NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Pedagogikk
Listen omfatter nyere bøker om pedagogikk, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.ADHD og det disiplinerte samfunn
Aksel Tjora, Lisbeth Elvira Levang (red.)
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 123 sider | Fagbokforlaget

Aldring og læring
Sigvart Tøsse
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 269 sider | Gyldendal

Alle skal med : i utvikling av den lærende barnehage
Ødegård, Nordahl og Røys
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 165 sider | Cappelen

Alltid online - herman og Melina og den digitale verden
From og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 60 sider | Gyldendal

Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen
Gunhild Tomter Alstad
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 266 sider | Fagbokforlaget

Andrespråksdidaktikk - en innføring
Marte Monsen og Guhild Tveit Randen
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 152 sider | Cappelen

Atferdsproblemer i skolen
Bo Hejlskov Elvén
Pris kr. 279 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 150 sider | Fagbokforlaget

Barn og naturvitenskap - oppdage, utforske og lære i barnehage og skole
Elfström, Nilsson, Sterner og Wener-Godée
Pris kr. 359 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 206 sider | Cappelen

Barn og unge med utviklingshemming i skolen
Roar Engh
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 195 sider | Cappelen

Barn, vold og traumer . møter med unge i utsatte livssituasjoner
Hauge, Mona Iren, Carolina Øverlien og Jon-Håkon Schulz (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 308 sider

Barnehageleiing i praksis
Børhaug og Lotsberg
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 260 sider | Samlaget

Barnehagelæreren som politisk aktør
Blaafalk, Solheim og Aaserud (red.)
Pris kr. 309 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 213 sider | Fagbokforlaget

Barnehagelæreren som profesjonsutøver
Solveig Østrem og Bernt Andreas Hennum
Pris kr. 258 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 138 sider | Cappelen

Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse
Hoås Moen, Gotvassli og Granrusten (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 329 sider

Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet - på barns vilkår
Liv Gjems
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 195 sider | Fagbokforlaget

Barnekultur
Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 172 sider | Cappelen

Barnekulturens iscenesettelser 2
Faith Gabrielle Guss
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | Cappelen

Barneomsorg på norsk. i samspill og spenning mellom hjem og stat
Tuastad, Svein Erik og Ingunn Studsrød (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 232 sider

Barnesamtaler : det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn
Kinge, Emilie
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 291 sider

Barnets rett til respekt
 
Pris kr. 189 | Utgitt: 2016/04 | Innbundet | 60 sider | Cappelen

Barns flerkulturelle steder. Kulturskaping, retorikk og barnehageutvikling
Bergersen, Ove
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 232 sider

Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs
Letnes, Mari-Ann
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 198 sider

Barns utelek
Fasting, Merete Lund
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 129 sider

Barns utvikling i skolealder
Richard Haugen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 186 sider | Cappelen

Barns utvikling, leik og læring - pedagogisk arbeid i barnehage og skule
Dag Skram
Pris kr. 229 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 166 sider | Samlaget

begavede barnehagebarns læring - i teopri og praksis
Branca Lie
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider | Cappelen

Begynneropplæring i norskfaget
Christian Bjerke og Ronny Johansen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 221 sider | Gyldendal

Betydningen av kvalitet i barnehagen (Dette vet vi om)
Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser og Drugli
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 83 sider

Bli en bedre skoleleder. Coaching som verktøy
Aas, Marit
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 173 sider

Blikk fra barnehagen
Gulpinar, Hernes og Winger (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 281 sider | Fagbokforlaget

Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50år
Busch, Olaussen og Pettersen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 420 sider | Fagbokforlaget

Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid (Dette vet vi om)
Nordahl, Thomas
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 87 sider

Danningsperpektiver i kroppsøvingsfaget
Ove Olsen Sæle
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

De andres skole : gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen
Eriksen, Ingunn Marie
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 155 sider

De frafalne - om frafall i vederegående opplæring
Kaja Reegård og Jon Rogstad (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 209 sider | Gyldendal

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn
Hovik og Nagel (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Den brysomme profesjonaliteten - om skjønnsutøvelse og styring
Garbo, Jens og Vidar Raugland
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 118 sider

Den digitale lærergenerasjonen : utfordringer og muligheter
Helleve, Ingrid, Aslaug Grov Almås, Brita Bjørkelo (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 242 sider

Den norske skolen - utdanningssystemets historie
Harald Thuen
Pris kr. 387 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 283 sider | Abstrakt forlag

Det utvidete læringsrommet
Hallvard Kjelen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 314 sider | Fagbokforlaget

Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praks
Cato R.P.Bjørndal
Pris kr. 369 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 167 sider | Gyldendal

Dette vet vi om - pakke 14 hefter
 
Pris kr. 2099 | Utgitt: 2017/05 | Heftet

Dette vet vi om: Bruk av kartleggingsresultater i skolen
Nordahl, Thomas og Ole Hansen (red.)
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 87 sider

Diagnoser og læring (Dette vet vi om)
Overland, Terje og Thomas Nordahl (red.)
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 67 sider

Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen
Merete Moe
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 243 sider | Fagbokforlaget

Didaktisk praksis 1. - 7. trinn
Lyngsnes, Kitt og Marit Rismark (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 230 sider

Didaktisk praksis 5. - 10. trinn
Kitt Lyngsnes og Marit Rismark (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 220 sider

DidIKTikk - fra digital kompetanse til praktisk undervisning
Bjarnø, Giæver, Johannesen og Øgrim
Pris kr. 429 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 276 sider | Fagbokforlaget

Digital læring i skole og lærerutdanning
Rune J. Krumsvik (red.)
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 334 sider | Universitetsforlaget

Digital studieteknikk
Hagelia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 188 sider | Cappelen

Digitale barn - Siv og Laurits og den digitale verden
From og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 58 sider | Gyldendal

Drama som læringsform
Sæbø, Aud Berggraf
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 264 sider

Drama, teater og demokrati - antologi 1: i barnehage, skole, museum og
Sæbø, Eriksson og Allern (red.)
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 296 sider | Fagbokforlaget

Drama, teater og demokrati - antologi II. I kultur og samfunn
Heggstad, Rasmussen og Gjærum (red.)
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 303 sider | Fagbokforlaget

Eleven i fokus : observasjonsarbeid i skolen
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 138 sider | Cappelen

Eleven og musikken
Angelo, Elin og Morten Sæther
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 194 sider

Eleven og skolens læringsmiljø : medvirkning og trivsel
Danielsen, Anne Grete
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 206 sider

Elevenes psykiske helse i skolen - utdanning til å mestre egne liv
Marit Uthus (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 307 sider | Gyldendal

En doktorgradsutdanning i endring - et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-
Rune Johan Krumsvik (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 152 sider | Fagbokforlaget

Engelsk for secondary school
Munden & Sandhaug
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 506 sider | Gyldendal

English for teachers and learner
Mona E. Flognfeldt and Ragnhild E. Lund
Pris kr. 549 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 350 sider | Cappelen

English teaching strategies - methods for English teachers of 10-16 year
Ion Drew, Bjørn Sørheim
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 226 sider | Samlaget

Er jeg god nok?
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Erfaringsbasert læring
Thorsheim, Kolstø og Andresen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 246 sider | Fagbokforlaget

Etikk, språk og argumentasjon : En innføring i debattetikk
Lohne, Eilert Jan
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 176 sider

Evnerike elever og tilpasset opplæring
Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 161 sider | Fagbokforlaget

Faglig inkludert?
Olsen, Mathisen og Sjøblom
Pris kr. 298 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 166 sider | Cappelen

Folkeopplyseren - Anna Sethne og den norske reformpedagogikken
Willy Aagre
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 242 sider | Fagbokforlaget

Fonetikk for logopeder og audiopedagoger
Slethei, Bollingmo og Husby
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 193 sider

Foreldresamarbeid i barnehagen - til barnets beste
Ingeborg Tveter Thoresen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 216 sider | Cappelen

Forskerfrø i naturen
Terje Høiland
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 141 sider | Cappelen

Forskerfrøboka
Guri Langholm mfl. (red.)
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Forskerstudentene - lærerstudenter i nye roller
Leming, Tiller og Alerby (red.)
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 136 sider | Cappelen

Forskningsinformert læringsledelse (Dette vet vi om)
Qvortrup, Lars
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 84 sider

Forsoning. Skilt langs veien
Djuliman, Enver
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/01 | Innbundet | 284 sider

Foucault og den norske barnehagen : introduksjon til Michel Foucaults
Svein Hammer
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 200 sider | Fagbokforlaget

Fra læreplan til klasserom: kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for
Sunde, Dag Johannes og Trude Slemmen Wille
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 170 sider

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen
Fallmyr, Øyvind
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 310 sider

Gehør og instrument - instrumentrelatert gehørstrening i ulike sjangre
Jorun Christensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 89 sider

Gnistrende samarbeid : håndbok i skoleutvikling for lærere
Moltubak, Jørgen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 250 sider

God leseplanlegging
Fuglestad, Frafjord Hoem og Håland
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 108 sider | Cappelen

Gode rutinebeskrivelser (Dette vet vi om)
May Britt Drugli
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 69 sider | Gyldendal

Grunnbok i spesialpedagogikk
Befring, Edvard
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 228 sider

Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i
Geir Winje (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 237 sider | Cappelen

Helsepedagogikk - pasient- og pårørendeopplæring
Sidsel Tveiten
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

Hjelp barna med engelsk : dekker det viktigste av ungdomsskole- og videregå
Vorderman, Carol
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 256 sider

Hjelp barna med studieteknikk : gjennom ungdomsskolen og videregående
 
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 256 sider

Hjelp ditt engstelige barn
Rapee mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Hjernespenst
Dag Einar Sommervoll
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 356 sider | Gyldendal

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis
Halås, Catrine Torbjørnsen mfl.
Pris kr. 489 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 266 sider

Identitet og tilhørighet - om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell
Lill Salole
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 406 sider | Gyldendal

Identitet som lærer
Line Wittek
Pris kr. 298 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Ingen er perfekt
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen
Maryann Jortveit
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 273 sider

Inkludering og flerspråkelig opplæring
Lunde og Aamodt (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 159 sider | Fagbokforlaget

Inkludering og mangfold. - sett i spesialpedagogiks perspektiv
Sven Nilsen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 288 sider

Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skule
Ertesvåg, Sigrun mfl. red.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 175 sider

Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave
Arnesen, Anne-Lise mfl. (red.)
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 302 sider

Innføring i spesialpedagogikk
Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.)
Pris kr. 529 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 302 sider | Gyldendal

Innvandreres morsmål - en ressursbok for lærere
Olaf Husby
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 257 sider | Fagbokforlaget

Interkulturell pedagogikk som motkraft
Brossard Børhaug og Helleve (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 190 sider | Fagbokforlaget

Jakten på den gode skole - utdanningshistorie for lærere
Kvam, Vegard
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 175 sider

Jeg skal bli lærer!. Introduksjonsbok til lærerutdanningen
Christensen, Hanne
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 136 sider

Juss i barnehagesektoren
Haugen, Anne Oline
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 178 sider

Kjenn deg selv som lærer : utnytt ditt potensial
Vetland & Aase
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 249 sider | Gyldendal

Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen
Aslanian, Teresa K.
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 175 sider

Kollegaveiledning med kritiske venner
Lauvås, Hofgaard Lycke , Handal
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 233 sider | Cappelen

Kompetanse for kvalitet - læreren som student
Ofte, Pande-Rolfsen og Duggan
Pris kr. 159 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 84 sider | Cappelen

Kompetanse og lærerprofesjonalitet
Astrid Tolo
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kreativitet i skolen
Cecilie Pedersen Dalland og Haakon Thaule-Hatt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 125 sider | Fagbokforlaget

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kristen arv og tradisjon i barnehagen
Helje Kringlebotn Sødal
Pris kr. 499 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer
Erlend Ellefsen Vinje (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 203 sider | Cappelen

Kulturarven i skolen - felleskultur og elevmangfold
Halvorsen, Else Marie
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 203 sider

Kunnskap for en bedre skole : etter- og videreutdanning som strategi
May Britt Postholm (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 191 sider | Fagbokforlaget

Kunst, kultur og kreativitet - kunstfaglig arbeid i barnehagen
Bakke, Jenssen og Sæbø (red.)
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 256 sider | Fagbokforlaget

Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse
Mausethagen, Sølvi og Jens-Christian Smeby (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 260 sider

Kvalitet og kreativitet i klasserommet: ulike perspektiver på undervisning
Kverndokken, Askeland aog Hogga Siljan (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 315 sider | Fagbokforlaget

Kvardagslivets didaktikk i barnehagen. Ansvar og arbeidsfordeling
Håberg, Liv Ingrid Aske
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 152 sider

Ledelse i fremtidens skole
Marit Aas og Jan Merok Paulsen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 391 sider | Fagbokforlaget

Ledelse i og av flerkulturelle skoler
Gunn Vedøy
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 241 sider | Universitetsforlaget

Ledelse og lærerers læring i team
Løver og Postholm
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 153 sider | Fagbokforlaget

Ledelse og poesi i barnehagen : affektive perspektiver i pedagogiske praksi
Reinertsen og Flatås
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 244 sider | Fagbokforlaget

Ledelse som setter spor : etterlat alltid dine medarbeidere i læring
Michael Fullan
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 98 sider | Cappelen

Lek
Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 173 sider | Cappelen

Leselosboka
Liv Engen og Lise Helgevold
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 218 sider | Cappelen

Lesepraksiser i barnehagen - inn i litteraturen på mange måter
Solstad, Jansen og Øines
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 160 sider | Fagbokforlaget

Lesing i utvikling : teoretiske og didaktiske perspektiver
Lise Iversen Kulbrandstad
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 325 sider | Fagbokforlaget

Lesson study i en nordisk kontekst
Grimsæth, Gerd og Bjørg Oddrun Hallås (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 270 sider

Lesson study og læreres læring
Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Gyldendal

Levende linjer - levende tanker
Henrik Thaulow
Pris kr. 340 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 203 sider

Like muligheter : om pedagogens arbeid med kjønn, seksualitet og mangfold
Hjerrild, Margrethe (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 141 sider

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. 2. utgave
Buli-Holmberg, Jorun og Torill Rønsen Ekeberg
Pris kr. 419 | 2. utgave | Utgitt: 2016/02 | Innbundet | 259 sider

Liten i barnehagen : forskning, teori og praksis
May Britt Drugli
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 194 sider | Cappelen

Literacy i skolen
Blikstad-Balas, Marte
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 128 sider

Litteraturdidaktikk
Skaftun og Michelsen
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Litterær forståelse : innføring i litteraturdidaktikk
Hennig, Åsmund
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 250 sider

Livet som lærer
Dypedahl, Magne
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 216 sider

Læremidler og arbeidsmåter : i den digitale skolen
Øystein Gilje
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 128 sider | Fagbokforlaget

Lærerens relasjonsarbeid : perspektiver, verktøy og caser
Siw Skrøvset, Sølvi Mausethagen & Åse Slettbakk
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 126 sider | Cappelen

Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5 utgave
Imsen, Gunn
Pris kr. 499 | 5. utgave | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 619 sider

Læreres kollegasamtaler : om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling
Edel Karin Kvam
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 155 sider | Universitetsforlaget

Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser
Grindheim, Krüger, Leirhaug og Wilson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 233 sider | Fagbokforlaget

Læring
Øksnes og Sundsdal (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 159 sider | Cappelen

Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer
Roger Säljö
Pris kr. 298 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 193 sider | Cappelen

Læringsprosesser : dybdeforståelse, danning og kompetanse
Gamlem, Siv Måseidvåg og Wenke Mork Rogne
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 124 sider

Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen
Anne Bonnevie Lund (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 250 sider | Gyldendal

Mangfold i barnehagen - fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?
Bakken og Solbue (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 189 sider | Fagbokforlaget

Mangfold i skolen - fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet?
Solbue og Bakken (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 209 sider | Fagbokforlaget

Mangfoldskompetanse - perspeketiver på undervisning i yrkesfag
Åse Røthing
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 166 sider | Cappelen

Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen
Britt Unni Wilhelmsen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 196 sider

Matematikk for barnehagelærere
Carlsen, Wathne og Blomgren
Pris kr. 687 (inkl.mva.) | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 325 sider | Cappelen

Matematikk for lærere 1. 6. utgave
Birkeland, Breiteig og Venheim
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 388 sider

Mathematics textbooks, their content, use and influences
Barbro Grevholm (ed.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 515 sider | Cappelen

Med himmelen som tak. Barns skapende lek utendørs 3.utgave
Holst Buaas, Ellen
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 148 sider

Med kunst i barnehagen
Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 248 sider | Fagbokforlaget

Medvirkning til barns spontane lek - i barnehagen
Wolf, Kristin Danielsen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 138 sider

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

Metoden Gjort Lært Lurt - nye verktøy for skolens læringsarbeid
Gedda, Oskar og Tom Tiller
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 129 sider

Minoritetsreligioner i barnehagen
Olav Hovdelien (red). mfl.
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 170 sider | Fagbokforlaget

Mobbeatferd i barnehagen - temaforståelse, forebygging, tiltak
Idsøe og Roland
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 107 sider | Cappelen

Modig som Mitwa - kunsterisk utfoldelse med barnehagebarn
Tiri Bergesen Schei og Adele Lærum Duus
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 207 sider | Fagbokforlaget

Mot til å være barnehagelærer - verdier som omdreiningspunkt
Sturla Sagberg (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Motorikk i didaktisk perspektiv
Kvikstad, Ingvild (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 268 sider | Gyldendal

Motstand - barndom i barnehagen
Maria Øksnes og Marcus Samuelsson (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 185 sider | Cappelen

Motstrøms - åpninger i retning av en levende pedagogikk
Kjetil Steinsholt og Silje Alise Ness
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 285 sider | Fagbokforlaget

Musikk - dannelse og eksistens
Øyvind Varkøy
Pris kr. 298 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 185 sider | Cappelen

Narrativ identitet - drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell
Bjerkestrand, Brahmachari, Haraldsen, Ingul og Songe-Møller
Pris kr. 295 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 80 sider

Natur 1 : barn opplever naturen
Hjørdis H.K. Bakke
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 217 sider | Cappelen

Natur 2 : barn utforsker naturfenomener
Hjørdis H.K. Bakke
Pris kr. 249 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 112 sider | Cappelen

Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen
Haarberg, Jon
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 296 sider

Nesten som deg selv - barn og etikk
Eidhamar, Leer-Salvesen og Paul Leer-Salvesen
Pris kr. 389 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 180 sider | Cappelen

Nordiske skolesjefer - aktører i en brutt kjede
Moos, Nihlfors og Paulsen (red.)
Pris kr. 309 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 150 sider | Fagbokforlaget

Norsk 5-10 Språkboka
Igland & Nygård (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 260 sider | Universitetsforlaget

Norsk lærebokhistorie: allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013
Skjelbred, Askeland, Maagerø og Aamotabakken
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 587 sider | Universitetsforlaget

Norsk som reiskaps- og danningsfag
Fondevik og Hamre (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 306 sider | Samlaget

Nynorsk med dei minste
Bjørhusdal og Budal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 240 sider | Samlaget

Når barnet unngår å snakke - Selektiv mutisme i barnehage og skole
Omdal, Heidi
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 170 sider

Når læring er det viktigste
 
Pris kr. 398 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 268 sider | Cappelen

Om lærerrollen - et kunnskapsgrunnlag
Ekspertgruppa om lærerrollen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 250 sider | Fagbokforlaget

Oppvekst og miljø - barn og unges utvikling
Flaten og Sollesnes
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver
Gulbrandsen, Liv Mette (red.)
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 408 sider

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet : empiriske og teoretiske
Bjørg Mari Hannås (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 259 sider | Gyldendal

Pedagogikkens pionerer
Terje Halvorsen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 303 sider | Gyldendal

Pedagogikkens språk : kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap
Sæverot, Herner og Tobias C. Werler (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 277 sider

Pedagogikkvitenskap
Herner Sæverot
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 227 sider | Fagbokforlaget

Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser
Kolle, Larsen og Ulla
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 142 sider | Fagbokforlaget

Pedagogisk ledelse i barnehagen
Skoglund, Tonje og Pia Sundvall
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 170 sider

Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv
Haugen og Stølen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 330 sider

Pedagogisk systemarbeid
Rolf B. Fasting (red.)
Pris kr. 328 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Pedagogisk-psykologisk arbeid
Hesselberg, Finn og Stephen von Tetzchner
Pris kr. 549 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 418 sider

Pedagogiske fenomener - en innføring
Kvamme, Kvernbekk og Strand (red.)
Pris kr. 498 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 428 sider | Cappelen

Perspektiver på barndommens historie
Tora Korsvold
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 201 sider | Fagbokforlaget

Positive lærer-elev-relasjoner : en fortelling fra klasserommet
Moen, Torill (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 129 sider

Praksisbarnehagen - en arena for læring
Høihilder og Lund-Kristensen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 187 sider | Gyldendal

Praksisboka : slik lykkes du i praksisstudiene
Jonsmoen, Kari Mari og Marit Greek
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 157 sider

Presentasjonsteknikk 2.utg.
Karla Smith
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 146 sider | Gyldendal

Problembasert læring for studenter og lærere
Roar C. Pettersen
Pris kr. 379 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 143 sider | Universitetsforlaget

Profesjonell utvikling og faglig veiledning
Killén, Kari
Pris kr. 429 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 282 sider

Profesjonelle læringsfellesskap (Dette vet vi om)
Lars Qvortrup
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 74 sider | Gyldendal

Profesjonspedagogikk : profesjonsretting/yrkesretting av pedagogikk og dida
Sylte, Ann Lisa
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 298 sider

Profesjonsveiledning - fra praktisk virksomhet til teoretisk felt
Eva Bjerkholt
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Prosjektarbeid i barnehagen - fra fascinasjon til fordypelse
Alice Kjær
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 132 sider | Cappelen

Psykisk helse i skolen
Bru, Cosmovici Idsøe og Øverland (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 304 sider

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Rammeplanen - 42 spørsmål fra barnehagens hverdag
Leif Strandberg
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 310 sider | Cappelen

Reading and teaching English literature
Signe Mari Wiland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Refleksjonshåndbok for barnehagelærere
Bie, Kristin
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 99 sider

Rektors stemme : lytte, lære og lede
 
Pris kr. 239 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 69 sider | Cappelen

Rektors stillingsvern
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 290 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 143 sider

Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier
Mirjam Harkestad Olsen (red.)
Pris kr. 339 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 200 sider

Religion i skolen
Undheim, Sissel og Marie von der Lippe (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 218 sider

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
Tveter Thoresen og Winje
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Religionsdidaktikk. En innføring. 2. utgave
Andreassen, Bengt-Ove
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 253 sider

Restart Å være digital i skole og utdanning
Johansen og Karslen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 221 sider | Universitetsforlaget

Risiko, intervensjon og evidens
Frønes, Eng, Ertesvåg og Kjøbli (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 129 sider | Gyldendal

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Rådgivning i skole og barnehage - mange muligheter for hjelp til barn og
Adam Vogt
Pris kr. 459 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 373 sider | Cappelen

Samtaler om bildebøker i barnehagen. En vei til opplevelse, lek og meningss
Solstad, Trine
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/05 | Innbundet | 164 sider

Samtidslyrikk i klasserommet
Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 269 sider | Fagbokforlaget

Se eleven innenfra : relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet
Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad
Pris kr. 369 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 160 sider

Seksuelle overgrep og vold . Forebyggende undervisning i skolen
Raundalen, Magne og Jon-Håkon Schultz
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 126 sider

Sirkel - en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø
Berit Follestad og Nina Wroldsen
Pris kr. 219 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 111 sider | Fagbokforlaget

Skoledagens nødvendigheter
Utklev, Anne-Elisabeth
Pris kr. 295 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 159 sider

Skolefravær : Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring
Havik, Trude
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 197 sider

Skolen - organisajson og ledelse, kunnskap og læring
Eirik J. Irgens
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 375 sider | Fagbokforlaget

Skolesamfunnet - kompetansekrav og ungdomsfellesskap
Mette Bunting og Geir H. Moshuus (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 224 sider | Cappelen

Skrivedidaktikk: korleis støtta elevane si skriving i fag?
Håland, Anne
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/09 | Innbundet | 215 sider

Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker
Erling Roland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Fagbokforlaget

Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte
Hausstätter og Reinsdal (red.)
Pris kr. 298 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 173 sider | Cappelen

Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag
Erlien, Wenche og Sonja M. Mork
Pris kr. 419 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 239 sider

Språklig mangfold og læring : didaktikk for flerspråklige klasserom
Bjarnø, Nergård og Aarsæther
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 239 sider | Gyldendal

Språkmøte i barnehagen
Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 221 sider | Fagbokforlaget

Spørsmål og interaksjon i klasserommet (Dette vet vi om)
Andersson-Bakken, Emilia
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 59 sider

Strategisk ledelse i barnehagen
Gotvasslig og Vannebo
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 167 sider | Cappelen

Studentens hva, hvordan og hvorfor
Dalland, Olav
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 123 sider

Systemisk veiledning i profesjonell praksis
Jensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Sårbare skolebarn - trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer
Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 266 sider | Fagbokforlaget

Tall og tanke 2 - matematikkundervisning på 5. til 7. trinn
Solem, Ida Heiberg mfl.
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 420 sider

Teamledelse i barnehagen
Wench Aasen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Tekst i tid og rom : Norsk språkhistorie
Otnes og Aamotsbakken
Pris kr. 419 | 5. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 285 sider | Samlaget

Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning
Berge og Johansson (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 258 sider

Tidlig innsats i tidlig barndom
Lyngseth & Mørland (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Tospråklig oppvekst og læring
Kamil Øzerk
Pris kr. 398 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Trafikk hele veien
Strømme og Johansen
Pris kr. 279 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 126 sider | Cappelen

Trafikkpedagogikk
Glein og Lødemel
Pris kr. 525 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 418 sider | Fagbokforlaget

Trygge barn
Hoffman, Kent mfl.
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 306 sider

Undervisning som veiledning
Hoveid, Hoveid, Longva og Danielsen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 242 sider | Cappelen

Undervisningskunnskap i matematikk
Hovik og Kleve (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Ungdom og idrett
Seippel, Sisjord, Strandbu (red.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 342 sider | Cappelen

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Klepp, Knut Inge og Leif Edvard Aarø (red.)
Pris kr. 519 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 421 sider

Ungdom, læring og forebygging
Befring og Moen
Pris kr. 328 | 2. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Cappelen

Ungdomscoaching
Røise og Börjesson
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 154 sider | Fagbokforlaget

Ungdomsskole og ungdomsliv - læring i skole, hjem og fritid
Erstad og Smette (red.)
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 162 sider | Cappelen

Ungdomstrinn i utvikling. - skoleutvikling og ledelse
May Britt Postholm mfl.
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 316 sider

Ungdomstrinn i utvikling. - skoleutvikling, lesing , skriving og regning
May Britt Postholm mfl.
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 298 sider

Utdanning, ulikskap og urettferd
Steinar Bøyum
Pris kr. 309 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 164 sider | Fagbokforlaget

Utdanningshistorie : grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon
Volckmar, Nina
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 286 sider

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring
Røyset og Kleppestø
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 293 sider | Fagbokforlaget

Utdanningsvalg : - identitet og danning
Lingås, Lars Gunnar, Unni Høsøien (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 253 sider

Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver
André Horgen mfl.
Pris kr. 419 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 298 sider | Fagbokforlaget

Utforsking i alle fag
Bjørshol og Nolet (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Veien til interkulturell kompetanse
Dypedahl & Bøhn
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 175 sider | Fagbokforlaget

Veiledning av nye lærere (2.utgave)
Smith og Ulvik (red.)
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 224 sider

Veiledning for barnehagelærere
Nina Carson og Åsta Birkeland
Pris kr. 389 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 205 sider | Cappelen

Veiledning og oppdagelse
Jensen, Karlsen og Luthen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 227 sider

Veiledningspedagogikk i politiutdanningen
Kristiansen, Terje Garnås
Pris kr. 209 | Utgitt: 2016/07 | Heftet | 65 sider

Veiledningspraksiser i bevegelse - skole, utdanning og kulturliv
Østern og Engvik (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 289 sider | Fagbokforlaget

Vikarhåndboka - hvordan gjøre en god jobb i skolen
Christian Huseby
Pris kr. 239 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 104 sider | Fagbokforlaget

Vold mot barn - teoretiske, juridiske og praktisek tilnærminger
Kate Melvik, Ole Greger Lillevik, Oddbjørg Edvardsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 240 sider | Gyldendal Akademisk

Vurderingskompetanse i skolen
Fjørtoft, Henning og Lise V. Sandvik (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 326 sider

Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst
Goth, Ursula Småland (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 200 sider

Å forske på egen praksis
Ulvik, Riese og Roness (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 243 sider | Fagbokforlaget

Å lykkes med elevvurdering
Therese N. Hopfenbeck
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 205 sider | Fagbokforlaget

Å lykkes med lærervurdering
Linda Darling-Hammond
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 221 sider | Fagbokforlaget

Å lære språk i barnehagen
Vibeke Grøver
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 194 sider | Cappelen

Å lære å skrive - tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring
Iversen, Harald Morten og Hildegunn Otnes
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 246 sider

Å mestre det vanskelige - individrettede intervensjoner for barn og unge
Kjøbli, Eng, Ertesvåg og Frønes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 218 sider | Gyldendal

Å se seg spørrende omkring : introduksjon til en ny pedagogisk filosofi
Bostad, Inga
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 168 sider

Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen, 2. utgave
Bøe, Marit og Marianne Thoresen
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 142 sider

Å tenke didaktisk
Lars Helle
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 198 sider | Fagbokforlaget

Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet
Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal
Pris kr. 389 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Økologi for grunnskolelærerutdanningen
Bakke og Munkebye
Pris kr. 629 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 465 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no