NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Psykologi
Listen omfatter nyere bøker om psykologi og relaterte fag, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Allmennpsykologi : psykisk helsehjelp i kommunen
Anne-Kristin Imenes
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Biologisk psykologi : en lærebok
Anders Ågmo
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 417 sider | Fagbokforlaget

De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor?
Sæther, Stig Arve
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 182 sider

Den interaktive hjernen hos barn og unge
Anne-Grethe Urnes (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 394 sider | Gyldendal

Den kroniske tilstanden
Sæther, Inger-Lise
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 174 sider | Cappelen

Den terapeutiske kultur
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 222 sider

Du og barnet - om å skape gode relasjoner med barn
Schibbye, Anne-Lise Løvlie og Elisabeth Løvlie
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider

En kort introduksjon til utviklingspsykologi
Lars Smith
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 153 sider | Fagbokforlaget

En mindre medisinsk psykiatri
Aarre, Trond
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 196 sider

Fra påvirkning til overbevisning - revolusjonerende nye metoder
Robert Cialdini
Pris kr. 425 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 387 sider | Abstrakt forlag

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Gruppeterapi - grunnleggende om hvorfor og hvordan
Bjerke, Synnøve Ness
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 300 sider

Gunstig intelligens
Trond Kjærstad
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 276 sider | Fagbokforlaget

Hukommelsesstimulerende terapi
Spector, Thorgrimsen, Woods og Orrell
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 76 sider | Universitetsforlaget

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet
Per-Einar Binder
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Hvordan elske et barn
Janusz Korczak
Pris kr. 209 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 82 sider | Cappelen

I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring
Duckert, Fanny og Kim Edgar Karlsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 295 sider

Ingen er perfekt
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Innføring i atferdsanalyse 2.utg.
Isaksen, Jørn og Are Karlsen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Katastrofepsykologi
Atle Dyregrov
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 343 sider | Fagbokforlaget

Kommunikasjon og konflikthåndtering i politiarbeid
 
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 299 sider | Universitetsforlaget

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kropp og sinn
Egil W. Martinsen
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Lærebok i psykiatri 4.utg.
Malt, Andreassen, Malt, Melle og Årsland (red.)
Pris kr. 1049 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1060 sider | Gyldendal

Mellom tro og tvil : Praktisk kunnskap i psykisk helsearbeid
Olsen, Ruth Helene
Pris kr. 359 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 202 sider

Menneskets dimensjoner : lærebok i psykologi
Leif A. Helgesen
Pris kr. 598 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 413 sider | Cappelen

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

Møte med det selvmordstruede mennesket
Gry Bruland Vråle
Pris kr. 369 | 4. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 197 sider | Gyldendal

Når barn er pårørende
Bergem, Anne Kristine
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 269 sider

Odontologisk psykologi
Willumsen, Myran og Lein (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 276 sider

Operativ psykologi 3.utg.
Eid og Johnsen (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 360 sider | Fagbokforlaget

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Personlighet
Karterud, Sigmund
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 239 sider

Personlighetspsykiatri
Karterud, Sigmund, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 533 sider

Praktisk psykiatri
Aarre og Dahl (red.)
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 645 sider | Fagbokforlaget

Profesjonelle barnesamtaler - Å ta barn på alvor
Gamst, Kari Trøften
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 344 sider

Profesjonelle samtaler med ungdom : et utviklingsfremmende perspektiv
Kari Langaard
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 293 sider | Gyldendal

Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Psykiatriboken : Sinn , kropp, samfunn
Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke
Pris kr. 629 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 596 sider | Gyldendal

Psykiske lidelser - forståelse, diagnostikk og juss
Dahl og Løvlie
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 401 sider

Psykoanalytisk diagnostikk : personlighetsstrukturer i terapiprosessen
Nancy McWilliams
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 446 sider | Gyldendal

Psykologiens historie : kommentarhefte
Ragnhild B. Nes, Dag Øyvind E. Nilsen
Pris kr. 325 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 91 sider

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Recovery : Tradisjoner, fornyelser og praksiser
Karlsson, Bengt og Marit Borg
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 178 sider

Relasjoner i psykisk helsearbeid
Varvin og Østertun Geirdal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 195 sider

Relasjonsvansker blant barn og unge
Richard Haugen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 208 sider | Cappelen

Resiliens : risiko og sunn utvikling
Borge, Anne Inger Helmen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Schizofreni - en forstyrrelse av selvet
Møller, Paul
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 246 sider

Schizofreni - en lidelse man kan leve med
Peleikis, Dawn Elizabeth og Sivje Cathrine Felldal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 200 sider

Smertepsykologi
Egil A. Fors, Tore C. Stiles (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget

Smittet av vold
Isdal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 306 sider | Fagbokforlaget

Sorg
Røkholt, Bugge, Sandvik og Sandanger (red.)
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 229 sider | Fagbokforlaget

Sosial kontroll
Ugelvik, Thomas
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 278 sider

Terningen er rund - bedømmingspsykologi i tretten kapitler
Karl Halvor Teigen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 251 sider | Cappelen

Utvikling av relasjonskompetanse : nøkler til forståelse og rom for læring
Aubert og Bakke
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 241 sider | Gyldendal

Utvikling. Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Sommer, Dion
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 120 sider

Utviklingstraumer
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Vitnepsykologi 2.0
Svein Magnussen
Pris kr. 485 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 361 sider | Abstrakt forlag

Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse
Lillevik, Salamonsen og Nordhaug (red.)
Pris kr. 420 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 336 sider | Gyldendal

Vrangforestillinger
 
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst
Hansson, Kalstad og Wold (red.)
Pris kr. 235 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Abstrakt forlag

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no