NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Helse- og sosialfag
Listen omfatter nyere bøker innen helse- og sosialfag, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.ABC i kognitiv terapi - startbok for helsearbeidere
Martinsen, Falkum, Haavet og Røssberg
Pris kr. 169 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 112 sider | Fagbokforlaget

ADHD og det disiplinerte samfunn
Aksel Tjora, Lisbeth Elvira Levang (red.)
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 123 sider | Fagbokforlaget

Aktiv i eget liv
Anders Midtsundstad
Pris kr. 198 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 115 sider | Fagbokforlaget

Akutte forgiftninger
Jacobsen
Ca. kr. 385 | 3. utgave | Ikke utgitt ennå | Gyldendal

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid
Kari Os Eskeland
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 249 sider | Cappelen

Aldring og bevegelse : fysioterapi for eldre
Helbostad, Jorunn Lægdheim, Randi Granbo og Håvard Østerås
Pris kr. 649 | 2. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 425 sider

Aldring og læring
Sigvart Tøsse
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 269 sider | Gyldendal

Allmennpsykologi : psykisk helsehjelp i kommunen
Anne-Kristin Imenes
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Amming - en håndbok for helsepersonell
Sundhedsstyrelsen i Danmark
Pris kr. 249 | 4. utgave | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 215 sider | Fagbokforlaget

Anestesiologi. En innføringsbok
Ræder, Johan
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 254 sider

Arbeid og psykisk helse
Olsen, Bjørnar oe Pål Nystuen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 284 sider

Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte
Viken, Kjetil
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 234 sider

Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv : hva vet vi om voksne og eld
 
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | Fagbokforlaget

Bakterienes forunderlige verden
Lönn-Stensrud, Jessica
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 174 sider

Barn og unge i midten : Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges
Johannessen, Baard og Torhold Skotheim (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 370 sider

Barneomsorg på norsk. i samspill og spenning mellom hjem og stat
Tuastad, Svein Erik og Ingunn Studsrød (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 232 sider

Barnets rett til respekt
 
Pris kr. 189 | Utgitt: 2016/04 | Innbundet | 60 sider | Cappelen

Barnevern i et minoritetsperspektiv : sosialt arbeid med barn og familier
Rugkåsa, Ylvisaker og Eide
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 125 sider

Barnevern i små distriktskommuner : faglige og organisatoriske utfordringer
Haugland, Randi
Pris kr. 325 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 172 sider

Beslutninger i barnevernet
Christiansen, Øivin og Bente Heggem Kojan (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 261 sider

Blodprøvetaking i praksis
 
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Brukermedvirkning og sosialt arbeid i NAV
Chudasama, Krishna
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 283 sider

Childhood obesity
Frøydis Nordgård Vik
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 61 sider

De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor?
Sæther, Stig Arve
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 182 sider

Den digitale helsetjenesten
Hauge, Hans Nielsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 417 sider

Den krevende foreldrerollen Familiestøttende intervensjoner
redaktører: Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes, John Kjøbli
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 234 sider | Gyldendal

Den terapeutiske kultur
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 222 sider

Du og barnet - om å skape gode relasjoner med barn
Schibbye, Anne-Lise Løvlie og Elisabeth Løvlie
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider

En ekstra : En bok om å være fosterhjem
Banggren, Gunni Marie
Pris kr. 250 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 142 sider

Endokrinologi : en medisinsk lærebok
Kristian Løvås, Eystein Husebye
Pris kr. 569 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 245 sider | Gyldendal

Er du hjemme? Hvordan ungdom opplever å bli plassert i nye hjem
Hovland og Andersen
Pris kr. 219 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 112 sider | Fagbokforlaget

Et bedre liv
Landheim, Wiig, Brendbekken, Brodahl, Biong (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 210 sider

Etikk i psykiske helsetjenester
Pedersen, Reidar og Per Nortvedt (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 361 sider

Etikk i sykepleien
Berit Støre Brinchmann (red.)
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 298 sider | Gyldendal

Faktaundersøkelse. metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker
Ståle Einarsen, Harald Pedersen og Helge Hoel
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 261 sider

Fenomener i intensivsykepleie
Dreyer Fredriksen og Halvorsen (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 265 sider | Cappelen

Forebyggende helsearbeid 4. utgave
Mæland, John Gunnar
Pris kr. 459 | 4. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 245 sider

Fortellinger fra et sykehjem
Kristin Hartveit Hansen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 287 sider | Cappelen

Forventningens kraft : Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad
Vike, Halvard
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 244 sider

Fosterhjemsarbeid Fra rekruttering til tilbakeføring
Vigdis Bunkholdt
Pris kr. 420 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 315 sider | Gyldendal

Fritid sammen med andre - tilrettelagte fritidstjenester i endring
Kristiansen, Midtsundstad og Ofstad (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 173 sider | Fagbokforlaget

Gestaltterapi : Lærebok i teori og praksis
Skottun, Gro og Åshild Krüger
Pris kr. 529 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 341 sider

God praksis - om medisin og etikk
Hjörleifsson og Lea
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 316 sider | Fagbokforlaget

Grunnleggende ernæringslære
Hjartåker, Anette mfl.
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 475 sider

Grunnleggende sykepleie 1 3.utg
 
Pris kr. 529 | 3. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 385 sider | Gyldendal

Grunnleggende sykepleie 1-3 3.utg
 
Pris kr. 1677 | 3. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | Gyldendal

Grunnleggende sykepleie 2 3.utg
 
Pris kr. 529 | 3. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 422 sider | Gyldendal

Grunnleggende sykepleie 3 3.utg
 
Pris kr. 529 | 3. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 462 sider | Gyldendal

Helse- og omsorgsrett
Anne Kjersti Befring
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 260 sider | Cappelen

Helsefremmende samhandling natur og kultur som folkehelse
Gunnar Tellnes
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis
Gammersvik og Bognes Larsen (red.)
Pris kr. 389 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 284 sider | Fagbokforlaget

Hjelp ditt engstelige barn
Rapee mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Hjelp til å bo - oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk
Aakerholt, Vea og Tønnesen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 208 sider | Gyldendal

Hjemmesykepleie - ansvar, utfordringer og muligheter
Ann-Kristin Fjørtoft
Pris kr. 359 | 3. utgave | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 248 sider | Fagbokforlaget

Hjertet og sirkulasjonssystemet - en innføring
Jan Helge Halleraker
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 140 sider | Fagbokforlaget

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

Hva skal vi med menneskerettigheter? : betydningen av menneskerettigheter i
Sveaass, Nora og Elisabeth Gording Stang
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 2007 sider

Hverandre - fag- og yrkesetikk for farmasøyter
Hilde Frøyland
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 191 sider | Fagbokforlaget

Hverdagsrehabilitering : Kvalitetsforbedring i norske kommune
Trude A.Hartviksen og Berit M.Sjølie
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 252 sider | Cappelen

Hvis klær kunne fortelle. Om forståelse og handlekraft i møte med barn
Aschjem, Øivind og Siri Søftestad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 130 sider

Håndbok i militærpsykiatri
Jon G. Reichelt
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 149 sider | Fagbokforlaget

Håndbok i parterapi
Ottar Ness (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 466 sider | Fagbokforlaget

I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring
Duckert, Fanny og Kim Edgar Karlsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 295 sider

Innføring i atferdsanalyse 2.utg.
Isaksen, Jørn og Are Karlsen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Innføring i helse- og sosialpolitikk. 6. utgave
Halvorsen, Knut, Steinar Stjernø og Einar Øverbye
Pris kr. 529 | 6. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 299 sider

Innføring i Mikrobiologi
Tronsmo, Arne
Pris kr. 569 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 383 sider

Jeg trenger noen å være glad i
Grete Lillian Moen
Pris kr. 298 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 167 sider | Cappelen

Jordmorboka : Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Pris kr. 1099 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | Cappelen

Juss for helsesøstre
Bente Ohnstad
Pris kr. 229 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 194 sider | Fagbokforlaget

Kan de ikke bare ta seg sammen: Om barn og unge med ADHD og Tourettes
Rønhovde, Lisbeth Iglum
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 284 sider

Klinisk sykepleie 1 5.utg
 
Pris kr. 899 | 5. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | Gyldendal

Klinisk sykepleie 2 5.utg
 
Pris kr. 899 | 5. utgave | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 528 sider | Gyldendal

Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk
Rolf W. Gråwe (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 272 sider | Fagbokforlaget

Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer
Rolf W. Gråwe (red.)
Pris kr. 229 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 80 sider | Fagbokforlaget

Kommunikasjon i relasjoner - personorientering, samhandling, etikk
Eide og Eide
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 420 sider

Kreftsykepleie : Pasient, utfordring, handling
Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)
Pris kr. 1098 | 4. utgave | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 808 sider | Cappelen

Krevende livserfaringer og psykisk helse
Underlid, Dyregrov og Thuen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 243 sider | Cappelen

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kroppen i psykoterapi
Bergem, Anne Kristine (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 203 sider

Kunsten å kommunisere med pasienter
Thoer K. Aalberg
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 220 sider | Cappelen

Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag
Malterud, Kirsti
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 161 sider

Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag - en innføring
Kirsti Malterud
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 254 sider | Universitetsforlaget

Legevaktarbeid : en innføringsbok for leger og sykepleiere
Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 387 sider

Lev godt med sykdom
Berge, Torkil og Elin Fjerstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 205 sider

Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt
Helseth, Leegaard og Nortvedt (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 143 sider

Longyearbyen sykehus 1916-2016
Rolf Hanoa
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 215 sider | Fagbokforlaget

Lærebok i psykiatri 4.utg.
Malt, Andreassen, Malt, Melle og Årsland (red.)
Pris kr. 1049 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1060 sider | Gyldendal

Lærebok i rettsmedisin
Rognum, Torleiv Ole (red.)
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 502 sider

Lærebok i øre-nesehals-sykdommer og hode-hals-kirurgi (norsk utgave)
Ovesen, Therese og Christian von Buchwald (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 337 sider

Medarbeidersamtalen
Frøydis Perny Vasset
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 188 sider | Fagbokforlaget

Medisinsk ordbok 8.utgave
Magne Nylenna
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | 559 sider

Medisinsk ultralyddiagnostikk : Klinisk basisbok
Aakhus, Braband, Dalen og Husebye (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 206 sider

Medisinsk-biologisk ordbok -- latin-gresk-norsk
Steinar Risnes
Pris kr. 795 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 860 sider | Cappelen

Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ADS) : utfordringer i tiltak og
Martinsen, Storvik, Kleven, Nærland, Hildebrand, Olsen
Pris kr. 479 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 252 sider

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

MI Motiverende samtale: en praktisk håndbok for eldreomsorgen
Holm-Ivarsson, Barbro og Liria Ortiz
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 115 sider

MI Motiverende samtaler : en praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren
Holm Ivarsson, Barbro
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 120 sider

Miljøterapeuten. mennesket som metode i miljøterapi
Gustumhaugen, Kjell mfl.
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 125 sider

Miljøterapi med barn og unge 3.utg.. organisasjonen som terapeut
Larsen, Erik
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 195 sider

Miljøterapi som behandling - ved komplekse traumer hos barn og unge
Amble, Lene og Cathrin Dahl-Johansen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 189 sider

Miljøterapi: prinsipper, perspektiver og praksis
Olkowska og Landmark (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 191 sider | Fagbokforlaget

Moderne personlighetspsykologi
Høegh-Olsen, Henrik, Thomas Dalsgaard og Finn Skårderud (red.)
Pris kr. 539 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 336 sider

Motiverende samtale - støtte til endring
Miller og Rollnick
Pris kr. 619 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 511 sider | Fagbokforlaget

MR for radiografer og radiologer: fysikk og fysiologi
Abildgaard, Andreas
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 196 sider

Musikkterapi og eldrehelse
Ridder, Hanne Mette og Brynjulf Stige (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 278 sider

Normalitet
Lars Grue
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 181 sider | Fagbokforlaget

NUBU 4-16 nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år
Andrup, Janson og Gjærum
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/03 | 161 sider | Universitetsforlaget

Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner : manual for NBO
Nugent, Keefer, Minear, Johnson og Blanchard
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 305 sider | Gyldendal

Når et spedbarn dør - sorghåndtering i et sykehus
Dagrunn Grønbech
Pris kr. 225 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 137 sider | Abstrakt forlag

Når vi er stille - erfaringer med meditasjon
Justnes, Laugerud og Heskje (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 150 sider

Odontologisk psykologi
Willumsen, Myran og Lein (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 276 sider

Odysevs
Steinar Bjartveit
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 229 sider | Fagbokforlaget

Oftalmologi - nordisk lærebok og atlas
Gunnar Høvding (red.)
Pris kr. 698 | 15. utgave | Utgitt: 2016/09 | Innbundet | 523 sider | Fagbokforlaget

Omsorgsarbeidets sosiologi
Basberg Neumann, Olsvold, Thagard (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 248 sider | Fagbokforlaget

Operasjonssykepleie - 2. utg.
Dåvøy, Eide, Hansen (red.)
Pris kr. 485 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 501 sider

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Organisert velferd: organisasjonskunnskap for helse- og sosialarbeidarar
Djupvik og Eikås
Pris kr. 369 | 3. utgave | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 278 sider | Samlaget

Palliasjon - Nordisk lærebok
Kaasa, Stein og Jon Håvard Loge (red.)
Pris kr. 939 | 3. utgave | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 832 sider

Pediatri og pediatrisk sykepleie
Grønseth og Markestad
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 360 sider | Fagbokforlaget

Pengene og livet. Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid, 3.utgave
Solstad, Asgeir
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 212 sider

Personlighetspsykiatri
Karterud, Sigmund, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 533 sider

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid
Karlsson og Borg (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 197 sider | Fagbokforlaget

Planlegging for helse og trivsel
Larsen, Ridderström og Nylenna
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 326 sider | Fagbokforlaget

Praksisteorier i sosialt arbeid
Hutchinson og Oltedal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 229 sider | Universitetsforlaget

Praktisk selvmordsforebygging
Ekeberg, Øivind og Erlend Hem (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 236 sider

Profesjonell utvikling og faglig veiledning
Killén, Kari
Pris kr. 429 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 282 sider

Profesjonelle barnesamtaler - Å ta barn på alvor
Gamst, Kari Trøften
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 344 sider

Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Psykisk helsearbeid : en gang til
Anders Johan W. Andersen
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 235 sider | Gyldendal

Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre. 3. utgave
Bøe, Tore Dag og Arne Thomassen
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 224 sider

Psykisk helsevernloven : med kommentarer
Syse, Aslak
Pris kr. 690 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 543 sider

Psykiske lidelser
Hagen, Roger og Leif Edward Ottesen Kennair (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 311 sider

Psykologi for sykepleiere
Lena Wiklund Gustin
Pris kr. 489 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 356 sider | Fagbokforlaget

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykopati
Kreis, Hoff, Belfrage og Hart (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. - Forpliktelser og ansvar
Tønnessen, Siri og Bente Kassah (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 215 sider

Q&A medisin
Ayyad Z. Khan
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 117 sider | Fagbokforlaget

Rabalder i barnefamilien - å håndtere barn med sterke følelser
Hejlskov Elvén og Wiman
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 189 sider | Fagbokforlaget

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner
Bramness, Jørgen G. og Tom Vøyvik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 208 sider

Recovery : Tradisjoner, fornyelser og praksiser
Karlsson, Bengt og Marit Borg
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 178 sider

Relasjoner i psykisk helsearbeid
Varvin og Østertun Geirdal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 195 sider

Risiko : - en innføring i god praksis
Vatnelid, Ingvild Laila
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 128 sider

Risiko, intervensjon og evidens
Frønes, Eng, Ertesvåg og Kjøbli (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 129 sider | Gyldendal

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Rus og avhengighet
Jørg Mørland og Helge Waal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 395 sider | Universitetsforlaget

Rus: bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk
Hans Olav Fekjær
Pris kr. 559 | 4. utgave | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 440 sider | Gyldendal

Rusmiddelavhengighet - et psykologisk perspektiv
Kraft, Pål
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 232 sider

Rusmiddelavhengighet - lærebok for helse- og sosialfag
Terje Simonsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 291 sider | Fagbokforlaget

Sagt : sitater om helse
 
Pris kr. 99 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 116 sider

Schizofreni - en lidelse man kan leve med
Peleikis, Dawn Elizabeth og Sivje Cathrine Felldal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 200 sider

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie
Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)
Pris kr. 629 | 4. utgave | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | Cappelen

Sentrale helserettslige emner
Befring, Kjelland og Syse (red.)
Pris kr. 490 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 343 sider

Sexologi i praksis. 3. utgave
Almås, Elsa og Esben Esther Pirelli Benestad
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 399 sider

Skam: eksistens, relasjon, profesjon
Marie Farstad
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 348 sider | Cappelen

Smerte - fenomen og etikk
Nortvedt, Per og Finn Nortvedt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 131 sider

Smertepsykologi
Egil A. Fors, Tore C. Stiles (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget

Smittet av vold
Isdal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 306 sider | Fagbokforlaget

Snart er vi alle pasienter - medikalisering i Norden
Bondevik, Madsen, Solbrække (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 384 sider

Sosiale medier og krisehåndtering : En praktisk veileder
Skants, Petter
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 214 sider

Sosiale problemer : en sosiologisk innføring
Knut Halvorsen
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 340 sider | Fagbokforlaget

Sosialt arbeid : en situert praksis
Hansen & Solem (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 414 sider | Gyldendal

Sosialt nettverk. Teori og praksis, 3. utgave
Fyrand, Live
Pris kr. 529 | 3. utgave | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 411 sider

Sosionomutdanning på Sørlandet
Solveig Botnen Eide og Irene Trysnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 207 sider

Spørreskjema som metode for helsefagene
Eberhard-Gran, Malin
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 64 sider

Statistiske metoder i medisin og helsefag
Aalen, Odd Olai (red.mfl.)
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 351 sider

Sykdom og behandling 2.utg
Ørn og Bach-Gransmo (red.)
Pris kr. 1069 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | Gyldendal

Sykdomslære. Indremedisin, kirurgi og anestesi
Jacobsen, Dag mfl.
Pris kr. 998 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 823 sider

Sykepleie i kommunehelsetjenesten
Glavin og Roth Gjevjon
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 278 sider | Fagbokforlaget

Sykepleie og jus
Olav Molven
Pris kr. 379 | 5. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 273 sider | Gyldendal

Sykepleie til personer med hjertesykdom
Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Pris kr. 699 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 522 sider | Cappelen

Systemisk samtale - psykososialt samarbeid med barn, ungdom og foreldre
Liv Frøyland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 165 sider | Fagbokforlaget

Systemisk veiledning i profesjonell praksis
Jensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Temporomandibulær dysfunksjon
Elisabeth Heggem Julsvoll
Pris kr. 579 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 280 sider | Cappelen

Tett på : psykisk helse og frafall i skolen
Olsen & Holmen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

Tidlig innsats i tidlig barndom
Lyngseth & Mørland (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Treningens biologiske grunnlag
Dahl & Jensen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Turnus som fremmer heltidskultur
Ingstad, Kari
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 223 sider

Tverrprofesjonelt samarbeid - et samfunnsoppdrag 2.utg.
Ødegård, Atle og Elisabeth Willumsen (red.)
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 307 sider

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Klepp, Knut Inge og Leif Edvard Aarø (red.)
Pris kr. 519 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 421 sider

Utvikling. Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Sommer, Dion
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 120 sider

Utviklingstraumer
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Velferdsrett 1 - grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang
Kjønstad, Syse og Kjelland
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 599 sider | Gyldendal

Velferdsstaten i endring : om norsk helse- og sosialpolitikk
Stamsø, Mary Ann (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 408 sider

Velferdsteknologi i praksis : perspektiver på teknologi i kommunal helse-
Sigrid Nakrem, Jóhannes B. Sigurjónsson (red.)
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 129 sider | Cappelen

Vernepleierens kjerneroller - en refleksjonsmodell
Brask, Østby og Ødegård
Pris kr. 419 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 296 sider | Fagbokforlaget

Vilje til frihet - en manns fortelling om barndom og overgrep
Terje Mesel // Viktor B
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 241 sider

Viljen til liv - medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Aina Schiøtz
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 510 sider | Samlaget

Vitaminer og sporelementer - for de som vokser
Anne Lise Bjørke Monsen
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 313 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapsteori for sykepleie - tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøve
Egil H. Olsvik
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/08 | Vett & Viten

Vold mot barn - teoretiske, juridiske og praktisek tilnærminger
Kate Melvik, Ole Greger Lillevik, Oddbjørg Edvardsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 240 sider | Gyldendal Akademisk

Vrangforestillinger
 
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Vær synlig: kommunikasjonsarbeid i offentlig sektor
Siri Wolland, Turid Årsheim, Karen Thommesen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 157 sider | Gyldendal

Å bygge psykisk helse helsefremmende samtaler med ungdom
Mia Börjesson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 213 sider | Gyldendal

Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst
Hansson, Kalstad og Wold (red.)
Pris kr. 235 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Abstrakt forlag

Å fullføre et liv - omsorg for døende og de som står nær
Rønsen, Astrid og Rita Jakobsen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 223 sider

Å mestre det vanskelige - individrettede intervensjoner for barn og unge
Kjøbli, Eng, Ertesvåg og Frønes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 218 sider | Gyldendal

Å møte psykisk smerte : erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet
Haugsgjerd, Svein
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 369 sider

Å være der du er
Bent Falk
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 85 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no