NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Nyheter
Listen omfatter nye norske fagbøker utgitt i løpet av siste kvartal. Listen er sortert etter dato med de seneste titlene øverst.


Læreres kollegasamtaler : om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling
Edel Karin Kvam
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 155 sider | Universitetsforlaget

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : bind 1
Balsvik og Solli (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 260 sider | Universitetsforlaget

Lokale medier
Mathisen og Morlandstø (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 240 sider | Cappelen

Dei litterære sjangrane - ei innføring
Anders Gullestad mfl.
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 237 sider | Samlaget

Kristen arv og tradisjon i barnehagen
Helje Kringlebotn Sødal
Pris kr. 499 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Å lære språk i barnehagen
Vibeke Grøver
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 194 sider | Cappelen

Planlegging for helse og trivsel
Larsen, Ridderström og Nylenna
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 326 sider | Fagbokforlaget

Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker
Erling Roland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Fagbokforlaget

Hvordan lese kvantitativ forskning
Per Arne Tufte
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Undervisning som veiledning
Hoveid, Hoveid, Longva og Danielsen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 242 sider | Cappelen

Restart Å være digital i skole og utdanning
Johansen og Karslen (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 221 sider | Universitetsforlaget

Spansk syntaks for nordmenn
Cardona, Margrete Dyvik
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 333 sider

Identitet som lærer
Line Wittek
Pris kr. 298 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Skolefravær : Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring
Havik, Trude
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 197 sider

Statistiske metoder i medisin og helsefag
Aalen, Odd Olai (red.mfl.)
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 351 sider

Matematikk for lærere 1. 6. utgave
Birkeland, Breiteig og Venheim
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 388 sider

Arverett
Lødrup og Asland
Pris kr. 649 | 7. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Medisinsk-biologisk ordbok -- latin-gresk-norsk
Steinar Risnes
Pris kr. 795 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 860 sider | Cappelen

Blodprøvetaking i praksis
 
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 214 sider | Cappelen

Norsk barnelitteraturhistorie
Birkeland, Risa og Vold
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 664 sider | Samlaget

Statistikk og dataanalyse - en moderne innføring
Folnes, Grønneberg og Hermansen
Pris kr. 749 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 541 sider | Cappelen

Teamledelse i barnehagen
Wench Aasen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv : hva vet vi om voksne og eld
 
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | Fagbokforlaget

Fra opprør til kaos. Midtøsten etter den arabiske våren
Nordenson, Jon
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 366 sider

Veiledning av nye lærere (2.utgave)
Smith og Ulvik (red.)
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 224 sider

Hvordan lese kvalitativ forskning
 
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 163 sider | Cappelen

Økonomisk kriminalitet - ledelse og samfunnsansvar
Petter Gottschalk
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 416 sider | Cappelen

Pedagogisk systemarbeid
Rolf B. Fasting (red.)
Pris kr. 328 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

Statistisk analyse i Stata
Anne Tjønndal
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 187 sider | Cappelen

Visjoner for det gode arbeidsliv - arbeidsmiljøloven i samfunnsvitenskapeli
Jan Erik Karlsen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 345 sider | Cappelen

Regnskapsorganisering - oppgavesamling
Moen & Havstein
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 169 sider | Cappelen

Fortellinger fra et sykehjem
Kristin Hartveit Hansen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 287 sider | Cappelen

Psykisk helsearbeid : en gang til
Anders Johan W. Andersen
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 235 sider | Gyldendal

Voldgift i et nøtteskall
Berg og Nisja
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 136 sider | Gyldendal

Selskapsrett i et nøtteskall
Geir Woxholth
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 192 sider | Gyldendal

Profesjonelle læringsfellesskap (Dette vet vi om)
Lars Qvortrup
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 74 sider | Gyldendal

Gode rutinebeskrivelser (Dette vet vi om)
May Britt Drugli
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 69 sider | Gyldendal

Innledning til jusstudiet
Torvund, Olav
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 352 sider

Kjenn deg selv som lærer : utnytt ditt potensial
Vetland & Aase
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 249 sider | Gyldendal

Identitet og tilhørighet - om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell
Lill Salole
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 406 sider | Gyldendal

Eiendom og eierskap - om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i
Kristoffersen og Røsnes (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 262 sider

Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i
Høgestøl, Andersson og Lie (red.)
Pris kr. 529 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 439 sider

Selskapsrett 6.utg.
Geir Woxholth
Pris kr. 529 | 6. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 442 sider | Gyldendal

Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 4. utgave
Aarbakke, Magnus, mfl.
Pris kr. 2699 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1392 sider

med- og MOTARBEIDERBOKA : For deg som jobber eller bare er ansatt
Haukerud, Halvor
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 148 sider

Fritid sammen med andre - tilrettelagte fritidstjenester i endring
Kristiansen, Midtsundstad og Ofstad (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 173 sider | Fagbokforlaget

Oppgaver med løsninger i rettslære
Einar Mo
Pris kr. 449 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 312 sider | Cappelen

Eneveldet før undergangen - politisk kultur i Norge 1660-1814
Bjerkås og Dørum (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 576 sider

Barneomsorg på norsk. i samspill og spenning mellom hjem og stat
Tuastad, Svein Erik og Ingunn Studsrød (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 232 sider

Forsyningskjeder og logistikk
Bø, Grønland og Jahre
Pris kr. 549 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 341 sider | Fagbokforlaget

Læremidler og arbeidsmåter : i den digitale skolen
Øystein Gilje
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 128 sider | Fagbokforlaget

Lesepraksiser i barnehagen - inn i litteraturen på mange måter
Solstad, Jansen og Øines
Pris kr. 339 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 160 sider | Fagbokforlaget

Etikk i psykiske helsetjenester
Pedersen, Reidar og Per Nortvedt (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 361 sider

Samerett. 3. utgave
Skogvang, Susann Funderud
Pris kr. 649 | 3. utgave | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 351 sider

Kreativitet i skolen
Cecilie Pedersen Dalland og Haakon Thaule-Hatt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 125 sider | Fagbokforlaget

Metode og økonometri - en moderne innføring
Genaro Sucarrat
Pris kr. 249 | 2. utgave | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 209 sider | Fagbokforlaget

Mistenktes innsyn i straffesaken. I spenningsfeltet mellom tillit og kontro
Rui, Jorun I.
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/12 | Innbundet | 259 sider

Kommunikasjon og konflikthåndtering i politiarbeid
 
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 299 sider | Universitetsforlaget

Trangen til å telle - objektivering, måling og standardisering so
Larsen og Røyrvik (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 314 sider

Treenig teologi
Svein Rise
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Kostnads- og inntektsanalyse, 10. utgave. Oppgavesamling og løsningsforslag
Boye, Knut, Terje Hskestad og Eirik Holm
Pris kr. 299 | 10. utgave | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 175 sider

Ph.d. - en veiviser
Fekjær, Silje Bringsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 132 sider

Kontinuerlig endringsarbeid - helhetlig virksomhetsledelse
Karlsen, Persson, Gudfinnsson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 178 sider | Fagbokforlaget

Etterforskning : prinsipper, metoder og praksis
Ole Thomas Bjerknes og Ivar A. Fahsing
Pris kr. 599 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 496 sider | Fagbokforlaget

Fortellende journalistikk - reportasjer fra magasinet Plot
Bredeveien, Jo Moen og Knut Gjerseth Olsen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 284 sider

Barns utvikling i skolealder
Richard Haugen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 186 sider | Cappelen

Rettslige overgangsformer : politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikli
Heivoll og Flaatten (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/12 | Heftet | 329 sider

Allmenningen - historien om norsk offentlighet
Gripsrud, Jostein (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 658 sider

Hans Nielsen Hauge - fra samfunnsfiende til ikon
Dørum og Sødal (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 248 sider | Cappelen

Nasjonens antiborgere - forestillinger om religiøse minoriteter som
Frode Ulvund
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 256 sider | Cappelen

Lesing i utvikling : teoretiske og didaktiske perspektiver
Lise Iversen Kulbrandstad
Pris kr. 469 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 325 sider | Fagbokforlaget

Minoritetsreligioner i barnehagen
Olav Hovdelien (red). mfl.
Pris kr. 319 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 170 sider | Fagbokforlaget

Juss for vektere, 2. utgave
Bunæs, Myhrer og Spurkland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 237 sider

Reform og rutine - Kunnskapsdepartementets historie 1945-2017
Kim Helsvig
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 317 sider | Pax

Legathåndboken 2018
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 624 sider

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen
Minde, Stine Winger
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 120 sider

Vrangforestillinger
 
Pris kr. 429 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Lillesands historie 1800-1850
Berit Eide Johnsen
Pris kr. 498 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 384 sider | Cappelen

Økonomiskolen
Bergh, Finn Øystein
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 260 sider

Fra vann til velfert - E-CO Energi i markedets epoke
Dag Ove Skjold
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 300 sider | Pax

Inn i arkitekturen - en handlingsbasert innføring i byggekunst
Alf Howlid
Pris kr. 365 | Utgitt: 2017/11 | Innbundet | 158 sider | Abstrakt forlag

Q&A medisin
Ayyad Z. Khan
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 117 sider | Fagbokforlaget

Vikarhåndboka - hvordan gjøre en god jobb i skolen
Christian Huseby
Pris kr. 239 | 2. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 104 sider | Fagbokforlaget

Ledelse og skjønnsutøvelse - analyse, intuisjon, forhandlinger
Andersen, Moldenæs og Torsteinsen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 366 sider | Fagbokforlaget

Krisehåndtering : planlegging og handling
Tore Hafting (red.)
Pris kr. 699 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 550 sider | Fagbokforlaget

Sikkerhet og ledelse
Heldal, Antonsen og Kvalheim (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 301 sider | Gyldendal

Naturens skjønnhet - en studie av forholdet mellom estetikk, teologi og
Knut-Willy Sæther
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 250 sider | Cappelen

Barns utelek
Fasting, Merete Lund
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 129 sider

Alle skal med : i utvikling av den lærende barnehage
Ødegård, Nordahl og Røys
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 165 sider | Cappelen

Prosjektveilederen - for deg som vil skape verdi
Vaagaasar og Skyttermoen
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 221 sider | Cappelen

Rettshistorisk kritikk : tolv studier
Michalsen, Dag
Pris kr. 299 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 264 sider

SkatteFUNN
Hambro, Christian
Pris kr. 649 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 363 sider

Forventningens kraft : Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad
Vike, Halvard
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 244 sider

Nynorsk med dei minste
Bjørhusdal og Budal (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 240 sider | Samlaget

Dronningen i vikingtid og meddelalder
Kjesrud og Løkka (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 426 sider

Lek
Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 173 sider | Cappelen

Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor
Engelsrud
Pris kr. 699 | 6. utgave | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 503 sider | Cappelen

Fra avlatshandel til folkekirke - Reformasjonen gjennom 500 år
Eldbjørg Haug (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/11 | Heftet | 364 sider

Pedagogisk ledelse i barnehagen
Skoglund, Tonje og Pia Sundvall
Pris kr. 329 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 170 sider

Hva er FEMINISME. 2. utgave
Holst, Cathrine
Pris kr. 199 | 2. utgave | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 160 sider

Javaprogrammering - kort og godt
Hegna, Knut og Arne Maus
Pris kr. 249 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 247 sider

God praksis - om medisin og etikk
Hjörleifsson og Lea
Pris kr. 449 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 316 sider | Fagbokforlaget

Å fremme andres prostitusjon (straffeloven §315)
Vilde Hallgren Bodal
Pris kr. 379 | Utgitt: 2017/10 | Heftet | 152 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no