NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Helse- og sosialfag
Listen omfatter nyere bøker innen helse- og sosialfag, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Alle vil leve lenge - men ingen vil bli gamle
Runar Bakken
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 230 sider | Fagbokforlaget

Allmennpsykologi : psykisk helsehjelp i kommunen
Anne-Kristin Imenes
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Ansvarlig alkoholhåndtering
Helge Jørgensen
Pris kr. 430 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 371 sider | Yrkeslitteratur

Arbeid og psykisk helse
Olsen, Bjørnar oe Pål Nystuen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 284 sider

Arbeidsbok til menneskekroppen : Fysiologi og anatomi
Sjaastad, Toverud, Sand, Bjålie og Haug
Pris kr. 299 | 3. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 224 sider

Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte
Viken, Kjetil
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 234 sider

Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv : hva vet vi om voksne og eld
 
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | Fagbokforlaget

Barn og bevegelse
Sulheim Haugstvedt og Bech
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 148 sider | Cappelen

Barn og unge i midten : Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges
Johannessen, Baard og Torhold Skotheim (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 370 sider

Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 223 sider

Barneomsorg på norsk. i samspill og spenning mellom hjem og stat
Tuastad, Svein Erik og Ingunn Studsrød (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 232 sider

Barnevernets begreper : - i bevegelse
Ask og Botnen Eide (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 255 sider

Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom
Cohen, Mannarino og Deblinger
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 388 sider

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid
Bjelland og Nakstad
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 221 sider | Gyldendal

Bevegelig berørt : det hellige i helsevesenet
Kari Martinsen
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 160 sider | Fagbokforlaget

Biologisk psykologi : en lærebok
Anders Ågmo
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 417 sider | Fagbokforlaget

Blodet og immunsystemet : en innføring
Brynjar Foss
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 108 sider | Fagbokforlaget

Blodprøvetaking i praksis
 
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV
Chudasama, Krishna
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 283 sider

De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor?
Sæther, Stig Arve
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 182 sider

Den digitale helsetjenesten
Hauge, Hans Nielsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 417 sider

Den interaktive hjernen hos barn og unge
Anne-Grethe Urnes (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 394 sider | Gyldendal

Den krevende barndommen - om barndom, sosialisering og politikk for barn
Ivar Frønes
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 172 sider | Cappelen

Den krevende foreldrerollen Familiestøttende intervensjoner
redaktører: Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes, John Kjøbli
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 234 sider | Gyldendal

Den kroniske tilstanden
Sæther, Inger-Lise
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 174 sider | Cappelen

Den terapeutiske kultur
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 222 sider

Diakoni i velferdsamfunnet
Haugen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 160 sider | Fagbokforlaget

Diakoni og velferdsstat
Lid, Inger Marie (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 283 sider

Dobbelt opp. Om rus og psykiske lidelser. 4. utgave
Evjen, Boe Kielland og Øiern
Pris kr. 499 | 4. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 286 sider

Dokumentasjon i sykepleiepraksis
Grete Vabo
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 245 sider | Cappelen

Du og barnet - om å skape gode relasjoner med barn
Schibbye, Anne-Lise Løvlie og Elisabeth Løvlie
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider

En ekstra : En bok om å være fosterhjem
Banggren, Gunni Marie
Pris kr. 250 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 142 sider

En mindre medisinsk psykiatri
Aarre, Trond
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 196 sider

Endokrinologi : en medisinsk lærebok
Kristian Løvås, Eystein Husebye
Pris kr. 569 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 245 sider | Gyldendal

Etikk i klinisk sjukepleie
Anne Kari Tolo Heggestad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 144 sider | Samlaget

Etikk i profesjonell praksis
Einar Aadland ; [illustrasjonar: Amund Nitter]
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 109 sider | Samlaget

Etikk i psykiske helsetjenester
Pedersen, Reidar og Per Nortvedt (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 361 sider

Fag, etikk og kommunikasjon
Krüger Grasaas, Sjursen og Stordalen
Pris kr. 419 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 247 sider | Cappelen

Faglig kommunikasjon i praksis
Fjelldal, Carina og Anders Örtenblad (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 208 sider

Flyktningers psykiske helse
Varvin, Sverre
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 239 sider

Forebyggende og helsefremmende arbeid : Fra individ- til systemorientert te
Garsjø, Olav
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 297 sider

Fortellinger fra et sykehjem
Kristin Hartveit Hansen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 287 sider | Cappelen

Forventningens kraft : Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad
Vike, Halvard
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 244 sider

Fosterhjemsarbeid Fra rekruttering til tilbakeføring
Vigdis Bunkholdt
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 315 sider | Gyldendal

Fritid sammen med andre - tilrettelagte fritidstjenester i endring
Kristiansen, Midtsundstad og Ofstad (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 173 sider | Fagbokforlaget

Fysioterapi for de minste barna
Sunde og Aakvik Skår
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 175 sider

Fysisk aktivitet og helse - fra begrepsforståelse til implementering av
Torstveit, Lohne-Seiler, Berntsen og Anderssen (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 453 sider | Cappelen

Fysisk aktivitet og trening for eldre : betydning for fysisk kapasitet og
Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Gestaltterapi : Lærebok i teori og praksis
Skottun, Gro og Åshild Krüger
Pris kr. 529 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 341 sider

God praksis - om medisin og etikk
Hjörleifsson og Lea
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 316 sider | Fagbokforlaget

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn
Søftestad, Siri
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 293 sider

Grunnleggende ernæringslære
Hjartåker, Anette mfl.
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 475 sider

Handlingsrom i barnevernet
Schönfelder, Thomassen Andersen, Aune Kane (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 292 sider | Fagbokforlaget

Helse- og omsorgsrett
Anne Kjersti Befring
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 260 sider | Cappelen

Helsefremmende samhandling natur og kultur som folkehelse
Gunnar Tellnes
Pris kr. 309 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Helsefremmende skriving
Wold og Uverud
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 282 sider | Gyldendal

Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis
Gammersvik og Bognes Larsen (red.)
Pris kr. 389 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 284 sider | Fagbokforlaget

Helsehjelp til personer med rusproblemer
Biong og Ytrehus (red.)
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider | Cappelen

Helserett i et nøtteskall
Befring, Anne Kjersti mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 320 sider

Hjertet og sirkulasjonssystemet - en innføring
Jan Helge Halleraker
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 140 sider | Fagbokforlaget

hva er AVHENGIGHET
Bramness, Jørgen G.
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 160 sider

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

Hverdagsrehabilitering : Kvalitetsforbedring i norske kommune
Trude A.Hartviksen og Berit M.Sjølie
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 252 sider | Cappelen

Hvordan elske et barn
Janusz Korczak
Pris kr. 209 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 82 sider | Cappelen

Håndbok i parterapi
Ottar Ness (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 466 sider | Fagbokforlaget

Håndtering av legemidler
Olsen, Kofoed og Rygg
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Hørselstap : Stress og mestring
Williams, Katharine Cecilia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 187 sider

I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring
Duckert, Fanny og Kim Edgar Karlsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 295 sider

Inkluderende fellesskap for barn og unge : ekspertrapport om barn og unge
Thomas Nordahl mfl.
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 286 sider | Fagbokforlaget

Innføring i atferdsanalyse 2.utg.
Isaksen, Jørn og Are Karlsen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Innføring i logistisk regresjon
Fugleberg, Småstuen og Tufte
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag
Jon Ingulf Medbø
Pris kr. 669 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 413 sider | Cappelen

Jentegrupper : en møteplass for selvtillit og vennskap
Mia Börjesson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 186 sider | Gyldendal

Jordmorboka : Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Pris kr. 1099 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | Cappelen

Kan de ikke bare ta seg sammen: Om barn og unge med ADHD og Tourettes
Rønhovde, Lisbeth Iglum
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 284 sider

Klinisk kommunikasjon i sykepleie
Lena Günterberg Heyn (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 275 sider

Klinisk legemiddelhåndtering
Holm & Notevarp
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 263 sider | Fagbokforlaget

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet
Juel, Faugli og Ludvigsen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 290 sider | Fagbokforlaget

Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer
Rolf W. Gråwe (red.)
Pris kr. 229 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 80 sider | Fagbokforlaget

Kommunikasjon i relasjoner - personorientering, samhandling, etikk
Eide og Eide
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 420 sider

Kort om NAV
Solstad, Asgeir
Pris kr. 259 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 176 sider

Kreftsykdommer : En basisbok for helsepersonell
Schlichting, Ellen og Erik Wist (red.)
Pris kr. 769 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 484 sider

Kreftsykepleie : Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Pris kr. 1098 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 808 sider | Cappelen

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kropp og sinn
Egil W. Martinsen
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Kroppens funksjon og oppbygning
Nicolaysen, Gunnar og Per Holck (red.)
Pris kr. 849 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag
Malterud, Kirsti
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 161 sider

Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag - en innføring
Kirsti Malterud
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 254 sider | Universitetsforlaget

Kvalitet og pasientsikkerhet
Stubberud, Dag-Gunnar
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 173 sider

Legemidler og bruken av dem
Nordeng og Spigset (red.)
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Longyearbyen sykehus 1916-2016
Rolf Hanoa
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 215 sider | Fagbokforlaget

Lykkeverktøy - for fagfolk som jobbar med menneske
Ingunn Hagen
Pris kr. 318 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Lærebok i psykiatri 4.utg.
Malt, Andreassen, Malt, Melle og Årsland (red.)
Pris kr. 1049 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1060 sider | Gyldendal

Lærebok i øre-nesehals-sykdommer og hode-hals-kirurgi (norsk utgave)
Ovesen, Therese og Christian von Buchwald (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 337 sider

Marginalitet, sårbarhet, mestring. Etiske og metodiske utfordringer i
Berg, Haugen, Elvegård og Kermit (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 220 sider

Medarbeidersamtalen
Frøydis Perny Vasset
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 188 sider | Fagbokforlaget

Medisinsk ordbok 8.utgave
Magne Nylenna
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 559 sider

Medisinsk-biologisk ordbok -- latin-gresk-norsk
Steinar Risnes
Pris kr. 795 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 860 sider | Cappelen

Mellom tro og tvil : Praktisk kunnskap i psykisk helsearbeid
Olsen, Ruth Helene
Pris kr. 359 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 202 sider

Menneskekroppen : Fysiologi og anatomi
Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie og Toverud
Pris kr. 1069 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 665 sider

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

Migrasjon, helse og profesjon
Debesay, Jonas og Christine Tschudi-Madsen (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 215 sider

Miljøterapeuten. mennesket som metode i miljøterapi
Gustumhaugen, Kjell mfl.
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 125 sider

Miljøterapi med barn og unge 3.utg.. organisasjonen som terapeut
Larsen, Erik
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 195 sider

Møte med det selvmordstruede mennesket
Gry Bruland Vråle
Pris kr. 369 | 4. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 197 sider | Gyldendal

NUBU 4-16 nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år
Andrup, Janson og Gjærum
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/03 | 161 sider | Universitetsforlaget

Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner : manual for NBO
Nugent, Keefer, Minear, Johnson og Blanchard
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 305 sider | Gyldendal

Når barn er pårørende
Bergem, Anne Kristine
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 269 sider

Når vi er stille - erfaringer med meditasjon
Justnes, Laugerud og Heskje (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 150 sider

Odontologisk psykologi
Willumsen, Myran og Lein (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 276 sider

Omsorgsforståelser - mellom poesi, profesjon og politikk
Kroken, Randi (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 167 sider

Operasjonssykepleie - 2. utg.
Dåvøy, Eide, Hansen (red.)
Pris kr. 485 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 501 sider

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Pasientsikkerhet . Teori og praksis
Aase, Karina (red.)
Pris kr. 489 | 3. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 325 sider

Pedagogisk praksis i sykepleie
Brataas, Evensen og Ingstad (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 295 sider

Pediatri og pediatrisk sykepleie
Grønseth og Markestad
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 360 sider | Fagbokforlaget

Pengene og livet. Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid, 3.utgave
Solstad, Asgeir
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 212 sider

Penger og helse. Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren
 
Pris kr. 479 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Personlighetspsykiatri
Karterud, Sigmund, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 533 sider

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid
Karlsson og Borg (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 197 sider | Fagbokforlaget

Planlegging for helse og trivsel
Larsen, Ridderström og Nylenna
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 326 sider | Fagbokforlaget

Praksisteorier i sosialt arbeid
Hutchinson og Oltedal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 229 sider | Universitetsforlaget

Praktisk psykiatri
Aarre og Dahl (red.)
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 645 sider | Fagbokforlaget

Profesjonell utvikling og faglig veiledning
Killén, Kari
Pris kr. 429 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 282 sider

Profesjonelle barnesamtaler - Å ta barn på alvor
Gamst, Kari Trøften
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 344 sider

Profesjonelle samtaler med ungdom : et utviklingsfremmende perspektiv
Kari Langaard
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 293 sider | Gyldendal

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
Aarhus Braseth, Røsvik, Satinovic og Aadland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 218 sider | Samlaget

Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi
Dahl-Michelsen, Groven og Aadland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 238 sider | Samlaget

Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Psykiatri for helsefag
Trond F. Aarre (red.)
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 337 sider | Fagbokforlaget

Psykiatriboken : Sinn , kropp, samfunn
Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke
Pris kr. 629 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 596 sider | Gyldendal

Psykisk helsearbeid : en gang til
Anders Johan W. Andersen
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 235 sider | Gyldendal

Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre. 3. utgave
Bøe, Tore Dag og Arne Thomassen
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 224 sider

Psykiske lidelser - forståelse, diagnostikk og juss
Dahl og Løvlie
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 401 sider

Psykoanalytisk diagnostikk : personlighetsstrukturer i terapiprosessen
Nancy McWilliams
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 446 sider | Gyldendal

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. - Forpliktelser og ansvar
Tønnessen, Siri og Bente Kassah (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 215 sider

Q&A medisin
Ayyad Z. Khan
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 117 sider | Fagbokforlaget

Rapportlære for kriminalomsorgen
Halvorsen, Khawaja og Storvik
Pris kr. 299 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 140 sider | Fagbokforlaget

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner
Bramness, Jørgen G. og Tom Vøyvik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 208 sider

Recovery : Tradisjoner, fornyelser og praksiser
Karlsson, Bengt og Marit Borg
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 178 sider

Relasjoner i psykisk helsearbeid
Varvin og Østertun Geirdal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 195 sider

Resiliens : risiko og sunn utvikling
Borge, Anne Inger Helmen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider

Risiko : - en innføring i god praksis
Vatnelid, Ingvild Laila
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 128 sider

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Sagt : sitater om helse
 
Pris kr. 99 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 116 sider

Samfunnsfarmasi : legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse
Granås og Bakken
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 427 sider | Fagbokforlaget

Samværets praksis. Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid
Myhrer-Næss, Petter
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 194 sider

Schizofreni - en forstyrrelse av selvet
Møller, Paul
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 246 sider

Schizofreni - en lidelse man kan leve med
Peleikis, Dawn Elizabeth og Sivje Cathrine Felldal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 200 sider

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Østenstad, Adolphsen, Naur og Sinding Aasen (red.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 302 sider | Fagbokforlaget

Sexologi i praksis. 3. utgave
Almås, Elsa og Esben Esther Pirelli Benestad
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 399 sider

Sjelesorg i teori og praksis
Tor Johan S. Grevbo
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 512 sider

Smerte - fenomen og etikk
Nortvedt, Per og Finn Nortvedt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 131 sider

Smertepsykologi
Egil A. Fors, Tore C. Stiles (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget

Smittet av vold
Isdal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 306 sider | Fagbokforlaget

Smittevern i helsetjenesten
Akselsen, Per Espen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 217 sider

Snart er vi alle pasienter - medikalisering i Norden
Bondevik, Madsen, Solbrække (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 384 sider

Sorg
Røkholt, Bugge, Sandvik og Sandanger (red.)
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 229 sider | Fagbokforlaget

Sosiale problemer : en sosiologisk innføring
Knut Halvorsen
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 340 sider | Fagbokforlaget

Sosialpedagogikkens mangfold
Bjørknes, Delås, Gradovski, Haaland, Lone, Paulsen og Søndenå
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

Sosialt arbeid : en situert praksis
Hansen & Solem (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 414 sider | Gyldendal

Sosiologi i sosialfagene
Olsen, Skotte og Farstad (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 245 sider

Spørreskjema som metode for helsefagene
Eberhard-Gran, Malin
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 64 sider

Statistiske metoder i medisin og helsefag
Aalen, Odd Olai (red.mfl.)
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 351 sider

Statsansatteloven - særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i stat
Gerd Engelsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 140 sider | Cappelen

Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi
Jacobsen, Dag mfl.
Pris kr. 998 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 823 sider

Sykepleie i hjemmet
Birkeland og Flovik
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 213 sider | Cappelen

Systemisk veiledning i profesjonell praksis
Jensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Sårbehandling og hudpleie
Langøen, Arne (red.)
Pris kr. 499 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet

Temporomandibulær dysfunksjon
Elisabeth Heggem Julsvoll
Pris kr. 579 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 280 sider | Cappelen

Tett på : psykisk helse og frafall i skolen
Olsen & Holmen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

Tidlig innsats i tidlig barndom
Lyngseth & Mørland (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse-
Synnøve Hofseth Almås, Frøydis Vasset og Atle Ødegård (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Klepp, Knut Inge og Leif Edvard Aarø (red.)
Pris kr. 519 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 421 sider

Universell utforming av IKT-systemer. Brukergrensesnitt for alle
Sandnes, Frode Eika
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 342 sider

Utvikling. Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Sommer, Dion
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 120 sider

Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser. 2 utgave
Mæhle, Eknes og Houge
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 288 sider

Utviklingstraumer
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Velferdsrett 1 - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
Kjønstad, Syse og Kjelland
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 599 sider | Gyldendal

Velferdsstaten i endring : om norsk helse- og sosialpolitikk
Stamsø, Mary Ann (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 408 sider

Velferdsteknologi i praksis : perspektiver på teknologi i kommunal helse-
Sigrid Nakrem, Jóhannes B. Sigurjónsson (red.)
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 129 sider | Cappelen

Verdier og visjoner - profesjonalitet i endring
Ursula Småland Goth (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Verken syk eller frisk - sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var
Ole Didrik Lærum (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 132 sider | Fagbokforlaget

Vilje til frihet - en manns fortelling om barndom og overgrep
Terje Mesel // Viktor B
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 241 sider

Viljen til liv - medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Aina Schiøtz
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 510 sider | Samlaget

Vitaminer og sporelementer - for de som vokser
Anne Lise Bjørke Monsen
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 313 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag
Eline Thornquist
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 288 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapsteori for helsefagene
Wifstad, Åge
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 202 sider

Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse
Lillevik, Salamonsen og Nordhaug (red.)
Pris kr. 420 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 336 sider | Gyldendal

Vrangforestillinger
 
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Vær synlig: kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor
Siri Wolland, Turid Årsheim, Karen Thommesen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 157 sider | Gyldendal

Å bli frisk - veier ut av spiseforstyrrelser
Øverås, Maria Alstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 199 sider

Å bygge psykisk helse helsefremmende samtaler med ungdom
Mia Börjesson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 213 sider | Gyldendal

Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst
Hansson, Kalstad og Wold (red.)
Pris kr. 235 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Abstrakt forlag

Å mestre det vanskelige - individrettede intervensjoner for barn og unge
Kjøbli, Eng, Ertesvåg og Frønes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 218 sider | Gyldendal

Å møte psykisk smerte : erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet
Haugsgjerd, Svein
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 369 sider

Å tenke med Foucault
Øye, Øvre Sørensen & Martinsen
Pris kr. 289 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 189 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no