NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Ordbøker og generelle oppslagsbøker
Listen omfatter nyere oppslagsbøker, ordbøker og fagbøker av generell interesse, sortert på tittel. Tidligere utgitte titler, og titler som ikke står her kan bestilles via vår spesialbestillingstjeneste.

Informasjon om priser og utgivelsesdatoer oppgis med forbehold. Bestillinger på ikke-utkomne titler noteres for levering ved utgivelse.

Vi mottar gjerne meldinger om titler som vi ikke har tatt med i listen -- ta kontakt via e-mail.Båtførerprøven - kort fortalt
Trond Ålvik
Pris kr. 249 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 107 sider

Digital studieteknikk
Hagelia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 188 sider | Cappelen

Engelsk ordbok
Svenkerud og Aarflot
Pris kr. 295 | Utgitt: 2016/06 | Heftet | 1052 sider | Cappelen

Enkel nynorsk ordlise for offentleg og privat sektor
Utgård, Søyland og Rauset
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 540 sider | Samlaget

Fortellermagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling
Jørgen Moltubak
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 129 sider | Gyldendal

Hjernespenst
Dag Einar Sommervoll
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/11 | Heftet | 356 sider | Gyldendal

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis
Halås, Catrine Torbjørnsen mfl.
Pris kr. 489 | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 266 sider

Hva annet er også sant? En innføring i vitenskapsfilosofi
Frode Nyeng
Pris kr. 499 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 339 sider | Fagbokforlaget

Hvordan lese kvalitativ forskning
 
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Cappelen

Hvordan lese kvantitativ forskning
Per Arne Tufte
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Kunsten å skrive godt
Rognsaa, Aage
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 271 sider

Kvalitative forskningsmetoder i praksis
Aksel Tjora
Pris kr. 379 | 3. utgave | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 285 sider | Gyldendal

Legathåndboken 2018
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 624 sider

Lær deg Stata - innføring i statistisk dataanalyse
Wiborg & Ringdal
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 295 sider | Fagbokforlaget

Metode og oppgaveskriving
Dalland, Olav
Pris kr. 449 | 6. utgave | Utgitt: 2017/06 | Heftet | 267 sider

Norsk etternamnleksikon : norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav
Olav Veka
Pris kr. 449 | Utgitt: 2016/12 | Innbundet | 639 sider | Samlaget

Norsk ordbok bind 12 U-Åværig
 
Pris kr. 850 | Utgitt: 2016/02 | Innbundet | 844 sider | Samlaget

Oppgaveskrivingens ABC . veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2.
Pettersen, Roar C.
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2016/09 | Heftet | 196 sider

Pensjoner i et nøtteskall
Backer, Jan L. og Simen Lium
Pris kr. 349 | Utgitt: 2016/04 | Heftet | 164 sider

Ph.d. - en veiviser
Fekjær, Silje Bringsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 132 sider

Sitater om arbeidslivet
 
Pris kr. 99 | Utgitt: 2017/04 | Heftet | 122 sider | Gyldendal

Skriv godt og riktig på jobben
Fjeld, Ruth Vatvedt
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/01 | Heftet | 299 sider

Spansk juridisk-økonomisk ordbok -- norsk-spansk
Hanne Mørk
Pris kr. 585 | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 621 sider | Cappelen

Spørreskjema som metode for helsefagene
Eberhard-Gran, Malin
Pris kr. 199 | Utgitt: 2017/05 | Heftet | 64 sider

Statistisk analyse i Stata
Anne Tjønndal
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Stor norsk-polsk ordbok
Ole Michael Selberg
Pris kr. 698 | Utgitt: 2017/02 | Innbundet | 1536 sider

Studentens hva, hvordan og hvorfor
Dalland, Olav
Pris kr. 199 | Utgitt: 2016/02 | Heftet | 123 sider

Taler og retorikk : håndbok i taleskriving
Gjerde, Ole Andre
Pris kr. 299 | Utgitt: 2016/01 | Heftet | 146 sider

Tysk ordbok - tysk-norsk/norsk-tysk
Svenkerud og Parnemann
Pris kr. 295 | Utgitt: 2017/04 | Innbundet | 992 sider | Cappelen

Veien til båtførerprøven
Olaf Trysnes
Pris kr. 589 | 7. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 288 sider | Cappelen

Veien til båtførerprøven - spørsmål og svar
Olaf Trysnes
Pris kr. 299 | 6. utgave | Utgitt: 2017/03 | Heftet | 95 sider | Cappelen

Veien til interkulturell kompetanse
Dypedahl & Bøhn
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2017/08 | Heftet | 175 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no