafferett
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 266 sider

Lufttransport av gods
Falkanger, Thor
Pris kr. 469 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 185 sider

Lærdom som lidenskap
Rune Slagstad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 168 sider | Fagbokforlaget

Lærebok i bedriftsskatterett
Skaar og Kristensen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 502 sider | Gyldendal

Lærebok i merverdiavgift
Gjems-Onstad, Ole mfl.
Pris kr. 499 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 353 sider

Lærebok i rettsmedisin
Rognum, Torleiv Ole (red.)
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 502 sider

Lærebok i utlendingsrett
Øyvind Dybvik Øyen (red.)
Pris kr. 659 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 461 sider | Universitetsforlaget

Løsøreerververs kreditorvern
Hilde Hauge
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Mangler ved omsetning av boliger
Anderssen, Harald Benestad
Pris kr. 1190 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 890 sider

Markedsføringsrett i et nøtteskall
Grandal, Morten og Frode Elton Haug
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 216 sider

Materiell prosessledelse
Erik Eldjarn
Pris kr. 899 | Utgitt: 2016/07 | Innbundet | 351 sider | Cappelen

Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten
Østerud, Eirik
Pris kr. 999 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 307 sider

Menneskeretigheter: en verden uten helvete
Ole Gjems-Onstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Menneskerettighetene og Norge: rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati
Føllesdal, Andreas, Morten Ruud og Geir Ulfsten (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 336 sider

Merverdiavgift : praksis og erfaringer
Nyberget, Trude mfl. (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 494 sider

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv
Dyrnes, Cecilie Aa. og Anders B. Mikelsen (red.)
Pris kr. 520 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 202 sider

Merverdiavgift i et nøtteskall
 
Pris kr. 329 | 10. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 158 sider | Gyldendal

Mineralloven - lovkommentar
Falkanger, Thor
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 246 sider

Mistenktes innsyn i straffesaken. I spenningsfeltet mellom tillit og kontro
Rui, Jorun I.
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 259 sider

Norm, skyldkrav og straffetrussel : Utvalgte emner fra spesiell strafferett
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 407 sider

Norsk konkurranserett bind 2. Fusjonskontroll
Ryssdal, Anders og Håkon Cosma Størdal
Pris kr. 679 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 264 sider

Norsk spesiell strafferett 2.utg.
Magnus Matningsdal
Pris kr. 699 | 2. utgave | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 587 sider | Fagbokforlaget

NS 8405 : med kommentarer
Marthinussen, Karl, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen
Pris kr. 1450 | 4. utgave | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 781 sider

Når oppstår en fordring?
Silje Karine Nordveit
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 302 sider | Cappelen

Obligasjonsrett - en innføring
Haaskjold, Erlend
Pris kr. 799 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 298 sider

Obligasjonsrett kort forklart
Erlend Haaskjold
Ca. kr. 349 | Forventet utgivelse: 2018/09

Om erstatningsrett - med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen og Hagland
Pris kr. 590 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 396 sider | Gyldendal

Omstilling og nedbemanning. 3. utgave
Fougner, Jan mfl.
Pris kr. 739 | 3. utgave | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 501 sider

Oppgaver med løsninger i rettslære
Einar Mo
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 312 sider | Cappelen

Oppgavesamling i arbeidsrett
Andersen, Terje Gerhard
Ca. kr. 399 | Forventet utgivelse: 2018/09

Oppgavesamling i familie- og arverett,3 utg.
Viken
Ca. kr. 299 | 3. utgave | Forventet utgivelse: 2018/06 | Universitetsforlaget

Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen : med løsningsforslag
Thiis-Evensen, Cathrine og Steinar Fredriksen
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 189 sider

Oppgavesamling i kontraktsrett (arb.tittel)
Frølich, Peter Christian
Ca. kr. 449 | Ikke utgitt ennå

Oppgavesamling i markedsrett og etikk
Ernes og Neumann
Pris kr. 259 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 90 sider | Fagbokforlaget

Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk
Jon Wessel-Aas
Pris kr. 229 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 89 sider | Cappelen

Opplæringslova - Lovkommentar
Geir Helgeland
Pris kr. 1199 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 425 sider | Universitetsforlaget

Oppsigelse i arbeidsforhold. 5. utgave
Fanebust, Arne
Pris kr. 799 | 5. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 452 sider

Oversikt over familieretten 5.utg.
Peter Lødrup og Tone Sverdrup
Pris kr. 299 | 5. utgave | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 115 sider | Cappelen

Oversikt over rettigheter til fast eiendom
Karen Eg Taraldrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 217 sider | Cappelen

Oversikt over rettskildene
Karen Eg Taraldrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Passivitet
Maria Vea Lund
Pris kr. 1099 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 742 sider | Cappelen

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser
Kielland, Torger
Pris kr. 699 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 375 sider

Permittering, nedbemanning og sluttpakker : en praktisk håndbok om omstill
Skarning, Nicolay
Pris kr. 589 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 311 sider | Cappelen

Plan og bygningsrett . Del 1, 3. utg.
Ness, Stein
Ca. kr. 999 | 3. utgave | Forventet utgivelse: 2018/05

Plan og bygningsrett. Del 2, 3. utg.
Ness, Stein
Ca. kr. 1199 | 3. utgave | Forventet utgivelse: 2018/05

Plan- og bygningsrett. Kort forklart
Holth, Fredrik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 242 sider

Politirett 3.utg.
Auglend og Mæland
Pris kr. 890 | 3. utgave | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 1515 sider | Gyldendal

Praktisk og enkelt om arbeidsrett
Olmistad og Bonvik
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 231 sider | Fagbokforlaget

Private veier
Gauer, Erik
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 196 sider | Cappelen

Psykisk helsevernloven : med kommentarer
Syse, Aslak
Pris kr. 690 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 543 sider

Påtalerett
Gert Johan Kjelby
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 410 sider | Cappelen

Rektors stillingsvern
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 290 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 143 sider

Rektors styringsrett
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 319 sider

Rett, samfunn og legitimitet
Sand, Inger Johanne
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 200 sider

Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk
Andenæs, Kristian og Jorunn Møller (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 328 sider

Rettigheter i fast eiendom - en innføring i tingsrett
Einar Bergsholm
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 264 sider | Fagbokforlaget

Rettigheter i velferdsstaten : begreper, trender, teorier
Ikdahl, Ingunn og Vibeke Blaker Strand (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 298 sider

Rettshistorisk kritikk : tolv studier
Michalsen, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 264 sider

Rettslige overgangsformer : politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikli
Heivoll og Flaatten (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 329 sider

Rettsstrid - en strafferettslig studie
Henriette N. Tøssebro
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 146 sider | Fagbokforlaget

Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
Haugli, Eriksen og Jakobsen (red.)
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 370 sider | Fagbokforlaget

Robins guide til kjøpsretten
Bjelland, Kaija
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 158 sider

Sakførsel i sivile saker
Boye, Knut
Pris kr. 699 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 532 sider

Samerett. 3. utgave
Skogvang, Susann Funderud
Pris kr. 649 | 3. utgave | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 351 sider

Scandinavian Maritime Law . The Norwegian Perspective, 4th ed.
Brautaset, Lasse, Hans Jacob Bull og Thor Falkanger
Pris kr. 949 | 4. utgave | Utgitt: 2017/03 | Innbundet | 756 sider

Selskapsrett 6.utg.
Geir Woxholth
Pris kr. 529 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 442 sider | Gyldendal

Selskapsrett i et nøtteskall
Geir Woxholth
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 192 sider | Gyldendal

Sentrale helserettslige emner
Befring, Kjelland og Syse (red.)
Pris kr. 490 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 343 sider

Sivilbeskyttelsesloven - en praktisk og juridisk veileder
Furevik, Erik
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 300 sider | Universitetsforlaget

Sivilprosess i et nøtteskall
Vangsnes, Jørgen
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 277 sider

Skapende, utøvende kunstnere. Beskyttelsen av utøvende kunstneres
Tøien, Irina Eidsvold
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 322 sider

Skatteforvaltningsloven kommentarutgave
Einar Harboe og Marianne Brockmann Bugge
Pris kr. 1499 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 477 sider | Universitetsforlaget

SkatteFUNN
Hambro, Christian
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 363 sider

Skatterett for næringsdrivende 2017
Brudvik
Pris kr. 999 | 40. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 939 sider | Cappelen

Skatterett for økonomistudenter
Berg Olsen og Vigdal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 301 sider | Fagbokforlaget

Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling
Berg Olsen og Vidal
Pris kr. 269 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 180 sider | Fagbokforlaget

Skjønnsprosessloven. Kommentarutgave
Lie, Nils Erik
Pris kr. 999 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 368 sider

Spansk juridisk-økonomisk ordbok -- norsk-spansk
Hanne Mørk
Pris kr. 585 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 621 sider | Cappelen

Statsforfatningen i Norge 11.utg.
Andenæs og Fliflet
Pris kr. 899 | 11. utgave | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 702 sider | Universitetsforlaget

Statsrett kort forklart
Benedikte Moltumyr Høgberg
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 168 sider | Universitetsforlaget

Straffegjennomføring
Birgitte Langset Storvik
Pris kr. 649 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 584 sider | Cappelen

Straffeloven - de straffbare handlingene. Kommentarutgave
Magnus Matningsdal
Pris kr. 1599 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 1182 sider

Straffeprosess
Ørnulf Øyen
Pris kr. 739 | Utgitt: 2016/09 | Innbundet | 542 sider | Fagbokforlaget

Strafferett 5.utgave
Ståle Eskeland, Alf Petter Høgberg
Pris kr. 839 | 5. utgave | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 612 sider | Cappelen

Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid
Ruud, Morten
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 296 sider

Straffesaksbehandling i tingrettene
Langbach, Tor
Pris kr. 899 | 2. utgave | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 695 sider

Strategisk granskning - mistanke om økonomisk kriminalitet
Petter Gottschalk
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 489 sider | Cappelen

Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor
Engelsrud
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 503 sider | Cappelen

Sui generis - festskrift til Stein Evju
 
Pris kr. 1499 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 802 sider | Universitetsforlaget

Tale eller tie - om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige
Morten Holmboe
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 268 sider | Gyldendal

Tariffavtaletolkning
Sundet, Sandnes og Engan
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 205 sider | Universitetsforlaget

Til tingsrettens teori
Erlend Baldersheim
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 323 sider | Cappelen

Tildeling av offentlige kontrakter : Rettslige vurderinger i
Trygstad, Kristian Jåtog
Pris kr. 749 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 375 sider

Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis
Hjort, Maria Astrup
Pris kr. 649 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 426 sider

Tingsrett. 8. utgave
Falkanger, Thor og Aage Thor Flakanger
Pris kr. 1059 | 8. utgave | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 957 sider

Tjenesteloven - tjenestedirektivet i norsk rett. Kommentarutgave
Sunde og Sørebø
Pris kr. 899 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 386 sider | Universitetsforlaget

Tjenestetvistloven : med kommentarer
Bjørnaraa, Torgeir
Pris kr. 579 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 223 sider

Tomtefesteloven med kommentarer
Kjøllesdal, Toril, Thomas Andersen og Harald Sletner
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 217 sider

Tomtefesteloven. Kommentarutgave
Falkanger, Thor
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 239 sider

Trygderett i et nøtteskall
Runar Narvland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 314 sider | Gyldendal

Tvisteløsning. 3. utgave
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 1799 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 1439 sider

Universitets- og høyskoleloven av 2005 : med kommentarer 2.utg.
Jan Fridthjof Bernt
Pris kr. 539 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 319 sider | Fagbokforlaget

Velferdsrett 1 - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
Kjønstad, Syse og Kjelland
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 599 sider | Gyldendal

Velferdsrett 2 - barneverns- og sosialrett
Kjønstad, Syse, Kjelland (red.)
Pris kr. 579 | 5. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 536 sider

Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11a med kommentarer
Sande, Eldbjørg, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen
Pris kr. 890 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 889 sider

Viltloven, kommentarutgave
Holdø, Håvard H.
Pris kr. 699 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 254 sider

Vold mot barn - teoretiske, juridiske og praktisek tilnærminger
Kate Melvik, Ole Greger Lillevik, Oddbjørg Edvardsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 240 sider | Gyldendal Akademisk

Voldelig hav: pirateri og jus
Frostad, M.
Pris kr. 621 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 299 sider | Cappelen

Voldgift i et nøtteskall
Berg og Nisja
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 136 sider | Gyldendal

Våpeninstruks for politiet - kommentarutgave
Myhrer, Tor-Geir
Pris kr. 579 | Utgitt: 2016/09 | Innbundet | 167 sider

Ytelse av investeringstjenester til forbruker - verdipapirrettslige,
Kjørven, Marte Eidsand
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 319 sider

Å fremme andres prostitusjon (straffeloven §315)
Vilde Hallgren Bodal
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 152 sider | Fagbokforlaget

Økonomisk familierett
Asbjørn Strandbakken
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 295 sider | Fagbokforlaget

Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar
Petter Gottschalk
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 416 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no