NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Humaniora, estetiske fag og religion
Listen omfatter nyere bøker, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Bibelhebraisk grammatikk
Wergeland, Andrew Donald
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 332 sider

Carl Fr.Wisløff - presten som ble misjonsfolkets professor
Egil Sjaastad
Pris kr. 398 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 382 sider

Den levende fortiden - filmhistorie og filmhistoriografi
Diesen, Jan Anders, Tore Helseth og Gunnar Iversen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 194 sider

Etikk, språk og argumentasjon : En innføring i debattetikk
Lohne, Eilert Jan
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 176 sider

Filosofi for humanister
Gamlund, Svendsen og Säätelä
Pris kr. 429 | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 266 sider

Filosofi for realister - tekstsamling
Bangu, Sorin og Kevin Cahill
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 395 sider

Filosofi som poesi
Richard Rorty
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 100 sider | Cappelen

Grep om fortiden - perspektiver og metoder i idéhistorie
Krefting, Schaanning og Aasgaard (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 301 sider | Cappelen

Herlige tider i Halden
Kristian Helland
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 82 sider

Hva er nå et menneske?
Anne Haugland Balsnes (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 336 sider | Cappelen

hva er PROTESTANTISME
Tarald Rasmussen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 144 sider | Universitetsforlaget

Hvordan lese det gamle testamentet
Hallvard Hagelia
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 317 sider | Cappelen

Inn i arkitekturen - en handlingsbasert innføring i byggekunst
Alf Howlid
Pris kr. 365 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 158 sider | Abstrakt forlag

Introduksjon til interaksjonsdesign
Nordbø, Tone
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 195 sider

Kirkeordinansen av 1537
Terje Ellingsen (oversettelse og innledning)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 141 sider | Cappelen

Kreativitet og innovasjon Fem sider av nesten samme sak
Torild Alise W. Oddane
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 285 sider | Fagbokforlaget

Kritisk diskursanalyse
Skrede, J
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 192 sider | Cappelen

Levende linjer - levende tanker
Henrik Thaulow
Pris kr. 340 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 203 sider

Litteratur inter artes - nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter
Langås og Sanders (red.)
Pris kr. 398 | Utgitt: 2016/08 | Innbundet | 428 sider

Metodebok for kreative fag
Næss, Hans Erik og Lene Pettersen (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 242 sider

Musikkfeltet - innføring i musikksosiologi
Dag Østerberg ; Rudolf Terland Bjørnerem
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 234 sider | Cappelen

Musikkvitenskap
Ruud, Even
Pris kr. 399 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 368 sider

Nasjonalgalleriet
Audun Eckhoff (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 237 sider | Fagbokforlaget

Naturens skjønnhet - en studie av forholdet mellom estetikk, teologi og
Knut-Willy Sæther
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Norske middelalderballader. Melodier. Bind 4
 
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 441 sider

Odysevs
Steinar Bjartveit
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/11 | Innbundet | 229 sider | Fagbokforlaget

Religion i praksis
Horsfjord, Vebjørn
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 232 sider

Religion og ungdom
Høeg, Ida Marie (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 271 sider

Studiebok til Logiske metoder
Antonsen, Roger
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 224 sider

Systematisk teologi
Marius Timmann Mjaaland
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 362 sider

Toleranse - religion - konflikt
Afset, Løvlie og Redse (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 260 sider

Transformasjon som overgivelse - bønn og spiritualitet hos Wilfrid Stinisse
Kim Larsen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 251 sider

Treenig teologi
Svein Rise
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 250 sider | Cappelen

TV-formater - fra Kvitt eller Dobbelt til Skam
Ole Hedemann
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 281 sider | Cappelen

Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring
 
Pris kr. 479 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 324 sider | Cappelen

Å tolke musikk
Morten Carlsen og Henrik Holm
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 120 sider

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no