NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Språk og litteratur
Listen omfatter nyere bøker om språk og litteraturvitenskapelige fag utgitt, eller planlagt. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Bibelhebraisk grammatikk
Wergeland, Andrew Donald
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 332 sider

Dei litterære sjangrane - ei innføring
Anders Gullestad mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 237 sider | Samlaget

Det ligger i ordene - om tradisjon og språk i norske samtidstekster
Åse Høyvoll Kallestad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 200 sider

Det medfødte språket
Noam Chomsky
Pris kr. 279 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 164 sider | Cappelen

Engelsk for secondary school
Munden & Sandhaug
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 506 sider | Gyldendal

Enkel nynorsk ordlise for offentleg og privat sektor
Utgård, Søyland og Rauset
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 540 sider | Samlaget

Etikk i litteratur og film
Lothe, Jakob
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 293 sider

Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter
Askeland og Aamotsbakken (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 245 sider

Fonetikk for logopeder og audiopedagoger
Slethei, Bollingmo og Husby
Pris kr. 439 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 193 sider

Forestillinger om fortid
Brinch, Sara mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 268 sider

Fortelling og følelse: en studie i affektiv narratologi
Andersen, Per Thomas
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 244 sider

Innganger til språkvitenskap - teori, metode og faghistorie
Hårstad, Lohndal og Mæhlum
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 209 sider | Cappelen

Kjærlighet som religion - lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000
Refsum, Christian
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/10 | Heftet | 193 sider

Kommunikasjon og norsk for ingeniører
Stifoss-Hanssen, Mjøsund Talmo og Ulstein
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 272 sider

Litteratur i en digital tid
Øyvind Prytz
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/03 | Heftet | 334 sider

Litteraturdidaktikk
Skaftun og Michelsen
Pris kr. 419 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Litterær forståelse : innføring i litteraturdidaktikk
Hennig, Åsmund
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 250 sider

Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen og nasjonen
Haarberg, Jon
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 296 sider

Norsk barnelitteraturhistorie
Birkeland, Risa og Vold
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 664 sider | Samlaget

Norsk etternamnleksikon : norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav
Olav Veka
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 639 sider | Samlaget

Norsk litteraturkritikk 1870-2015
Furuseth, Holljen Thon og Vassenden (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2016/10 | Innbundet | 652 sider

Norsk litterær årbok 2016
 
Pris kr. 329 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 283 sider | Samlaget

Norsk litterær årbok 2017
 
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/09 | Heftet | 285 sider | Samlaget

Norsk ordbok bind 12 U-Åværig
 
Pris kr. 850 | Utgitt: 2016/02 | Innbundet | 844 sider | Samlaget

Norsk som reiskaps- og danningsfag
Fondevik og Hamre (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 306 sider | Samlaget

Odysevs
Steinar Bjartveit
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 229 sider | Fagbokforlaget

Reading and teaching English literature
Signe Mari Wiland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/05 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Skriv godt og riktig på jobben
Fjeld, Ruth Vatvedt
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 299 sider

Spansk syntaks for nordmenn
Cardona, Margrete Dyvik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 333 sider

Språkets mønstre. 4. utgave
Kulbrandstad, Lars Anders og Torodd Kinn
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2016/12 | Heftet | 519 sider

Tekst i tid og rom : Norsk språkhistorie
Otnes og Aamotsbakken
Pris kr. 419 | 5. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 285 sider | Samlaget

Tysk ordbok - tysk-norsk/norsk-tysk
Svenkerud og Parnemann
Pris kr. 295 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 992 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no