NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Humaniora, estetiske fag og religion
Listen omfatter nyere bøker, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Design og strategi - åprosesser og metoder for strategisk utvikling av
Wanda Grimsgaard
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 615 sider | Cappelen

Din musikalske kapital
Kulset, Nora Bilalovic
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 138 sider

Diskursen orden
Michel Foucault
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 61 sider

Etikk, språk og argumentasjon : En innføring i debattetikk
Lohne, Eilert Jan
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 176 sider

Filosofi for realister - tekstsamling
Bangu, Sorin og Kevin Cahill
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 395 sider

Filosofi som poesi
Richard Rorty
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 100 sider | Cappelen

Global kristendom
Horsfjord, Kloster, Lende og Løland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 372 sider

Grep om fortiden - perspektiver og metoder i idéhistorie
Krefting, Schaanning og Aasgaard (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Cappelen

Gunstig intelligens
Trond Kjærstad
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 276 sider | Fagbokforlaget

Hinduer
Nicolaisen, Tove
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 321 sider

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

hva er PROTESTANTISME
Tarald Rasmussen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 144 sider | Universitetsforlaget

Hvordan lese det gamle testamentet
Hallvard Hagelia
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 317 sider | Cappelen

Inn i arkitekturen - en handlingsbasert innføring i byggekunst
Alf Howlid
Pris kr. 365 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 158 sider | Abstrakt forlag

Introduksjon til interaksjonsdesign
Nordbø, Tone
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 195 sider

Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt
Tore Slaatta (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 378 sider

Kirkeordinansen av 1537
Terje Ellingsen (oversettelse og innledning)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Cappelen

Kreativitet og innovasjon Fem sider av nesten samme sak
Torild Alise W. Oddane
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 285 sider | Fagbokforlaget

Kulturvitenskapenes språk
Øyvind Pålshaugen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 240 sider

Metodebok for kreative fag
Næss, Hans Erik og Lene Pettersen (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 242 sider

Musikkfeltet - innføring i musikksosiologi
Dag Østerberg ; Rudolf Terland Bjørnerem
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Nasjonalgalleriet
Audun Eckhoff (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 237 sider | Fagbokforlaget

Naturens skjønnhet - en studie av forholdet mellom estetikk, teologi og
Knut-Willy Sæther
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 250 sider | Cappelen

På naturens vilkår
Randi Bjerge-Sköld
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/12 | Innbundet | Cappelen

Religion i praksis
Horsfjord, Vebjørn
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 232 sider

Religion og ungdom
Høeg, Ida Marie (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 271 sider

Studiebibelen
 
Pris kr. 698 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet

Studiebok til Logiske metoder
Antonsen, Roger
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 224 sider

Toleranse - religion - konflikt
Afset, Løvlie og Redse (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 260 sider

Treenig teologi
Svein Rise
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 250 sider | Cappelen

TV-formater - fra Kvitt eller Dobbelt til Skam
Ole Hedemann
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 281 sider | Cappelen

Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring
 
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 324 sider | Cappelen

Å tolke musikk
Morten Carlsen og Henrik Holm
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 120 sider

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no