NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Samfunnsvitenskap & historie
Listen omfatter nyere bøker om samfunnsfag, historie og tilstøtende fagområder, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Allied Seafarers in the Second World War
Bjørn Tore Rosendahl (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 273 sider | Cappelen

Allmenningen - historien om norsk offentlighet
Gripsrud, Jostein (red.)
Pris kr. 459 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 658 sider

Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet
Eide, Martin
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 442 sider

Anders Sandøe Ørsted : og den norske straffeloven av 1842
Sandvik, Hilde
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 196 sider

Arbeid og klasse. Historiske perspektiver
Kjeldstadli, Knut
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 298 sider

Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet
Lidén, Hilde
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 255 sider

Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50år
Busch, Olaussen og Pettersen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 420 sider | Fagbokforlaget

Brennpunkt Midtøsten - byene som prisme
Butenschøn og Maktabi (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 335 sider | Universitetsforlaget

Comparing legal cultures
Koch, Skodvin and Sunde (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 359 sider | Fagbokforlaget

Danning, didaktisk praksis og forskning : et romorientert perspektiv
Thorolf Krüger
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 262 sider | Fagbokforlaget

Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973
Korbøl, Aud og Arnfinn H. Midtbøen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 326 sider

Den norske skolen - utdanningssystemets historie
Harald Thuen
Pris kr. 387 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 283 sider | Abstrakt forlag

Den norske velferdsstaten
Hatland, Aksel
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 296 sider

Det mørke arbeidslivet : Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial
Hasås, Torgny
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 272 sider

Det perfekte diktatur
Stein Ringen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 318 sider

Digital dømmekraft
Engen, Bård Ketil mfl. (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 203 sider

Digitalisering av offentlig forvaltning : fra lovtekst til programkode
Dag Wiese Schartum
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 345 sider | Fagbokforlaget

Droner i sivilsamfunnet - aktører, teknologi og etiske utfordringer
Astrid Gynnild (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 192 sider | Cappelen

Dronningen i vikingtid og meddelalder
Kjesrud og Løkka (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 426 sider

Ei verd bygd på islam : oversikt over Midtaustens historie
Knut S. Vikør
Pris kr. 398 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Samlaget

Eiendom og eierskap - om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i
Kristoffersen og Røsnes (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 262 sider

Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram
Sevatdal, Hans (Per Kåre Sky og Erling Berge red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 485 sider

En effektiv offentlig sektor
Sørensen og Thomsen
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider | Universitetsforlaget

En enklere metode - veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
Ann Kristin Larsen
Pris kr. 269 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 138 sider | Fagbokforlaget

Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk
Håkon Rune Folkenborg
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 178 sider | Cappelen

En smartere stat
Askim, Jostein mfl. (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 203 sider

Eneveldet før undergangen - politisk kultur i Norge 1660-1814
Bjerkås og Dørum (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 576 sider

Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
Kristen Ringdal
Pris kr. 599 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 563 sider | Fagbokforlaget

Ett folk, ulike valg: Sametingsvalg i Norge og Sverige
Josefsen, Eva mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 257 sider

Etterforskning : prinsipper, metoder og praksis
Ole Thomas Bjerknes og Ivar A. Fahsing
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 496 sider | Fagbokforlaget

Europeisk integrasjon - økonomi og politikk
Austvik, Ole Gunnar
Pris kr. 419 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 477 sider

Fortellende journalistikk - reportasjer fra magasinet Plot
Bredeveien, Jo Moen og Knut Gjerseth Olsen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 284 sider

Fra avlatshandel til folkekirke - Reformasjonen gjennom 500 år
Eldbjørg Haug (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 364 sider

Fra opprør til kaos. Midtøsten etter den arabiske våren
Nordenson, Jon
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 366 sider

Fra vann til velfert - E-CO Energi i markedets epoke
Dag Ove Skjold
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 300 sider | Pax

Framtida er kollektiv : Norsk jernbaneforbund 1992 - 2017
Berntsen, Harald
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 395 sider

Frihetens gränser - yttrandefriheten i Norden 1815-1914
Björne, Lars
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 449 sider

Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg : ca. 200-1350
Dørum og Holberg
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 368 sider | Cappelen

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Global kristendom
Horsfjord, Kloster, Lende og Løland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 372 sider

Grep om fortiden - perspektiver og metoder i idéhistorie
Krefting, Schaanning og Aasgaard (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Cappelen

Grønn omstilling - norske veivalg
Haarstad, Håvard og Grete Rusten (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 230 sider

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra
Jørn Jacobsen
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 218 sider | Fagbokforlaget

Hans Nielsen Hauge - fra samfunnsfiende til ikon
Dørum og Sødal (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Historie og politikk - historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945
Ryymin, Teemu (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 324 sider

Historikerens arbeidsmåter
Melve og Ryymin (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 237 sider

Hva er antikken
Christine Amadou
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 160 sider | Universitetsforlaget

Hva er en flyktning?
Vigdis Vevstad
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 158 sider | Universitetsforlaget

Hva er en god bolig?
Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 429 sider | Universitetsforlaget

Hva er FELLESSKAP
Tjora, Aksel
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 159 sider | Universitetsforlaget

Hva er FEMINISME. 2. utgave
Holst, Cathrine
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 160 sider

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

Hva er politi
Finstad, Liv
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 160 sider | Universitetsforlaget

hva er PROTESTANTISME
Tarald Rasmussen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 144 sider | Universitetsforlaget

hva er STATSVITENSKAP
Bratberg og Hvidsten
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 142 sider

Hva er ØKOLOGI
Hestmark, Geir
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider

Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Olsen, Espen D. H., Guri Rosén og Jarle Trondal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 219 sider

Høvåg - gårds- og slektshistorie
Terje Sødal
Pris kr. 598 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 526 sider | Cappelen

Ibsen i Arabia
Salah Salim Ali
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 200 sider | Cappelen

Innføring i logistisk regresjon
Fugleberg, Småstuen og Tufte
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Innføring i samfunnsøkonomi : Kompendieutgave
Riis, Moen og Steigum
Pris kr. 550 | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Internasjonal migrasjon : en sammfunnsvitenskapelig innføring
Gunhild Odden
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 230 sider | Fagbokforlaget

Internasjonal politisk økonomi
Claes, Dag Harald mfl.
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 273 sider

Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon
Hovi, Jon og Arild Underdal
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 263 sider

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : bind 1
Balsvik og Solli (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 260 sider | Universitetsforlaget

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : bind 2
Balsvik og Solli (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 351 sider | Universitetsforlaget

Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt
Tore Slaatta (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 378 sider

John Maynard Keynes : en sjelden fugl
Bjørn-Ivar Davidsen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Journalistikk og kildekritisk analyse
Sigurd Allern
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 295 sider | Cappelen

Kina. Individ og samfunn. 3. utgave.
Halskov Hansen, Thøgersen og Wellens
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 261 sider

Kirkeordinansen av 1537
Terje Ellingsen (oversettelse og innledning)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Cappelen

Kirkesamfunn i Norge : innføring i kirkekunnskap
Ola Tjørholm (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 365 sider | Cappelen

Kongemakt og skattland - den norske kongens rike utenfor Norge i middelalde
Steinar Imsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 240 sider | Cappelen

Kort om NAV
Solstad, Asgeir
Pris kr. 259 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 176 sider

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kriminologi : en innføring
Lomell, Heidi Mork
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 262 sider

Kulturpolitikk - organisering, legitimering og praksis
Hylland, Ole Marius og Per Mangset
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 419 sider

Kulturvitenskapenes språk
Øyvind Pålshaugen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 240 sider

Kunsten å jubilere - grunnlovsfeiring og minnepolitikk
Aagedal, Olaf mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 269 sider

Landet uten egenskaper - et essay om Østerrike
Pål Veiden
Pris kr. 239 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 142 sider | Abstrakt forlag

Langtvekkistan : grunnlagsproblemer i studier av Asia og Afrika
Arild Engelsen Ruud
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Lillesands historie 1800-1850
Berit Eide Johnsen
Pris kr. 498 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 384 sider | Cappelen

Lokale medier
Mathisen og Morlandstø (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 240 sider | Cappelen

Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?
Saglie og Christensen (red.)
Pris kr. 435 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 334 sider | Abstrakt forlag

Longyearbyen sykehus 1916-2016
Rolf Hanoa
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 215 sider | Fagbokforlaget

Lydjournalistikk - innføring i radio og podkasting
Lyngvær, Eide og Nyre
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 179 sider | Samlaget

Løsarbeidersamfunnet
Line Eldring og Elin Ørjasæter
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 203 sider | Cappelen

Løsningen av linear B
Chadwick, John
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 166 sider

Making a modern university - the University of Oslo 1811-2018
Helsvig and Myhre (ed.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 305 sider

Makt og vold : tre essay
Hannah Arendt
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 160 sider | Cappelen

Markedsføring og forbrukerne - samfunnsvitenskapelig blikk
Ardis Storm-Mathisen mfl. (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 217 sider

Matematikk for økonomi og samfunnsfag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 779 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 497 sider | Cappelen

Matematikk for økonomi og samfunnsfag : løsningsforslag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 419 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 276 sider | Cappelen

Media i samfunnet
Ture Schwebs og Helge Østbye
Pris kr. 429 | 7. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 334 sider | Samlaget

Mediepedagogikk og mediekompetanse - danning og læring i en ny mediekultur
Frantzen og Schofield (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 321 sider | Fagbokforlaget

Medier, historie og mening : studier i kulturelle formidlingsformer
Jahn H. Thon og Andreas G. Lombnæs (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 186 sider

Middelklassekulturen i Norge En komparativ sosiologisk studie
Rune Sakslind , Ove Skarpenes, Roger Hestholm
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 280 sider

Migrasjonsforståelse : flytteprosesser, rasisme og globalisering
Øivind Fuglerud
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 281 sider | Universitetsforlaget

Modellbyggere - det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967
Thomassen, Eivind og Lars Fredrik Øksendal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 286 sider

Modern America : developments in Contemporary American Society
Mustad, Jan Erik and Sean Taylor (ed.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 178 sider

Musikkfeltet - innføring i musikksosiologi
Dag Østerberg ; Rudolf Terland Bjørnerem
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016
Brandal, Døving og Plesner (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 316 sider | Cappelen

Nasjonalgalleriet
Audun Eckhoff (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 237 sider | Fagbokforlaget

Nasjonalisme
Ernest Gellner
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 126 sider

Nasjonaløkonomi : en guide til økonomisk politikk
Stein Reegård
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 124 sider | Gyldendal

Nasjonens antiborgere - forestillinger om religiøse minoriteter som
Frode Ulvund
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 256 sider | Cappelen

Norsk barnevern sett utenfra - stiller det urimelige krav?
Maciej Czarnecki
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 226 sider | Fagbokforlaget

Norsk historie etter 1905
 
Pris kr. 439 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 378 sider | Samlaget

Norsk kriminaljournalistikk etter 2000 - en vegg av krim
Lars Arve Røssland
Pris kr. 279 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 159 sider | Cappelen

Norsk lærebokhistorie: allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013
Skjelbred, Askeland, Maagerø og Aamotabakken
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 587 sider | Universitetsforlaget

Norsk politikk
Grindheim, Jan Erik, Knut Heidar og Kaare Strøm
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 416 sider

Norwegian whaling in the Cape Province 1911-1950
Gustav Sætra
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 154 sider | Cappelen

Oslo - ulikhetenes by
Jørn Ljunggren (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 414 sider | Cappelen

Oslo havns historie - for tidsrommet 1955-2016
Magne Løvhaug
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 545 sider | Pax

Oslo havns historie - for tidsrommet inntil 1954
Yngvar Kjelstrup
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | Pax

Pensjonsløftet - statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år
Harald Espeli
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 418 sider | Pax

Pinse i sør - musikklivet i pinsemenighetene på Sørlandet
Per Kjetil Farstad
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 339 sider | Cappelen

Plan og samfunn - system, praksis, teori
Aarsther, Falleth, Nyseth og Kristiansen (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 343 sider | Cappelen

Politiet i krig og ved okkupasjon
Ragnar L. Auglend
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 130 sider | Gyldendal

Politikk og demokrati : en innføring i stats- og kommunalkunnskap
Hanssen, Helgesen og Vabo
Pris kr. 479 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 366 sider | Gyldendal

Politikkens allmenngjøring : Stortinget, regjeringen og de organiserte
Hilmar Rommetvedt
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 164 sider | Fagbokforlaget

Politisk filosofi
Raino Malnes og Knut Midgaard
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 201 sider | Universitetsforlaget

Politisk økologi. Miljø, mennesker og makt, 2. utgave
Benjaminsen, Tor Arve & Hanne Svarstad
Pris kr. 389 | 2. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 289 sider

Reform og rutine - Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017
Kim Helsvig
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 317 sider | Pax

Reformasjonen (Utsyn/innsikt)
Sigrun Høgetvit Berg
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 182 sider | Samlaget

Reformasjonen i nytt lys
Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 251 sider | Cappelen

Religion i praksis
Horsfjord, Vebjørn
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 232 sider

Religion i urolige tider - globalisering, religiøsitet og sårbarhet
Sturla J. Stålsett
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 238 sider | Cappelen

Rettferdig fordeling og rettferdig skatt
Jørgen Pedersen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 274 sider | Fagbokforlaget

Rettshistorisk kritikk : tolv studier
Michalsen, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 264 sider

Revolusjoner i revers
David Graeber
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 171 sider | Cappelen

Russiske imperium
Kåre Johan Mjør
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 386 sider | Cappelen

Sametinget : Institusjonaliseringen av en ny samepolitikk
Selle og Falch
Pris kr. 459 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningen
Nils G. Indahl
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider
Vidar Ringstad
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 546 sider | Cappelen

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider: oppgaver/løsnin
Vidar Ringstad ; [illustrasjoner: David Keeping]
Pris kr. 319 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire
Roos og Tønnesson (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 538 sider | Cappelen

Seksuell vold : en samfunnsvitenskapelig innføring
Skilbrei og Stefansen
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 211 sider | Cappelen

Sentralforvaltningen. - gjennom et halvt århundre
Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 167 sider

Sex, vold og feminisme
Trine Rogg Korsvik
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 268 sider | Cappelen

Skandinavia i vikingtiden
Jon Vidar Sigurdsson
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 205 sider | Pax

Slektskap, familie og kjønn - antropologiske perspektiver
Jon Schackt
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 302 sider | Cappelen

Snart er vi alle pasienter - medikalisering i Norden
Bondevik, Madsen, Solbrække (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 384 sider

Sosial kontroll
Ugelvik, Thomas
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 278 sider

Sosiale problemer : en sosiologisk innføring
Knut Halvorsen
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 340 sider | Fagbokforlaget

Sosialt entreprenørskap i Norge
Benedicte Brøgger
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 177 sider | Cappelen

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945
Marianne Neerland Soleim
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 464 sider

Spesialundervisning : innhald og funksjon
Peder Haug (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 414 sider | Samlaget

Statlig økonomi for tillitsvalgte
Rudaa, Bjørn
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 229 sider

Storebrand og forsikringsbransjens historie. Bind 1 og 2: 1767-2017
Christensen, Sverre August
Pris kr. 799 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet

Systematikk og innlevelse
Thagaard
Pris kr. 419 | 5. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 221 sider | Fagbokforlaget

Teknologi og samfunn. Forkurs
Myklebust, Astrid og Vegard Mjøsund Talmo
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 326 sider

Teknologi og vitenskap. Historie, metode, etikk og miljø
Kjelsberg, Ronny
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 475 sider

Teknologien endrer samfunnet
Rolstadås, Krokan og Dyrhaug (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 228 sider | Fagbokforlaget

Tekstanalyse for samfunnsvitere
Øivind Bratberg
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 216 sider | Cappelen

Tjenestedemokratiet - velferdsstaten som arena for deltakelse
Aars, Ytre-Arne, Lindén og Christensen (red.)
Pris kr. 409 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 238 sider

Trangen til å telle - objektivering, måling og standardisering so
Larsen og Røyrvik (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 314 sider

Turisme : globale utfordringer
Walaas og Jacobsen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 264 sider

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere
Olsen, Terje mfl.
Pris kr. 249 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 158 sider

USAs ledervilje svikter - maktpolitiske utfordringer og nye nasjonale
Svein Melby
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 313 sider | Fagbokforlaget

Ustabilitetens politiske økonomi : om fremveksten av finansialisert kapital
Ingrid Hjertaker, Bent Sofus Tranøy
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 274 sider | Cappelen

Valgets kval : om å velge ikke å velge
Cass R. Sunstein
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 178 sider | Cappelen

Velferdsstaten i endring : om norsk helse- og sosialpolitikk
Stamsø, Mary Ann (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 408 sider

Verda og vi - innføring i geografi
Erlend Eidsvik ... [et al.]
Pris kr. 599 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 408 sider | Samlaget

Verdensreligioner i Norge
Knut A. Jacobsen (red.)
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 309 sider | Universitetsforlaget

Vi ville ikke ha dem - statens behandling av de norske krigsbarna
Lars Borgersrud
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 430 sider

Viljen til liv - medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Aina Schiøtz
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 510 sider | Samlaget

Visjoner for det gode arbeidsliv - arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapeli
Jan Erik Karlsen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 345 sider | Cappelen

Vår sosiale virkelighet - en introduksjon til hverdagslivets sosiologi
Henriksen, Levang, Skaar & Tjora
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 213 sider | Fagbokforlaget

Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. 2. utgave
Ellingsæter, Anne Lise
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 243 sider

Vårt lille land : små samfunn, store utfordringer
Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wollan (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 384 sider

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no