NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Ordbøker og generelle oppslagsbøker
Listen omfatter nyere oppslagsbøker, ordbøker og fagbøker av generell interesse, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Digital studieteknikk
Hagelia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 188 sider | Cappelen

Effektiv nettskriving
Ove Dalen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 151 sider | Cappelen

Enkel nynorsk ordlise for offentleg og privat sektor
Utgård, Søyland og Rauset
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 540 sider | Samlaget

Ex.Fac. : en oppsummering
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 212 sider

Ex.Phil for sosialfag. 2. utgave
Tønnessen, Morten (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 493 sider

Formidling som funker - din guide til gode presentasjoner
Holtskog, Vibeke
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 192 sider

Fortellermagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling
Jørgen Moltubak
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 129 sider | Gyldendal

Hjernespenst
Dag Einar Sommervoll
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 356 sider | Gyldendal

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis
Halås, Catrine Torbjørnsen mfl.
Pris kr. 489 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 266 sider

Hva annet er også sant? En innføring i vitenskapsfilosofi
Frode Nyeng
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 339 sider | Fagbokforlaget

Hvordan bruke teori?. Innføring i kvalitativ analyse
Børve Rasmussen, Johannessen og Witzø Rafoss
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 339 sider

Hvordan lese kvalitativ forskning
 
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Cappelen

Hvordan lese kvantitativ forskning
Per Arne Tufte
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Hvordan lykkes som student : gleder og utfordringer ved å studere
Eli Stålesen (red.)
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 129 sider | Cappelen

Introduksjon til statistisk analyse
Knut-Andreas Christophersen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Kommunikasjon og norsk for ingeniører. 2. utgave
Stifoss-Hanssen, Mjøsund Talmo og Ulstein
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 314 sider

Kvalitative forskningsmetoder i praksis
Aksel Tjora
Pris kr. 379 | 3. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 285 sider | Gyldendal

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming
Christer Thrane
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Legathåndboken 2018
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 624 sider

Lær deg Stata - innføring i statistisk dataanalyse
Wiborg & Ringdal
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 295 sider | Fagbokforlaget

Matematikk for økonomi og samfunnsfag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 779 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 497 sider | Cappelen

Matematikk for økonomi og samfunnsfag : løsningsforslag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 419 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 276 sider | Cappelen

Metode og oppgaveskriving
Dalland, Olav
Pris kr. 449 | 6. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 267 sider

Norsk etternamnleksikon : norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav
Olav Veka
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 639 sider | Samlaget

Norsk ordbok - bokmål
Urdland Karlsen og Krogstad
Pris kr. 345 | 5. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 1063 sider | Cappelen

Ph.d. - en veiviser
Fekjær, Silje Bringsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 132 sider

Rapporten. Sjanger og styringsverktøy
Bjørkdahl, Kristian (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 326 sider

Sitater om arbeidslivet
 
Pris kr. 99 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 122 sider | Gyldendal

Skriv godt og riktig på jobben
Fjeld, Ruth Vatvedt
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 299 sider

Spansk juridisk-økonomisk ordbok -- norsk-spansk
Hanne Mørk
Pris kr. 585 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 621 sider | Cappelen

Spørreskjema som metode for helsefagene
Eberhard-Gran, Malin
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 64 sider

Statistikk for universiteter og høgskoler. 4. utgave
Løvås, Gunnar G.
Pris kr. 669 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 584 sider

Statistisk analyse i Stata
Anne Tjønndal
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Stor norsk-polsk ordbok
Ole Michael Selberg
Pris kr. 698 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 1536 sider

Superstudent
Schewe, Olav
Pris kr. 249 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 200 sider

Tall kan temmes! Hvordan forstå og bruke statistikk
Jan Erik Kristiansen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 164 sider | Cappelen

Tysk ordbok - tysk-norsk/norsk-tysk
Svenkerud og Parnemann
Pris kr. 295 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 992 sider | Cappelen

Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL
Gundersen, Mandt Larsen og Wittusen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 299 sider

Veien til båtførerprøven
Olaf Trysnes
Pris kr. 589 | 7. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 288 sider | Cappelen

Veien til båtførerprøven - spørsmål og svar
Olaf Trysnes
Pris kr. 299 | 6. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 95 sider | Cappelen

Veien til interkulturell kompetanse
Dypedahl & Bøhn
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 175 sider | Fagbokforlaget

Viten skapt : kvalitativ analyse og teoriutvikling
 
Pris kr. 179 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 102 sider | Cappelen

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder : Om å arbeide forskningsr
Brottveit, Gudrun
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 181 sider

Å studere realfag
Jonsmoen og Greek
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 133 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no