NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Tekniske- og datafag
Listen omfatter nyere bøker om tekniske fag, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Asbesthåndboka
Evje, Magnus Johan mfl.
Pris kr. 379 | 3. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 141 sider

Bli bedre i Excel
Helbæk, Morten
Pris kr. 389 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 236 sider | Universitetsforlaget

Bygningsfysikk - grunnlag
Jan Vincent Thue
Pris kr. 699 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 464 sider | Fagbokforlaget

Droner i sivilsamfunnet - aktører, teknologi og etiske utfordringer
Astrid Gynnild (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 192 sider | Cappelen

GIS - the geographic language of our age
Knut Grinderud et.al.
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2017/02 | Heftet | 235 sider | Fagbokforlaget

Inn i arkitekturen - en handlingsbasert innføring i byggekunst
Alf Howlid
Pris kr. 365 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 158 sider | Abstrakt forlag

Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag
Jon Ingulf Medbø
Pris kr. 669 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 413 sider | Cappelen

Innføring i statistikk og dataanalyse...løsningsforslag
Jon Ingulf Medbø
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 106 sider | Cappelen

Introduksjon til interaksjonsdesign
Nordbø, Tone
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 195 sider

Javaprogrammering - kort og godt
Hegna, Knut og Arne Maus
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 247 sider

Kalkulus studiebok. 3. utgave
Hole, Arne
Pris kr. 249 | 3. utgave | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 174 sider

Lær deg Stata - innføring i statistisk dataanalyse
Wiborg & Ringdal
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 295 sider | Fagbokforlaget

Metode og dataanalyse - beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP,
Gripsrud, Olsson og Silkoset
Pris kr. 629 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 428 sider | Cappelen

Om det å lafte . band 2
Jon Bojer Godal, Henning Olstad, Steinar Moldal
Pris kr. 577 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 220 sider | Fagbokforlaget

Praktisk introduksjon til numeriske metodar - øvingsoppgåver for MATLAB
Selstø, Sølve
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 284 sider

Prosjektbasert byutvikling - mot en kvalitativ, prosjektrettet byplanleggin
Elin Børrud, August E. Røsnes
Pris kr. 599 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Ressurshefte til sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning
Ørjan Kristensen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 190 sider | Fagbokforlaget

Statistikk - en bayesiansk tilnærming
Nyberg, Svein Olav
Pris kr. 679 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 504 sider

Statistikk og dataanalyse - en moderne innføring
Folnes, Grønneberg og Hermansen
Pris kr. 749 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 541 sider | Cappelen

Studiebok til Logiske metoder
Antonsen, Roger
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 224 sider

Teknologi og vitenskap. Historie, metode, etikk og miljø
Kjelsberg, Ronny
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/07 | Heftet | 475 sider

Teknologien endrer samfunnet
Rolstadås, Krokan og Dyrhaug (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/09 | Innbundet | 228 sider | Fagbokforlaget

Universell utforming av IKT-systemer. Brukergrensesnitt for alle
Sandnes, Frode Eika
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 342 sider

Usikkerhet i støy og målinger
Helga Jonsdottir
Pris kr. 195 | Utgitt: 2016/08 | Heftet | 105 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no