NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Pedagogikk
Listen omfatter nyere bøker om pedagogikk, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.101 digitale grep
Wølner, Kverndokken, Moe og Siljan (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 381 sider | Fagbokforlaget

Alle skal med : i utvikling av den lærende barnehage
Ødegård, Nordahl og Røys
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 165 sider | Cappelen

Alltid online - herman og Melina og den digitale verden
From og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 60 sider | Gyldendal

Andrespråksdidaktikk - en innføring
Marte Monsen og Guhild Tveit Randen
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 152 sider | Cappelen

Barn og deres voksne
Moira von Wright og Tone Kvernbekk (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 278 sider | Cappelen

Barn og estetisk praksis : sanser, væren og læring
Alice Kjær
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 168 sider | Cappelen

Barn og unge i midten : Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges
Johannessen, Baard og Torhold Skotheim (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 370 sider

Barn på nett. En veileder for foreldre og lærere
Bergsjø, Malmedal og Windvik
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 194 sider

Barn skaper sted - sted skaper barn
Myrstad, Sverdrup, Helgesen (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 206 sider | Fagbokforlaget

Barn, unge og etnisitet i skolen (Dette vet vi om)
Laila Colding Lagermann
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 64 sider

Barnehagelæreren som politisk aktør
Blaafalk, Solheim og Aaserud (red.)
Pris kr. 309 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 213 sider | Fagbokforlaget

Barnehagen som samfunnsinstitusjon
Solveig Østrem (red.)
Pris kr. 328 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Barnehagen: gode rutinesituasjoner
May Britt Drugli
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 69 sider | Gyldendal

Barnehagen: Språkstimulerende læringsmiljøer (Dette vet vi om)
Gjems, Liv
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 79 sider

Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 2. utgave
Glaser, Moen, Mørreaunet og Søbstad (red.)
Pris kr. 519 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 320 sider

Barnehagens rammeplan i praksis - ledelse, omsorg og kompleksitet
Bente Fønnebø og Unni Jernberg
Pris kr. 439 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 239 sider | Cappelen

Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek
Samuelsson og Jonsson (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 235 sider | Fagbokforlaget

Barnehagepedagogiske linjeskift
Tove Lafton & Ann Merete Otterstad (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 281 sider | Fagbokforlaget

Barnekulturens iscenesettelser 2
Faith Gabrielle Guss
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | Cappelen

Barneomsorg på norsk. i samspill og spenning mellom hjem og stat
Tuastad, Svein Erik og Ingunn Studsrød (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 232 sider

Barnet og de andre . Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs
Bø, Inge
Pris kr. 449 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 335 sider

Barns lek og eksperimenterende virksomhet (Dette vet vi om: barnehage)
Warrer, Sarah Damgaard og Stig Broström
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 69 sider

Barns mediehverdag
Bjørg Marit Nyjordet (red.)
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 132 sider | Cappelen

Barns utelek
Fasting, Merete Lund
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 129 sider

Barns utvikling i skolealder
Richard Haugen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 186 sider | Cappelen

begavede barnehagebarns læring - i teopri og praksis
Branca Lie
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 156 sider | Cappelen

Begynneropplæring i norskfaget
Christian Bjerke og Ronny Johansen
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 221 sider | Gyldendal

Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Frisch, Letnes og Moe (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 350 sider

Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50år
Busch, Olaussen og Pettersen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 420 sider | Fagbokforlaget

Children and young people, aesthetics and special needs
Torgeir Haugen and Kjell Ivar Skjerdingstad (eds.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 534 sider

Danningsperpektiver i kroppsøvingsfaget
Ove Olsen Sæle
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

De andres skole : gruppedannelse og utenforskap i den flerkulturelle skolen
Eriksen, Ingunn Marie
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 155 sider

De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge
Befring, Edvard
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 184 sider

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn
Hovik og Nagel (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Den brysomme profesjonaliteten - om skjønnsutøvelse og styring
Garbo, Jens og Vidar Raugland
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 118 sider

Den krevende barndommen - om barndom, sosialisering og politikk for barn
Ivar Frønes
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 172 sider | Cappelen

Den norske skolen - utdanningssystemets historie
Harald Thuen
Pris kr. 387 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 283 sider | Abstrakt forlag

Den observerende barnehagelæreren
Mona Halsaunet Frønes
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 158 sider | Fagbokforlaget

Den viktige begynneropplæringen
Michaelsen og Palm (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 298 sider

Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praks
Cato R.P.Bjørndal
Pris kr. 369 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 167 sider | Gyldendal

Dette vet vi om - samlepakke 1
 
Pris kr. 1499 | Utgitt: 2018/02 | Gyldendal

Dette vet vi om - samlepakke 2
 
Pris kr. 749 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | Gyldendal

Diagnoser og læring (Dette vet vi om)
Overland, Terje og Thomas Nordahl (red.)
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 67 sider

Didaktikk for barnehagelærere . 2. utgave
Gunnestad, Arve
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 237 sider

Didaktisk praksis 1. - 7. trinn
Lyngsnes, Kitt og Marit Rismark (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 230 sider

Didaktisk praksis 5. - 10. trinn
Kitt Lyngsnes og Marit Rismark (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 220 sider

DidIKTikk - fra digital kompetanse til praktisk undervisning
Bjarnø, Giæver, Johannesen og Øgrim
Pris kr. 429 | 3. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 276 sider | Fagbokforlaget

Digital praksis i barnehagen : nysgjerrig, eksperimentell og skapende
Nina Bauer Bølgan
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 157 sider | Fagbokforlaget

Digital studieteknikk
Hagelia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 188 sider | Cappelen

Digitale barn - Siv og Laurits og den digitale verden
From og Mølbak
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 58 sider | Gyldendal

Din musikalske kapital
Kulset, Nora Bilalovic
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 138 sider

Drama, teater og demokrati - antologi 1: i barnehage, skole, museum og
Sæbø, Eriksson og Allern (red.)
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 296 sider | Fagbokforlaget

Drama, teater og demokrati - antologi II. I kultur og samfunn
Heggstad, Rasmussen og Gjærum (red.)
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 303 sider | Fagbokforlaget

Dramaserien Skam - analytiske perspektiver og didaktiske muligheter
Lindtner og Skarstein (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 255 sider | Fagbokforlaget

Dybdelæring
Fullan, Quinn og McEachen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 236 sider | Cappelen

Dybdelæring
Øsern, Dahl, Strømme, Aagaard Petersen, Østern og Selander
Pris kr. 379 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 201 sider

Eleven i fokus : observasjonsarbeid i skolen
Peik Gjøsund og Roar Huseby
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 138 sider | Cappelen

Eleven og musikken
Angelo, Elin og Morten Sæther
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 194 sider

Eleven og skolens læringsmiljø : medvirkning og trivsel
Danielsen, Anne Grete
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 206 sider

Elevenes psykiske helse i skolen - utdanning til å mestre egne liv
Marit Uthus (red.)
Pris kr. 409 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 307 sider | Gyldendal

Elevenes psykososiale miljø : gode strategier, harde nøtter og blinde flek
Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 139 sider | Fagbokforlaget

Elevresultater : mellom kontroll og kunnskapsutvikling
Mausethagen, Prøitz og Skedsmo
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 167 sider | Fagbokforlaget

En ekstra : En bok om å være fosterhjem
Banggren, Gunni Marie
Pris kr. 250 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 142 sider

Enacting multilingualism - from research to teaching practice in the
Krulatz, Dahl and Flognfeldt
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Engelsk for secondary school
Munden & Sandhaug
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 506 sider | Gyldendal

Er jeg god nok?
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Et helt vanlig barn
Kirsten Flaten
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 156 sider | Cappelen

Etikk i profesjonell praksis
Einar Aadland ; [illustrasjonar: Amund Nitter]
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 109 sider | Samlaget

Etikk, språk og argumentasjon : En innføring i debattetikk
Lohne, Eilert Jan
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 176 sider

Faglig kommunikasjon i praksis
Fjelldal, Carina og Anders Örtenblad (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 208 sider

Filosofi og etikk i barnehagen
Olsholt og Schjelderup
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 177 sider | Cappelen

Fonetikk for logopeder og audiopedagoger
Slethei, Bollingmo og Husby
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 193 sider

Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn
Glaser, Vibeke
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 188 sider

Forskerfrøboka
Guri Langholm mfl. (red.)
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen - en metodebok for lærere.....
Postholm og Moen
Pris kr. 269 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 112 sider

Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen
May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen ; [illustrasjoner: Roy Søbst
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 300 sider | Cappelen

Foucault og den norske barnehagen : introduksjon til Michel Foucaults
Svein Hammer
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 200 sider | Fagbokforlaget

Fra læreplan til klasserom: kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for
Sunde, Dag Johannes og Trude Slemmen Wille
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 170 sider

Fremmedspråksdidaktikk
Bjørke, Dypedahl og Haukås (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 340 sider | Cappelen

Friluftsliv og guiding i natur : teori og praksis
Magnussen og Vold (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 254 sider | Universitetsforlaget

Færre endringer - Mer utvilking
Viviane Robinson
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 142 sider | Cappelen

Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen
Fallmyr, Øyvind
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 310 sider

Gehør og instrument - instrumentrelatert gehørstrening i ulike sjangre
Jorun Christensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Innbundet | 89 sider

God leseopplæring med nasjonale prøver
Roe, Andresen Ryen og Weyergang
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 206 sider

God leseplanlegging
Fuglestad, Frafjord Hoem og Håland
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 108 sider | Cappelen

Gode lesestrategier
Anmarkrud og Refsahl
Pris kr. 299 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 88 sider | Cappelen

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn
Søftestad, Siri
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 293 sider

Hjelp barna med engelsk : dekker det viktigste av ungdomsskole- og videregå
Vorderman, Carol
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 256 sider

Hjelp barna med studieteknikk : gjennom ungdomsskolen og videregående
 
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 256 sider

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis
Halås, Catrine Torbjørnsen mfl.
Pris kr. 489 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 266 sider

Hva er god veiledning? : en forskningsbasert innføringsbok om veiledning a
Eli Lejonberg og Merete Føinum
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 199 sider | Fagbokforlaget

Hvordan elske et barn
Janusz Korczak
Pris kr. 209 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 82 sider | Cappelen

I sitt rette element : når lidenskap forandrer alt
Robinson og Aronica
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 240 sider | Fagbokforlaget

Identitet og tilhørighet - om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell
Lill Salole
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 406 sider | Gyldendal

Identitet som lærer
Line Wittek
Pris kr. 298 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Implementering av endringsarbeid i barnehagen
Roland og Ertesvåg
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 212 sider | Gyldendal

Ingen er perfekt
 
Pris kr. 168 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 56 sider | Gyldendal

Inkludering av minoritetsspråklige elever i skolen
Maryann Jortveit
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 273 sider

Inkludering og flerspråkelig opplæring
Lunde og Aamodt (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 159 sider | Fagbokforlaget

Inkludering og mangfold. - sett i spesialpedagogiks perspektiv
Sven Nilsen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 288 sider

Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave
Arnesen, Anne-Lise mfl. (red.)
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 302 sider

Innføring i logistisk regresjon
Fugleberg, Småstuen og Tufte
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Innføring i pedagogisk forskningsmetode - en hjelp til kritisk tolkning og
Kleven og Hjardemaal
Pris kr. 429 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 225 sider | Fagbokforlaget

Innføring i spesialpedagogikk
Anne-Lise Rygvold, Terje Ogden (red.)
Pris kr. 529 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 302 sider | Gyldendal

Innvandreres morsmål - en ressursbok for lærere
Olaf Husby
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 257 sider | Fagbokforlaget

Jeg er lærer! : reflektert, analytisk, kompetent
Kirsten E. Thorsen og Hanne Christensen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 207 sider | Fagbokforlaget

Jentegrupper : en møteplass for selvtillit og vennskap
Mia Börjesson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 186 sider | Gyldendal

Juss for skoleledere
Astrid M. Svele (red.)
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 398 sider | Universitetsforlaget

Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning
Erik Hagaseth Haug
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 158 sider | Fagbokforlaget

Kjenn deg selv som lærer : utnytt ditt potensial
Vetland & Aase
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 249 sider | Gyldendal

Kompetanse for kvalitet - læreren som student
Ofte, Pande-Rolfsen og Duggan
Pris kr. 159 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 84 sider | Cappelen

Kompetanse og lærerprofesjonalitet
Astrid Tolo
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kreativitet i skolen
Cecilie Pedersen Dalland og Haakon Thaule-Hatt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 125 sider | Fagbokforlaget

Krig og katastrofer i media - de unges møte med brutale nyheter
Vettenranta
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Kristen arv og tradisjon i barnehagen
Helje Kringlebotn Sødal
Pris kr. 499 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Kristne grunnskoler -- begrunnelse - innhold - handlingsrom
Skrunes, Hagesæther og Kvam (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 392 sider | Cappelen

Kroppslighet i barnehagen : Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse
Sandseter, Hagen, Moser (red.)
Pris kr. 669 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 470 sider

Kulturarven i skolen - felleskultur og elevmangfold
Halvorsen, Else Marie
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 203 sider

Kunnskap for en bedre skole : etter- og videreutdanning som strategi
May Britt Postholm (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 191 sider | Fagbokforlaget

Kunnskap, læring og veiledning i praksis
Herberg og Johannesdottir
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 205 sider | Universitetsforlaget

Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen
Hermansen, Hege
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider

Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge
Westrheim og Kjærgård Eide (red.9
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 353 sider | Fagbokforlaget

Kva ser vi - kva gjer vi : omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep : sku
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 144 sider | Fagbokforlaget

Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse
Mausethagen, Sølvi og Jens-Christian Smeby (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 260 sider

Kvalitet og kreativitet i klasserommet: ulike perspektiver på undervisning
Kverndokken, Askeland aog Hogga Siljan (red.)
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 315 sider | Fagbokforlaget

Ledelse i fremtidens skole
Marit Aas og Jan Merok Paulsen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 391 sider | Fagbokforlaget

Ledelse i og av flerkulturelle skoler
Gunn Vedøy
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 241 sider | Universitetsforlaget

Ledelse og poesi i barnehagen : affektive perspektiver i pedagogiske praksi
Reinertsen og Flatås
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 244 sider | Fagbokforlaget

Ledelse som setter spor : etterlat alltid dine medarbeidere i læring
Michael Fullan
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 98 sider | Cappelen

Lek
Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 173 sider | Cappelen

Lekelyst i barnehagen - å fremme lekens egenverdi
Øksnes og Sundsdal
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 123 sider | Cappelen

Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen
Trine Solstad
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 179 sider | Universitetsforlaget

Leselosboka
Liv Engen og Lise Helgevold
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 218 sider | Cappelen

Lesepraksiser i barnehagen - inn i litteraturen på mange måter
Solstad, Jansen og Øines
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 160 sider | Fagbokforlaget

Lesing i utvikling : teoretiske og didaktiske perspektiver
Lise Iversen Kulbrandstad
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 325 sider | Fagbokforlaget

Lesson study og læreres læring
Knut-Rune Olsen og Tor Arne Wølner
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Gyldendal

Liten i barnehagen : forskning, teori og praksis
May Britt Drugli
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 194 sider | Cappelen

Litteraturdidaktikk
Skaftun og Michelsen
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Litterær forståelse : innføring i litteraturdidaktikk
Hennig, Åsmund
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 250 sider

Livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektiv
Sælebakke, Anne
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 257 sider

Livsmestring og livsglede i barnehagen
Ingunn Størksen (red.)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 223 sider | Cappelen

Livsmestring og psykisk helse
May Britt Drugli og Ratib Lekhal
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 165 sider | Cappelen

Læremidler og arbeidsmåter : i den digitale skolen
Øystein Gilje
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 128 sider | Fagbokforlaget

Læreren i møte med elever med stille atferd
Anne-Lise Sæteren
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 106 sider | Gyldendal

Læreren som matematikkstudent
Opheim og Simensen
Pris kr. 159 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 83 sider | Cappelen

Lærerens relasjonsarbeid : perspektiver, verktøy og caser
Siw Skrøvset, Sølvi Mausethagen & Åse Slettbakk
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 126 sider | Cappelen

Læreres kollegasamtaler : om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling
Edel Karin Kvam
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 155 sider | Universitetsforlaget

Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen
Stine Ekornes
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 130 sider | Fagbokforlaget

Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen
Anne Bonnevie Lund (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 250 sider | Gyldendal

Mangfoldskompetanse - perspeketiver på undervisning i yrkesfag
Åse Røthing
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 166 sider | Cappelen

Marionetteskolen
Taraldsen og Kanestrøm (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 228 sider | Cappelen

Masteroppgaven i lærerutdanninga : temavalg, forskningsplan, metoder
Marit Krogtoft og Jarle Sjøvoll (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 266 sider | Cappelen

Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen
Britt Unni Wilhelmsen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 196 sider

Matematikk for barnehagelærere
Carlsen, Wathne og Blomgren
Pris kr. 687 (inkl.mva.) | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 325 sider | Cappelen

Matematikk for lærere 1. 6. utgave
Birkeland, Breiteig og Venheim
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 388 sider

Matematikk for lærere 2
Birkeland, Breiteig, Venheim
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 468 sider

Matematikkundervisning i en digital verden
Anne Norstein og Frode Olav Haara (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 137 sider | Cappelen

Mathematics textbooks, their content, use and influences
Barbro Grevholm (ed.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Innbundet | 515 sider | Cappelen

Med kunst i barnehagen
Ann-Hege Lorvik Waterhouse
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 248 sider | Fagbokforlaget

Mediepedagogikk og mediekompetanse - danning og læring i en ny mediekultur
Frantzen og Schofield (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 321 sider | Fagbokforlaget

Medvirkning til barns spontane lek - i barnehagen
Wolf, Kristin Danielsen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 138 sider

Mestrende barn : arbeidsbok barn
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 123 sider | Gyldendal

Mestrende barn : arbeidsbok foreldre
 
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 47 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual barn
 
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 130 sider | Gyldendal

Mestrende barn : gruppeledermanual foreldre
 
Pris kr. 229 | 2. utgave | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 42 sider | Gyldendal

Metoden Gjort Lært Lurt - nye verktøy for skolens læringsarbeid
Gedda, Oskar og Tom Tiller
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 129 sider

Miljøterapi med barn og unge 3.utg.. organisasjonen som terapeut
Larsen, Erik
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 195 sider

Minoritetsreligioner i barnehagen
Olav Hovdelien (red). mfl.
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 170 sider | Fagbokforlaget

Mobbeatferd i barnehagen - temaforståelse, forebygging, tiltak
Idsøe og Roland
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 107 sider | Cappelen

Mot til å være barnehagelærer - verdier som omdreiningspunkt
Sturla Sagberg (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 224 sider | Fagbokforlaget

Motivasjon i matematikk
Nosrati og Wæge
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 154 sider

Motstand - barndom i barnehagen
Maria Øksnes og Marcus Samuelsson (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 185 sider | Cappelen

Musikk - dannelse og eksistens
Øyvind Varkøy
Pris kr. 298 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 185 sider | Cappelen

Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere
Stokke, Ruth Seierstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 390 sider

Natur 1 : barn opplever naturen
Hjørdis H.K. Bakke
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 217 sider | Cappelen

Natur 2 : barn utforsker naturfenomener
Hjørdis H.K. Bakke
Pris kr. 249 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 112 sider | Cappelen

Natur, miljø og teknologi i barnehagen
Bakke, Hjørdis H. Krosshøl
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 230 sider

Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen
Haarberg, Jon
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 296 sider

Nesten som deg selv - barn og etikk
Eidhamar, Leer-Salvesen og Paul Leer-Salvesen
Pris kr. 389 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 180 sider | Cappelen

Nordiske skolesjefer - aktører i en brutt kjede
Moos, Nihlfors og Paulsen (red.)
Pris kr. 309 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 150 sider | Fagbokforlaget

Norsk 5-10 Språkboka
Igland & Nygård (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 260 sider | Universitetsforlaget

Norsk 5-10. Litteraturboka
Larsen, Wicklund og Sørensen (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 280 sider

Norsk lærebokhistorie: allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013
Skjelbred, Askeland, Maagerø og Aamotabakken
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 587 sider | Universitetsforlaget

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi
Kari Smith (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Norsk som andrespråk : perspektiver på læring og utvikling
Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 476 sider | Cappelen

Norsk som reiskaps- og danningsfag
Fondevik og Hamre (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 306 sider | Samlaget

Nye perspektiver på endring i skolen : Læring med integritet
Shirley, Dennis
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 165 sider

Nynorsk med dei minste
Bjørhusdal og Budal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 240 sider | Samlaget

Nærvær og profesjonalitet i skolen - tydelig og likeverdig undervisningspra
Kroken, Bodil Alice og Bjørn O. Larssen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 135 sider

Ord til besvær - livet med stamming
Albrigtsen, Stauri og Wright (red.)
Pris kr. 265 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 182 sider | Abstrakt forlag

Pedagogikk og hjernen : en introduksjon til fagfeltet pedagogisk nevrovite
Fride Flobakk-Sitter
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet : empiriske og teoretiske
Bjørg Mari Hannås (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 259 sider | Gyldendal

Pedagogikkens språk : kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap
Sæverot, Herner og Tobias C. Werler (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 277 sider

Pedagogikkvitenskap
Herner Sæverot
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 227 sider | Fagbokforlaget

Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser
Kolle, Larsen og Ulla
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 142 sider | Fagbokforlaget

Pedagogisk ledelse i barnehagen
Skoglund, Tonje og Pia Sundvall
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 170 sider

Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv
Haugen og Stølen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 330 sider

Pedagogisk praksis i sykepleie
Brataas, Evensen og Ingstad (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 295 sider

Pedagogisk systemarbeid
Rolf B. Fasting (red.)
Pris kr. 328 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen
Svenning og Wolf (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Politikk, lek og læring - barnehageliv fra mange kanter
Berit Bae
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 225 sider | Fagbokforlaget

Praksisbok for barnehagelærerstudenten
Frønes og Glaser (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 208 sider

Praksislæreren (2.utgave)
Nilssen, Vivi
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 175 sider

Praksisstudier : i lærerutdanninga
Klemp og Nilssen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 274 sider | Fagbokforlaget

Presentasjonsteknikk 2.utg.
Karla Smith
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 146 sider | Gyldendal

Problembasert læring for studenter og lærere
Roar C. Pettersen
Pris kr. 379 | 3. utgave | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 143 sider | Universitetsforlaget

Profesjonell uro - barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand
Pettersvold og Østrem
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Profesjonell utvikling og faglig veiledning
Killén, Kari
Pris kr. 429 | 5. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 282 sider

Profesjonelle læringsfellesskap (Dette vet vi om)
Lars Qvortrup
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 74 sider | Gyldendal

Profesjonelle samtaler med ungdom : et utviklingsfremmende perspektiv
Kari Langaard
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 293 sider | Gyldendal

Profesjonelt arbeid i grensesoner : skoleforbedring på tvers av virksomhet
Ruth Jensen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 176 sider | Cappelen

Profesjonsetikk : velferdsarbeid for og med mennesker
Hjort, Kristiansen og Barkholt (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 172 sider | Gyldendal

Profesjonsetikk i skolen : læreres etiske ansvar
Frøydis Oma Ohnstad
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | Cappelen

Profesjonsfellesskap og skoleutviklinig
Bjart Grutle
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 205 sider | Cappelen

Profesjonsveiledning - fra praktisk virksomhet til teoretisk felt
Eva Bjerkholt
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Psykologisk førstehjelp : klassesett barn 8-12 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Psykologisk førstehjelp : klassesett ungdom 13-18 år
Raknes, Solfrid
Pris kr. 2900 | Utgitt: 2017/10

Rammeplanen - 42 spørsmål fra barnehagens hverdag
Leif Strandberg
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 310 sider | Cappelen

Rektors stemme : lytte, lære og lede
 
Pris kr. 239 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 69 sider | Cappelen

Rektors stillingsvern
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 290 | Utgitt: 2017/01 | Innbundet | 143 sider

Rektors styringsrett
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 319 sider

Relasjonsvansker blant barn og unge
Richard Haugen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 208 sider | Cappelen

Religion i skolen
Undheim, Sissel og Marie von der Lippe (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 218 sider

Religioner og livssyn i skolehverdagen
Sødal, Hodne, Repstad og Tallaksen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 359 sider | Cappelen

Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
Tveter Thoresen og Winje
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Resiliens : risiko og sunn utvikling
Borge, Anne Inger Helmen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider

Restart Å være digital i skole og utdanning
Johansen og Karslen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 221 sider | Universitetsforlaget

Rett blikket mot Finland
Pasi Sahlberg
Pris kr. 259 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 120 sider | Cappelen

Risiko : - en innføring i god praksis
Vatnelid, Ingvild Laila
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 128 sider

Robuste barn - gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv
Per Schultz Jørgensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 189 sider | Cappelen

Samarbeid og innsikt : en innføring i prosjektbasert læring
Bergheim, Skotte, Neumann og Rugkåsa
Pris kr. 169 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 114 sider | Fagbokforlaget

Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak : SØT-modellen
 
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 300 sider | Fagbokforlaget

Samtidslyrikk i klasserommet
Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 269 sider | Fagbokforlaget

Se og forstå barn - vurdering i barnehagen
Turi Pålerud
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Sirkel - en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø
Berit Follestad og Nina Wroldsen
Pris kr. 219 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 111 sider | Fagbokforlaget

Skole- og utdanningssektoren i utvikling
May Britt Postholm (red.) ... [et al.]
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 370 sider | Fagbokforlaget

Skolebiblioteket - Læring og leseglede i grunnskolen
Line Hansen Hjellup (red.), Anne Håland, Joron Pihl og Arne Svingen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 181 sider | Cappelen

Skolefravær : Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring
Havik, Trude
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 197 sider

Skolen som læringsarena - Selvoppfatning, motivasjon og læring
Skaalvik, Einar M. og Sidsel Skaalvik
Pris kr. 449 | 3. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 327 sider

Skolen som samfunnsinstitusjon : elev, hjem og skole
Ingeborg Tveter Thoresen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 197 sider | Cappelen

Skolen vår!
Caspersen og Wendelborg (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 254 sider | Gyldendal

Skolesamfunnet - kompetansekrav og ungdomsfellesskap
Mette Bunting og Geir H. Moshuus (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 224 sider | Cappelen

Skriveboka : innføring i skriveopplæring
Kjersti Breivega og Magnhild Selås (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 260 sider | Samlaget

Små mennesker - stort mangfold : religioner og livssyn i barnehagen
Levi Geir Eidhamar ; [illustrasjoner Roy Søbstad]
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker
Erling Roland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Fagbokforlaget

Sosial kontroll
Ugelvik, Thomas
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 278 sider

Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag
Erlien, Wenche og Sonja M. Mork
Pris kr. 419 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 239 sider

Språklig mangfold og læring : didaktikk for flerspråklige klasserom
Bjarnø, Nergård og Aarsæther
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 239 sider | Gyldendal

Språklæring det siste året i barnehagen
Alfheim, Fodstad, Østbø Munch og Semundseth
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 217 sider

Språkmøte i barnehagen
Magnhild Selås og Ann-Kristin Helland Gujord (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 221 sider | Fagbokforlaget

Språkopplæring på småskoletrinnet
Hinna, Moberg og Lindén (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 187 sider | Fagbokforlaget

Spørsmål og interaksjon i klasserommet (Dette vet vi om)
Andersson-Bakken, Emilia
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 59 sider

Stemmer i mobbesaker : erfaringer fra Stigma-prosjektet
Støen, Fandrem og Roland (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 234 sider | Fagbokforlaget

Systemisk veiledning i profesjonell praksis
Jensen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 222 sider | Fagbokforlaget

Sårbare skolebarn - trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer
Lisbeth Gravdal Kvarme (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 266 sider | Fagbokforlaget

Tall og tanke 1 : Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn
Solem, Alseth og Nordberg
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 382 sider

Tall og tanke 2 - matematikkundervisning på 5. til 7. trinn
Solem, Ida Heiberg mfl.
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 420 sider

Teaching and learning English
Bøhn, Dypedahl and Myklevold (ed.)
Pris kr. 489 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 361 sider | Cappelen

Teaching English in the 21st Century : central issues in English didactics
Fenner and Skulstad (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 384 sider | Fagbokforlaget

Teamledelse i barnehagen
Wench Aasen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Tekst i tid og rom : Norsk språkhistorie
Otnes og Aamotsbakken
Pris kr. 419 | 5. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 285 sider | Samlaget

Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning
Berge og Johansson (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 258 sider

Tett på : psykisk helse og frafall i skolen
Olsen & Holmen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

Tidlig innsats i tidlig barndom
Lyngseth & Mørland (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 222 sider | Gyldendal

Trafikkpedagogikk
Glein og Lødemel
Pris kr. 525 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 418 sider | Fagbokforlaget

Trygge barn
Hoffman, Kent mfl.
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 306 sider

Undervisning som veiledning
Hoveid, Hoveid, Longva og Danielsen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 242 sider | Cappelen

Undervisningspraksis : profesjonalitet i skolen
Grimsæth og Hallås
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 173 sider | Gyldendal

Ungdom, danning og fellesskap : samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 244 sider | Cappelen

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Klepp, Knut Inge og Leif Edvard Aarø (red.)
Pris kr. 519 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 421 sider

Ungdom, læring og forebygging
Befring og Moen
Pris kr. 328 | 2. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 152 sider | Cappelen

Ungdomscoaching
Røise og Börjesson
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 154 sider | Fagbokforlaget

Ungdomsskole og ungdomsliv - læring i skole, hjem og fritid
Erstad og Smette (red.)
Pris kr. 289 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 162 sider | Cappelen

Ungdomstrinn i utvikling. - skoleutvikling og ledelse
May Britt Postholm mfl.
Pris kr. 469 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 316 sider

Ungdomstrinn i utvikling. - skoleutvikling, lesing , skriving og regning
May Britt Postholm mfl.
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 298 sider

Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring
Røyset og Kleppestø
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 293 sider | Fagbokforlaget

Utforsking i alle fag
Bjørshol og Nolet (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Utrolige lærere : Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferd
Webster-Stratton, Carolyn
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 512 sider

Utvikling av relasjonskompetanse : nøkler til forståelse og rom for læring
Aubert og Bakke
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 241 sider | Gyldendal

Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis
Glaser, Størksen og Drugli (red.)
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 548 sider | Fagbokforlaget

Utvikling. Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Sommer, Dion
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 120 sider

Veien til interkulturell kompetanse
Dypedahl & Bøhn
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 175 sider | Fagbokforlaget

Veier til språk i barnehagen
Kibsgaard, Sonja (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 223 sider

Veiledning av nye lærere (2.utgave)
Smith og Ulvik (red.)
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 224 sider

Veiledning for barnehagelærere
Nina Carson og Åsta Birkeland
Pris kr. 389 | 4. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 205 sider | Cappelen

Veiledning i høyere utdanning : en vitenskapelig antologi
Tveiten og Iversen (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

Veiledning og oppdagelse
Jensen, Karlsen og Luthen (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 227 sider

Vellykket arbeid med vanskelig atferd
Torkjell Sollesnes
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 135 sider | Cappelen

Verdier og visjoner - profesjonalitet i endring
Ursula Småland Goth (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Vikarhåndboka - hvordan gjøre en god jobb i skolen
Christian Huseby
Pris kr. 239 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 104 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene
Christensen, Eikeland, Hellne-Halvorsen og Lindboe (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 327 sider

Vurdering i skolen
Per Lauvås
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 220 sider | Cappelen

Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole
Thygesen og Omdal (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 245 sider

Å lede med hodet og hjertet
Avis Glaze
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 151 sider | Cappelen

Å lære språk i barnehagen
Vibeke Grøver
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 194 sider | Cappelen

Å mestre det vanskelige - individrettede intervensjoner for barn og unge
Kjøbli, Eng, Ertesvåg og Frønes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 218 sider | Gyldendal

Å planlegge og designe undervisning
Trond Eiliv Hauge
Pris kr. 248 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 102 sider | Cappelen

Å se seg spørrende omkring : introduksjon til en ny pedagogisk filosofi
Bostad, Inga
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 168 sider

Å skape gjennom forming : tema og prosjektarbeid i barnehagen
Karin Furness ; oversatt av Astrid Manger ; [foto: Christina Dackéus]
Pris kr. 498 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 265 sider | Cappelen

Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen, 2. utgave
Bøe, Marit og Marianne Thoresen
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 142 sider

Å studere realfag
Jonsmoen og Greek
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 133 sider | Fagbokforlaget

Å tenke didaktisk
Lars Helle
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 198 sider | Fagbokforlaget

Å være lærer i en mangfoldig skole : Kulturelt og religiøst mangfold,
Schjetne og Skrefsurd (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 312 sider

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no