NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Nyheter
Listen omfatter nye norske fagbøker utgitt i løpet av siste kvartal. Listen er sortert etter dato med de seneste titlene øverst.


Vårt lille land : små samfunn, store utfordringer
Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wollan (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 384 sider

Verda og vi - innføring i geografi
Erlend Eidsvik ... [et al.]
Pris kr. 599 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 408 sider | Samlaget

Fag, etikk og kommunikasjon
Krüger Grasaas, Sjursen og Stordalen
Pris kr. 419 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 247 sider | Cappelen

Verdier og visjoner - profesjonalitet i endring
Ursula Småland Goth (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Helserett i et nøtteskall
Befring, Anne Kjersti mfl. (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 320 sider

Åpen eller innadvendt : omdømmebygging for organisasjoner
Brønn, Peggy Simcic
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 351 sider

Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse
Lillevik, Salamonsen og Nordhaug (red.)
Pris kr. 420 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 336 sider | Gyldendal

Pedagogisk praksis i sykepleie
Brataas, Evensen og Ingstad (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 295 sider

Mellom tro og tvil : Praktisk kunnskap i psykisk helsearbeid
Olsen, Ruth Helene
Pris kr. 359 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 202 sider

Læreren i møte med elever med stille atferd
Anne-Lise Sæteren
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 106 sider | Gyldendal

Fysioterapi for de minste barna
Sunde og Aakvik Skår
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 175 sider

Driftsregnskap og budsjettering
Solheim og Winther
Pris kr. 539 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 428 sider

Studiebibelen
 
Pris kr. 698 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet

Typisk norsk å være (selv)god : en liten bok om den norske lederstilen
Berit Sund
Pris kr. 199 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 119 sider | Cappelen

Relasjonsvansker blant barn og unge
Richard Haugen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 208 sider | Cappelen

Skolen som samfunnsinstitusjon : elev, hjem og skole
Ingeborg Tveter Thoresen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 197 sider | Cappelen

Gode lesestrategier
Anmarkrud og Refsahl
Pris kr. 299 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 88 sider | Cappelen

Praktisk psykiatri
Aarre og Dahl (red.)
Pris kr. 799 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 645 sider | Fagbokforlaget

Dybdelæring
Øsern, Dahl, Strømme, Aagaard Petersen, Østern og Selander
Pris kr. 379 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 201 sider

Praksisbok for barnehagelærerstudenten
Frønes og Glaser (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 208 sider

Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere
Olsen, Terje mfl.
Pris kr. 249 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 158 sider

Sosial kontroll
Ugelvik, Thomas
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 278 sider

Forstå programmering - med Java, 2. utgave
Istad, Roy M. og Bjørn Kristoffersen
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 437 sider

Økonomiforståelse for ledere og styremedlemmer
Terje Berg
Pris kr. 349 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 213 sider | Fagbokforlaget

Den observerende barnehagelæreren
Mona Halsaunet Frønes
Pris kr. 339 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 158 sider | Fagbokforlaget

Rettferdig fordeling og rettferdig skatt
Jørgen Pedersen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 274 sider | Fagbokforlaget

Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge
Westrheim og Kjærgård Eide (red.9
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 353 sider | Fagbokforlaget

Statistikk for nybegynnere
Simen Sørbøe Solbakken
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 341 sider | Fagbokforlaget

Rapportlære for kriminalomsorgen
Halvorsen, Khawaja og Storvik
Pris kr. 299 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 140 sider | Fagbokforlaget

Norsk kriminaljournalistikk etter 2000 - en vegg av krim
Lars Arve Røssland
Pris kr. 279 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 159 sider | Cappelen

Rettslige problemstillinger i redningstjenesten
Arild Aaserød
Pris kr. 429 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 216 sider | Gyldendal

Undervisningspraksis : profesjonalitet i skolen
Grimsæth og Hallås
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 173 sider | Gyldendal

Global grammatikk : språktypologi for språklærere
Åshild Næss
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 272 sider | Gyldendal

Kystvaktens politi- og påtalemyndighet
Arild Aaserød
Pris kr. 429 | Utgitt: 2019/01 | Innbundet | 136 sider | Gyldendal

Didaktikk for barnehagelærere . 2. utgave
Gunnestad, Arve
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 237 sider

Skolen vår!
Caspersen og Wendelborg (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 254 sider | Gyldendal

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) :
Børre Pettersen og Atle Sønsteli Johansen
Pris kr. 169 | 10. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 337 sider | Gyldendal

Empowerment i arbeidslivet : et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvl
Stein Amundsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 298 sider | Cappelen

Nasjonal prestasjonskultur
Stensbøl og Tvedt
Pris kr. 499 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 187 sider | Fagbokforlaget

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
Brønn og Arnulf (red.)
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 389 sider | Fagbokforlaget

Penger og helse. Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren
 
Pris kr. 479 | Utgitt: 2019/01 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Plan- og bygningsloven 2008. En lov for vår tid?
Aarsæther og Sandkjær Hansen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 558 sider

Rettslig regulering av norsk akvakultur
Mellbye
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/12 | Innbundet | 239 sider | Universitetsforlaget

Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom
Cohen, Mannarino og Deblinger
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 388 sider

Hinduer
Nicolaisen, Tove
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 321 sider

IFRS på norsk : forskrift om internasjonale regnskapsstandarder
Elisabeth Myrbakken og Signe Haakanes
Pris kr. 899 | 7. utgave | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 948 sider | Fagbokforlaget

101 digitale grep
Wølner, Kverndokken, Moe og Siljan (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 381 sider | Fagbokforlaget

Diskursen orden
Michel Foucault
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 61 sider

Middelklassekulturen i Norge En komparativ sosiologisk studie
Rune Sakslind , Ove Skarpenes, Roger Hestholm
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 280 sider

Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945
Marianne Neerland Soleim
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 464 sider

Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar
Aarhus Braseth, Røsvik, Satinovic og Aadland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 218 sider | Samlaget

På naturens vilkår
Randi Bjerge-Sköld
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/12 | Innbundet | Cappelen

Å skrive nynorsk og bokmål - nye tverrfaglege perspektiv
Eli Bjørshusdal mfl. (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 212 sider | Samlaget

Migrasjon, helse og profesjon
Debesay, Jonas og Christine Tschudi-Madsen (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 215 sider

Norsk som andrespråk : perspektiver på læring og utvikling
Ann-Kristin H. Gujord og Gunhild Tveit Randen (red.)
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 476 sider | Cappelen

Ansvarlig alkoholhåndtering
Helge Jørgensen
Pris kr. 430 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 371 sider | Yrkeslitteratur

Norwegian whaling in the Cape Province 1911-1950
Gustav Sætra
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 154 sider | Cappelen

Politireformer - idealer, realiteter, retorikk og praksis
Larsson og Lundgren Sørli (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/12 | Heftet | 387 sider | Cappelen

Legathåndboken 2019
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 610 sider

Høvåg - gårds- og slektshistorie
Terje Sødal
Pris kr. 598 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 526 sider | Cappelen

Barn og bevegelse
Sulheim Haugstvedt og Bech
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 148 sider | Cappelen

Relasjonell atferd i arbeidslivet
Spurkeland, Jan
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 294 sider

Implementering av endringsarbeid i barnehagen
Roland og Ertesvåg
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 212 sider | Gyldendal

Konflikter på jobben : - løsning og læring
Skivik, Hans Morten
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 153 sider

Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet
Eide, Martin
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 442 sider

Kongemakt og skattland - den norske kongens rike utenfor Norge i middelalde
Steinar Imsen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 240 sider | Cappelen

Klinisk legemiddelhåndtering
Holm & Notevarp
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 263 sider | Fagbokforlaget

Lykkeverktøy - for fagfolk som jobbar med menneske
Ingunn Hagen
Pris kr. 318 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Den interaktive hjernen hos barn og unge
Anne-Grethe Urnes (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 394 sider | Gyldendal

VR og AR : en norsk introduksjon til virtual og augmented reality
Eirik Helland Urke
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 156 sider | Cappelen

Sosiologi i sosialfagene
Olsen, Skotte og Farstad (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 245 sider

Konkursrett i et nøtteskall
Hatling, Gran Johansen og Houmb Sjøli
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 193 sider

Psykiatriboken : Sinn , kropp, samfunn
Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke
Pris kr. 629 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 596 sider | Gyldendal

Helsefremmende skriving
Wold og Uverud
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 282 sider | Gyldendal

Anvendelse av forskningskunnskap (Dette vet vi om)
Terje Ogden
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 75 sider | Gyldendal

Danning, didaktisk praksis og forskning : et romorientert perspektiv
Thorolf Krüger
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 262 sider | Fagbokforlaget

Kina. Individ og samfunn. 3. utgave.
Halskov Hansen, Thøgersen og Wellens
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 261 sider

Politiet i krig og ved okkupasjon
Ragnar L. Auglend
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/11 | Innbundet | 130 sider | Gyldendal

HR og personalledelse
Johansen og Sætersdal (red.)
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 366 sider | Fagbokforlaget

Kunnskap, læring og veiledning i praksis
Herberg og Johannesdottir
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 205 sider | Universitetsforlaget

Diakoni og velferdsstat
Lid, Inger Marie (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 283 sider

Markedsspråket - språk og idéutvikling i markedskommunikasjon
Bjørnqvist, Johannessen og Aarflot
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 420 sider

Barn på nett. En veileder for foreldre og lærere
Bergsjø, Malmedal og Windvik
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/11 | Heftet | 194 sider

Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok
Øystein Pedersen Dahlen og Thor Erik Skarpen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 270 sider | Cappelen

Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet
Per-Einar Binder
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Regulering og standardisering - perspektiver og praksis
Braut, Lindøe og Kringen (red.)
Pris kr. 489 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 317 sider

Generasjon prestasjon. Hva er det som feiler oss?
Madsen, Ole Jacob
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Omsorgsforståelser - mellom poesi, profesjon og politikk
Kroken, Randi (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 167 sider

Vandel - om politiattester og vurdering av skikkethet
Holmboe og Myhrer
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 400 sider

Juss for utøvere av begrenset politimyndighet
Fredriksen og Sand
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 666 sider

Dybdelæring
Fullan, Quinn og McEachen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 236 sider | Cappelen

Forsikringsrett i et nøtteskall
Anderssen, Harald Benestad
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 251 sider

Gruppeterapi - grunnleggende om hvorfor og hvordan
Bjerke, Synnøve Ness
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 300 sider

God forvaltningsskikk - rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse
Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 247 sider | Gyldendal

Tolking : språkarbeid og profesjonsutøvelse
Haualand, Nilsson og Raanes (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 399 sider

Arbeidsbok til menneskekroppen : Fysiologi og anatomi
Sjaastad, Toverud, Sand, Bjålie og Haug
Pris kr. 299 | 3. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 224 sider

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no