NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Psykologi
Listen omfatter nyere bøker om psykologi og relaterte fag, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.ADHD og det disiplinerte samfunn
Aksel Tjora, Lisbeth Elvira Levang (red.)
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 123 sider | Fagbokforlaget

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid
Kari Os Eskeland
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 249 sider | Cappelen

Childhood obesity
Frøydis Nordgård Vik
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 61 sider

De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor?
Sæther, Stig Arve
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 182 sider

Den terapeutiske kultur
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 222 sider

Du og barnet - om å skape gode relasjoner med barn
Schibbye, Anne-Lise Løvlie og Elisabeth Løvlie
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider

Et bedre liv
Landheim, Wiig, Brendbekken, Brodahl, Biong (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 210 sider

Fasettmennesket - personlighet og rolle. Et utviklingsperspektiv
Paul Moxnes
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 427 sider | Fagbokforlaget

Fra påvirkning til overbevisning - revolusjonerende nye metoder
Robert Cialdini
Pris kr. 425 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 387 sider | Abstrakt forlag

Fra sykeliggjort til aktiv deltaker - i stedet for dagens psykiatri
Peter Kinderman
Pris kr. 345 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 247 sider | Abstrakt forlag

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

Håndbok i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB)
Unni Tanum Johns og Birgit Svendsen
Pris kr. 295 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 135 sider | Fagbokforlaget

I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring
Duckert, Fanny og Kim Edgar Karlsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 295 sider

Ingen er perfekt
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Kognitiv terapi ved psykose
Grande, Marit og Lene Hunnicke Jensen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 213 sider

Kommunikasjon og konflikthåndtering i politiarbeid
 
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 299 sider | Universitetsforlaget

Krevende livserfaringer og psykisk helse
Underlid, Dyregrov og Thuen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 243 sider | Cappelen

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kroppen i psykoterapi
Bergem, Anne Kristine (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 203 sider

Mamma og pappa er skilt - om barn og skilsmisse
Schmidt Andersen, Hjorth Bønnerup og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Mening og mestring ved psykoselidelser
Brox Haugen, Gunnar og Frank Oterholt (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 229 sider

Menneskets dimensjoner : lærebok i psykologi
Leif A. Helgesen
Pris kr. 598 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 413 sider | Cappelen

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

Min skilte familie - om barn og skilsmisse
Schmidt Andersen, Hjorth Bønnerup og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Moderne personlighetspsykologi
Høegh-Olsen, Henrik, Thomas Dalsgaard og Finn Skårderud (red.)
Pris kr. 539 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 336 sider

Motivasjon, tro på seg selv og ros
Manger, Terje
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 61 sider

Motiverende samtale - støtte til endring
Miller og Rollnick
Pris kr. 619 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 511 sider | Fagbokforlaget

Myter om aldring : et psykologisk perspektiv
Lunde, Linn-Heidi
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 151 sider

Normalitet
Lars Grue
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 181 sider | Fagbokforlaget

Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver
Gulbrandsen, Liv Mette (red.)
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 408 sider

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Personlighet
Karterud, Sigmund
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 239 sider

Personlighetspsykiatri
Karterud, Sigmund, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 533 sider

Profesjonelle barnesamtaler - Å ta barn på alvor
Gamst, Kari Trøften
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 344 sider

Psykiatri : for helse- og sosialfagutdanningene
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Psykologiens historie : kommentarhefte
Ragnhild B. Nes, Dag Øyvind E. Nilsen
Pris kr. 325 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 91 sider

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Recovery : Tradisjoner, fornyelser og praksiser
Karlsson, Bengt og Marit Borg
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 178 sider

Relasjoner i psykisk helsearbeid
Varvin og Østertun Geirdal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 195 sider

Risiko, intervensjon og evidens
Frønes, Eng, Ertesvåg og Kjøbli (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 129 sider | Gyldendal

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Rusmiddelavhengighet - et psykologisk perspektiv
Kraft, Pål
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 232 sider

Sammenbrudd - hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn
James Davies
Pris kr. 345 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 245 sider | Abstrakt forlag

Schizofreni - en lidelse man kan leve med
Peleikis, Dawn Elizabeth og Sivje Cathrine Felldal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 200 sider

Sinte, unge, villfarne menn - vårt medansvar
Arne Klyve
Pris kr. 245 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 177 sider | Fagbokforlaget

Smertepsykologi
Egil A. Fors, Tore C. Stiles (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 248 sider | Universitetsforlaget

Smittet av vold
Isdal
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 306 sider | Fagbokforlaget

Systemisk samtale - psykososialt samarbeid med barn, ungdom og foreldre
Liv Frøyland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 165 sider | Fagbokforlaget

Terningen er rund - bedømmingspsykologi i tretten kapitler
Karl Halvor Teigen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 251 sider | Cappelen

Utfordrende atferd og psykisk utviklingshemning
Holden, Børge
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 253 sider

Utviklingstraumer
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Vitnepsykologi 2.0
Svein Magnussen
Pris kr. 485 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 361 sider | Abstrakt forlag

Vrangforestillinger
 
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst
Hansson, Kalstad og Wold (red.)
Pris kr. 235 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Abstrakt forlag

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no