NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Samfunnsvitenskap & historie
Listen omfatter nyere bøker om samfunnsfag, historie og tilstøtende fagområder, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Allmenningen - historien om norsk offentlighet
Gripsrud, Jostein (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 658 sider

Anders Sandøe Ørsted : og den norske straffeloven av 1842
Sandvik, Hilde
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 196 sider

Annerledestenkerne - kreativitet i vitenskapens historie
Bjørkum, Per Arne
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 474 sider

Arkivsøk for journalister
Leer-Salvesen og Sæbø
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 128 sider | Cappelen

Autostory - et essay om hvordan automatisering forandrer journalistikken
Otterdal & Ruud
Pris kr. 169 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 95 sider | Cappelen

Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet
Lidén, Hilde
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 255 sider

Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning
Bakken, Kristin (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 246 sider

Blue bio-resources
Agnes C. Gundersen and Liv Guri Velle (ed.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 246 sider

Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50år
Busch, Olaussen og Pettersen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 420 sider | Fagbokforlaget

Comparing legal cultures
Koch, Skodvin and Sunde (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 359 sider | Fagbokforlaget

Da reformasjonen kom til Norge
Steinar Imsen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Den lange overfarten - tidlig norsk utvandring til Amerika
Odd S. Lovoll
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 239 sider

Den levende fortiden - filmhistorie og filmhistoriografi
Diesen, Jan Anders, Tore Helseth og Gunnar Iversen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 194 sider

Den norske skolen - utdanningssystemets historie
Harald Thuen
Pris kr. 387 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 283 sider | Abstrakt forlag

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand
Tore Hansen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/02 | Innbundet | 171 sider | Cappelen

Det mørke arbeidslivet : Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial
Hasås, Torgny
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 272 sider

Det norske samfunn, bind 1
Frønes, Ivar og Lise Kjøsrød (red.)
Pris kr. 399 | 7. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 339 sider

Det norske samfunn, bind 2
Frønes, Ivar og Lise Kjøsrød (red.)
Pris kr. 399 | 7. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 338 sider

Det norske samfunn, bind 3
Frønes, Ivar og Lise Kjøsrød (red.)
Pris kr. 399 | 7. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 362 sider

Det perfekte diktatur
Stein Ringen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 318 sider

Digital dømmekraft
Engen, Bård Ketil mfl. (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 203 sider

Dronningen i vikingtid og meddelalder
Kjesrud og Løkka (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 426 sider

Ei verd bygd på islam : oversikt over Midtaustens historie
Knut S. Vikør
Pris kr. 398 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Samlaget

Eiendom og eierskap - om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i
Kristoffersen og Røsnes (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 262 sider

Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram
Sevatdal, Hans (Per Kåre Sky og Erling Berge red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 485 sider

En enklere metode - veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
Ann Kristin Larsen
Pris kr. 269 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 138 sider | Fagbokforlaget

En liten, åpen antologi - tekster i utvalg
Victor D. Norman
Pris kr. 229 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 259 sider | Gyldendal

En smartere stat
Askim, Jostein mfl. (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 203 sider

Eneveldet før undergangen - politisk kultur i Norge 1660-1814
Bjerkås og Dørum (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 576 sider

Ett folk, ulike valg: Sametingsvalg i Norge og Sverige
Josefsen, Eva mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 257 sider

Etterforskning : prinsipper, metoder og praksis
Ole Thomas Bjerknes og Ivar A. Fahsing
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 496 sider | Fagbokforlaget

External powers and the Arab Spring
Sverre Lodgaard (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 393 sider

Forestillinger om fortid
Brinch, Sara mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 268 sider

Forsoning. Skilt langs veien
Djuliman, Enver
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/01 | Innbundet | 284 sider

Forstå, forklare, forandre. Om design av samfunnsvitskaplege forskingsprosj
Bukve, Oddbjørn
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 216 sider

Forsvaret: et kritisk blikk fra innsiden
Harald Høiback
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 203 sider | Cappelen

Fortellende journalistikk - reportasjer fra magasinet Plot
Bredeveien, Jo Moen og Knut Gjerseth Olsen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 284 sider

Fra avlatshandel til folkekirke - Reformasjonen gjennom 500 år
Eldbjørg Haug (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 364 sider

Fra Marx til nyere kapitalkritikk
Østerberg, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 179 sider

Fra opprør til kaos. Midtøsten etter den arabiske våren
Nordenson, Jon
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 366 sider

Fra vann til velfert - E-CO Energi i markedets epoke
Dag Ove Skjold
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 300 sider | Pax

Framtida er kollektiv : Norsk jernbaneforbund 1992 - 2017
Berntsen, Harald
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 395 sider

Fredsmegling i teori og praksis
Mona Fixdal (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 261 sider | Cappelen

Fremtidens fortid : fortellinger om jus og informasjonsteknologi
Bing, Jon
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 208 sider

Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg : ca. 200-1350
Dørum og Holberg
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 368 sider | Cappelen

GIS: geografiens språk i vår tidsalder
Knut Grinderud mfl.
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 233 sider | Fagbokforlaget

Grep om fortiden - perspektiver og metoder i idéhistorie
Krefting, Schaanning og Aasgaard (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Cappelen

Gull, arbeid og galskap - penger og objekttrøbbel
Tian Sørhaug
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 279 sider | Fagbokforlaget

Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra
Jørn Jacobsen
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 218 sider | Fagbokforlaget

Hans Nielsen Hauge - fra samfunnsfiende til ikon
Dørum og Sødal (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Historie i bruk
Ola Svein Stugu
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 159 sider | Samlaget

Historie og politikk - historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945
Ryymin, Teemu (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 324 sider

Hjelp, jeg skal på feltarbeid - håndbok i etnografisk metode
Hagen og Skorpen
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 222 sider | Cappelen

Hva er antikken
Christine Amadou
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 160 sider | Universitetsforlaget

Hva er en flyktning?
Vigdis Vevstad
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 158 sider | Universitetsforlaget

Hva er FEMINISME. 2. utgave
Holst, Cathrine
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 160 sider

hva er MIDDELALDEREN
Melve, Leidulf
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 148 sider

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

hva er PROTESTANTISME
Tarald Rasmussen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 144 sider | Universitetsforlaget

Hva skjer med internett og web?
Terje Rasmussen
Pris kr. 289 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 160 sider | Cappelen

Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Olsen, Espen D. H., Guri Rosén og Jarle Trondal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 219 sider

I gråsonen - Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge
Vestel, Viggo
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 252 sider

Internasjonal politisk økonomi
Claes, Dag Harald mfl.
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 273 sider

Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon
Hovi, Jon og Arild Underdal
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 263 sider

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode 5.utg.
Johannessen, Tufte og Christoffersen
Pris kr. 485 | 5. utgave | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 458 sider | Abstrakt forlag

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : bind 1
Balsvik og Solli (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 260 sider | Universitetsforlaget

Islam. Lydighetens vei, 3. utgave
Opsal, Jan Asbjørn
Pris kr. 429 | 3. utgave | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 398 sider

Italias politiske historie 476-1945
Elisabetta Cassina Wolff
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 375 sider | Cappelen

Kaffen er klar!. Grossisten Joh. Johannsons historie 1866-2016
Mellum, Mari
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/06 | Innbundet | 168 sider

Kirkeordinansen av 1537
Terje Ellingsen (oversettelse og innledning)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Cappelen

Kommentaren - en sjanger i endring
Birgit Røe Mathisen, Lisbeth Morlandstø
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 208 sider | Cappelen

Kommunereform i perspektiv
Klausen, Askim og Vabo (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 323 sider | Fagbokforlaget

Krakk og kriser i historisk perspektiv
Ola Honningdal Grytten og Arngrim Hunnes
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 286 sider | Cappelen

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kriminologi : en innføring
Lomell, Heidi Mork
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 262 sider

Kristne migranter i Norden
Aschim, Hovdelien og Sødal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 243 sider

Kulturpolitikk - organisering, legitimering og praksis
Hylland, Ole Marius og Per Mangset
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 419 sider

Kunsten å jubilere - grunnlovsfeiring og minnepolitikk
Aagedal, Olaf mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 269 sider

Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber
Julia Orupabo
Pris kr. 319 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 170 sider | Cappelen

Langtvekkistan : grunnlagsproblemer i studier av Asia og Afrika
Arild Engelsen Ruud
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Lillesands historie 1800-1850
Berit Eide Johnsen
Pris kr. 498 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 384 sider | Cappelen

Lokale medier
Mathisen og Morlandstø (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 240 sider | Cappelen

Lokalsamfunn
Mariann Villa, Marit S. Haugen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 453 sider | Cappelen

Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?
Saglie og Christensen (red.)
Pris kr. 435 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 334 sider | Abstrakt forlag

Longyearbyen sykehus 1916-2016
Rolf Hanoa
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 215 sider | Fagbokforlaget

Lydjournalistikk - innføring i radio og podkasting
Lyngvær, Eide og Nyre
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 179 sider | Samlaget

Lærdom som lidenskap
Rune Slagstad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 168 sider | Fagbokforlaget

Læring fra kriser
Bjørn Skogstad Aamo
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 211 sider | Fagbokforlaget

Løsningen av linear B
Chadwick, John
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 166 sider

Makt og vold : tre essay
Hannah Arendt
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 160 sider | Cappelen

Media i samfunnet
Ture Schwebs og Helge Østbye
Pris kr. 429 | 7. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 334 sider | Samlaget

Medier, historie og mening : studier i kulturelle formidlingsformer
Jahn H. Thon og Andreas G. Lombnæs (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 186 sider

Mellem brødre - dansk-norsk samliv i 600 år
Rasmus Glenthøj (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 327 sider

Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016
Lars Thue, Espen Ekberg, Christine Myrvang
Pris kr. 649 | Utgitt: 2016/04 | Innbundet | 636 sider

Migrasjonsforståelse : flytteprosesser, rasisme og globalisering
Øivind Fuglerud
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 281 sider | Universitetsforlaget

Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie
Ingar Kaldal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Modellbyggere - det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967
Thomassen, Eivind og Lars Fredrik Øksendal
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 286 sider

Modern America : developments in Contemporary American Society
Mustad, Jan Erik and Sean Taylor (ed.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 178 sider

Moralske borgere
Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 256 sider

Motstand og forkynnelse - på prekestolen under andre verdenskrig
Egil Morland
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 376 sider

Museumsforteljingar - vi og dei andre i kulturhistoriske museum
Sigrid Lien, Hilde Wallem Nielssen
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 203 sider | Samlaget

Musikkfeltet - innføring i musikksosiologi
Dag Østerberg ; Rudolf Terland Bjørnerem
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016
Brandal, Døving og Plesner (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 316 sider | Cappelen

Nasjonalgalleriet
Audun Eckhoff (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 237 sider | Fagbokforlaget

Nasjonens antiborgere - forestillinger om religiøse minoriteter som
Frode Ulvund
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 256 sider | Cappelen

Nordic models in political science - challenged but still viable?
Oddbjørn Knutsen (ed.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 296 sider | Fagbokforlaget

Nordområdene i endring : urfolkspolitikk og utvikling
Angell, Eikeland og Selle (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 346 sider

Norsk bistandshistorie
Randi Rønning Balsvik
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 192 sider | Samlaget

Norsk etternamnleksikon : norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav
Olav Veka
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 639 sider | Samlaget

Norsk forsvarspolitikk
Nina Græger
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 417 sider

Norsk lærebokhistorie: allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013
Skjelbred, Askeland, Maagerø og Aamotabakken
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 587 sider | Universitetsforlaget

Norsk politikk
Grindheim, Jan Erik, Knut Heidar og Kaare Strøm
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 416 sider

Norsk utanrikspolitikk etter 1814
Roald Berg
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 206 sider | Samlaget

Norsk utenrikspolitisk idehistorie 1980-1940
Knutsen, Leira og Neumann
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 292 sider | Universitetsforlaget

Når dronene våkner - autonome våpensystemer og robotisering av krig
Berntsen, Dyndal og Johansen (red.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 392 sider | Cappelen

Oslo - ulikhetenes by
Jørn Ljunggren (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 414 sider | Cappelen

Oslo havns historie - for tidsrommet 1955-2016
Magne Løvhaug
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 545 sider | Pax

Oslo havns historie - for tidsrommet inntil 1954
Yngvar Kjelstrup
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet | Pax

Overgangstid - forargelse og forsoning høsten 1814
Hemstad og Steine (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 226 sider

Pensjonsløftet - statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år
Harald Espeli
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Innbundet | 418 sider | Pax

Perspektiver på barndommens historie
Tora Korsvold
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 201 sider | Fagbokforlaget

Perspektiver på samfunnssikkerhet
Kruke, Engen, Lindøe, Olsen, Olsen & Pettersen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 424 sider | Cappelen

Poeng, penger og politikk - et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse
Hallgeir Gammelsæter
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 295 sider | Cappelen

Politik for innovative regioner
Rune Dahl Fitjar, Arne Isaksen og Jon P. Knudsen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 288 sider | Cappelen

Politikkens allmenngjøring : Stortinget, regjeringen og de organiserte
Hilmar Rommetvedt
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 164 sider | Fagbokforlaget

Politisk filosofi
Raino Malnes og Knut Midgaard
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 201 sider | Universitetsforlaget

Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap
Ingrid Lønrusten Rogstad
Pris kr. 289 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 160 sider | Cappelen

Politisk økologi. Miljø, mennesker og makt, 2. utgave
Benjaminsen, Tor Arve & Hanne Svarstad
Pris kr. 389 | 2. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 289 sider

Prosjektbasert byutvikling - mot en kvalitativ, prosjektrettet byplanleggin
Elin Børrud, August E. Røsnes
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Recovering from a disaster - a study of the relief and reconstruction
Arne Olav Øyhus
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 166 sider

Reform og rutine - Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017
Kim Helsvig
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 317 sider | Pax

Reformasjonen (Utsyn/innsikt)
Sigrun Høgetvit Berg
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 182 sider | Samlaget

Reformasjonen i nytt lys
Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 251 sider | Cappelen

Regresjonsanalyse - en praktisk tilnærming
Christer Thrane
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 261 sider | Cappelen

Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Med eksempler i STATA
Midtbø, Tor
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 131 sider

Religion i praksis
Horsfjord, Vebjørn
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 232 sider

Religion i urolige tider - globalisering, religiøsitet og sårbarhet
Sturla J. Stålsett
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 238 sider | Cappelen

Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge
Leirvik, Oddbjørn
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 125 sider

Religionspolitikk
Plesner, Ingvill Thorson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 224 sider | Universitetsforlaget

Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge
Ravn, Kristensen og Sørensen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 236 sider | Fagbokforlaget

Rettshistorisk kritikk : tolv studier
Michalsen, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 264 sider

Russiske imperium
Kåre Johan Mjør
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 386 sider | Cappelen

Samfunnsborgeren : Erik Rudeng 70 år
Bernt Bull og Bernt Hagtvet (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 235 sider | Pax

Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningen
Nils G. Indahl
Pris kr. 398 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider
Vidar Ringstad
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 546 sider | Cappelen

Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider: oppgaver/løsnin
Vidar Ringstad ; [illustrasjoner: David Keeping]
Pris kr. 319 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire
Roos og Tønnesson (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 538 sider | Cappelen

Se! Lærebok i visuell journalistikk
Evensen og Simonsen
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 170 sider | Cappelen

Sinte, unge, villfarne menn - vårt medansvar
Arne Klyve
Pris kr. 245 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 177 sider | Fagbokforlaget

Skandinavia i vikingtiden
Jon Vidar Sigurdsson
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 205 sider | Pax

Slektskap, familie og kjønn - antropologiske perspektiver
Jon Schackt
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 302 sider | Cappelen

Snart er vi alle pasienter - medikalisering i Norden
Bondevik, Madsen, Solbrække (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 384 sider

Sosiale problemer : en sosiologisk innføring
Knut Halvorsen
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 340 sider | Fagbokforlaget

Sosialt entreprenørskap i Norge
Benedicte Brøgger
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 177 sider | Cappelen

Spesialundervisning : innhald og funksjon
Peder Haug (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 414 sider | Samlaget

Stedets sjanger - om moderne reportasjejournalistikk
Steen Steensen
Pris kr. 439 | 5. utgave | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 283 sider | Cappelen

Storebrand og forsikringsbransjens historie. Bind 1 og 2: 1767-2017
Christensen, Sverre August
Pris kr. 799 | Utgitt: 2017/06 | Innbundet

Styring og samstyring - governance på norsk
Røiseland og Vabo
Pris kr. 319 | 2. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 182 sider | Fagbokforlaget

Teknologi og vitenskap. Historie, metode, etikk og miljø
Kjelsberg, Ronny
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 475 sider

Teknologien endrer samfunnet
Rolstadås, Krokan og Dyrhaug (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 228 sider | Fagbokforlaget

Tekstanalyse for samfunnsvitere
Øivind Bratberg
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 216 sider | Cappelen

Til forsvar for folkestyret
Tore Grønlie
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 175 sider | Fagbokforlaget

Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester.
Vike, Debesay og Haukelien (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 224 sider

Tjenestedemokratiet - velferdsstaten som arena for deltakelse
Aars, Ytre-Arne, Lindén og Christensen (red.)
Pris kr. 409 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 238 sider

Trangen til å telle - objektivering, måling og standardisering so
Larsen og Røyrvik (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 314 sider

Turisme : globale utfordringer
Walaas og Jacobsen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 264 sider

USAs ledervilje svikter - maktpolitiske utfordringer og nye nasjonale
Svein Melby
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 313 sider | Fagbokforlaget

Ustabilitetens politiske økonomi : om fremveksten av finansialisert kapital
Ingrid Hjertaker, Bent Sofus Tranøy
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 274 sider | Cappelen

Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver
André Horgen mfl.
Pris kr. 419 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 298 sider | Fagbokforlaget

Valgets kval : om å velge ikke å velge
Cass R. Sunstein
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 178 sider | Cappelen

Velferdsstaten i endring : om norsk helse- og sosialpolitikk
Stamsø, Mary Ann (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 408 sider

Velkommen til statsvitenskap
Raino Malnes (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 475 sider | Gyldendal

Vi ville ikke ha dem - statens behandling av de norske krigsbarna
Lars Borgersrud
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 430 sider

Viljen til liv - medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Aina Schiøtz
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 510 sider | Samlaget

Visjoner for det gode arbeidsliv - arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapeli
Jan Erik Karlsen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 345 sider | Cappelen

Vår sosiale virkelighet - en introduksjon til hverdagslivets sosiologi
Henriksen, Levang, Skaar & Tjora
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 213 sider | Fagbokforlaget

Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet. 2. utgave
Ellingsæter, Anne Lise
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 243 sider

Å forstå historie - vitenskapsteori og forskningspraksis
Paul Knutsen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 233 sider

Å leve sammen
Knut Stene-Johansen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 444 sider

Årsak og tilfeldighet - modeller, eksperimenter og atferd i samfunnsvitensk
Leif Helland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 267 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no