NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Nyheter
Listen omfatter nye norske fagbøker utgitt i løpet av siste kvartal. Listen er sortert etter dato med de seneste titlene øverst.


Menneskeretigheter: en verden uten helvete
Ole Gjems-Onstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 254 sider | Cappelen

Trygderett i et nøtteskall
Runar Narvland
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 314 sider | Gyldendal

Oppgavesamling i juridiske fag for politihøgskolen : med løsningsforslag
Thiis-Evensen, Cathrine og Steinar Fredriksen
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 189 sider

Europeisk integrasjon - økonomi og politikk
Austvik, Ole Gunnar
Pris kr. 419 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 477 sider

Temporomandibulær dysfunksjon
Elisabeth Heggem Julsvoll
Pris kr. 579 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 280 sider | Cappelen

Digitalisering av offentlig forvaltning : fra lovtekst til programkode
Dag Wiese Schartum
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 345 sider | Fagbokforlaget

Økonomisk familierett
Asbjørn Strandbakken
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 295 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene
Christensen, Eikeland, Hellne-Halvorsen og Lindboe (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 327 sider

Idrettslaget. Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og ansatte
Kjenner, Gunnar-Martin
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 407 sider

Allmennpsykologi : psykisk helsehjelp i kommunen
Anne-Kristin Imenes
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Odontologisk psykologi
Willumsen, Myran og Lein (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 276 sider

Veier til språk i barnehagen
Kibsgaard, Sonja (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 223 sider

Se og forstå barn - vurdering i barnehagen
Turi Pålerud
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 162 sider | Fagbokforlaget

Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis
Glaser, Størksen og Drugli (red.)
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 548 sider | Fagbokforlaget

Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
Haugli, Eriksen og Jakobsen (red.)
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 370 sider | Fagbokforlaget

Varme konflikter i arbeidslivet : organisatoriske perspektiver og
Heen & Salomon (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 270 sider | Gyldendal

Metoder for bedre arbeidsmiljø : involvering og gode prosesser
Koren og Lindøe
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 186 sider | Gyldendal

Tilbakemelding - dette vet vi om
Bærenholdt og Christensen
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 75 sider

Innføring i straffeprosess
Fredriksen, Steinar
Pris kr. 549 | 4. utgave | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 366 sider

Ibsen i Arabia
Salah Salim Ali
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 200 sider | Cappelen

Norsk ordbok - bokmål
Urdland Karlsen og Krogstad
Pris kr. 345 | 5. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 1063 sider | Cappelen

Barnehagens rammeplan i praksis - ledelse, omsorg og kompleksitet
Bente Fønnebø og Unni Jernberg
Pris kr. 439 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 239 sider | Cappelen

Juridisk metode i et nøtteskall
Aarli og Sæther Mæhle
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 281 sider | Gyldendal

Sivilprosess i et nøtteskall
Vangsnes, Jørgen
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 277 sider

Kan de ikke bare ta seg sammen: Om barn og unge med ADHD og Tourettes
Rønhovde, Lisbeth Iglum
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 284 sider

Barns mediehverdag
Bjørg Marit Nyjordet (red.)
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 132 sider | Cappelen

Vellykket arbeid med vanskelig atferd
Torkjell Sollesnes
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 135 sider | Cappelen

Eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse
Ness, Stein og Anne Siiri Øyasæter
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 295 sider

Forfatterens skriftstader - litterære museum i norsk minnepolitikk
Ottar Grepstad (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 366 sider | Samlaget

Barn skaper sted - sted skaper barn
Myrstad, Sverdrup, Helgesen (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 206 sider | Fagbokforlaget

Å møte psykisk smerte : erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet
Haugsgjerd, Svein
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 369 sider

Mineralloven - lovkommentar
Falkanger, Thor
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 246 sider

Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte
Viken, Kjetil
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 234 sider

Seksuell vold : en samfunnsvitenskapelig innføring
Skilbrei og Stefansen
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 211 sider | Cappelen

Innføring i pedagogisk forskningsmetode - en hjelp til kritisk tolkning og
Kleven og Hjardemaal
Pris kr. 429 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 225 sider | Fagbokforlaget

Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis
Gammersvik og Bognes Larsen (red.)
Pris kr. 389 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 284 sider | Fagbokforlaget

Teaching English in the 21st Century : central issues in English didactics
Fenner and Skulstad (ed.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 384 sider | Fagbokforlaget

Selvledelse : Teori, forskning og praksis
Glasø, Lars og Geir Thompson (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 172 sider

Nasjonaløkonomi : en guide til økonomisk politikk
Stein Reegård
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 124 sider | Gyldendal

Organisatorisk tillit - grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid
Tom E. Julsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 193 sider | Fagbokforlaget

Ferieloven med kommentarer
Trond Stang
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | Fagbokforlaget

Skolebiblioteket - Læring og leseglede i grunnskolen
Line Hansen Hjellup (red.), Anne Håland, Joron Pihl og Arne Svingen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 181 sider | Cappelen

TV-formater - fra Kvitt eller Dobbelt til Skam
Ole Hedemann
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 281 sider | Cappelen

Barn og estetisk praksis : sanser, væren og læring
Alice Kjær
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 168 sider | Cappelen

Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid
Karlsson og Borg (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 197 sider | Fagbokforlaget

Antrozoologi - samspill mellom dyr og menneske
Berget, Krøger og Thorød (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 205 sider

Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave. 3. utgave
Fougner, Jan mfl.
Pris kr. 1699 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 1314 sider

Rett blikket mot Finland
Pasi Sahlberg
Pris kr. 259 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 120 sider | Cappelen

Droner i sivilsamfunnet - aktører, teknologi og etiske utfordringer
Astrid Gynnild (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 192 sider | Cappelen

Allied Seafarers in the Second World War
Bjørn Tore Rosendahl (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 273 sider | Cappelen

Arbeidstid, skift og turnus - og helse
Hassel, Jørund
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 205 sider

Lov- og regelsamling i arbeidsrett 2018-19
Ernes, neumann og Løkken Sundet
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 831 sider | Fagbokforlaget

Finansregnskapet i teori og praksis - bilagsmappe
Moe & Torgersen
Pris kr. 699 | 4. utgave | Utgitt: 2018/03 | 263 sider | Fagbokforlaget

Grønn omstilling - norske veivalg
Haarstad, Håvard og Grete Rusten (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 230 sider

En kultur kalt ledelse. - om ledelse på tvers av tid og sted
Arnulf, Jan Ketil
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 251 sider

En ekstra : En bok om å være fosterhjem
Banggren, Gunni Marie
Pris kr. 250 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 142 sider

Smerte - fenomen og etikk
Nortvedt, Per og Finn Nortvedt
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 131 sider

Utvikling av relasjonskompetanse : nøkler til forståelse og rom for læring
Aubert og Bakke
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 241 sider | Gyldendal

Alminnelig obligasjonsrett
Peter Hallsteinsen
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 755 sider | Gyldendal

Å studere realfag
Jonsmoen og Greek
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 133 sider | Fagbokforlaget

Om det å lafte . band 2
Jon Bojer Godal, Henning Olstad, Steinar Moldal
Pris kr. 577 | Utgitt: 2018/03 | Innbundet | 220 sider | Fagbokforlaget

Datasikkerhet for ledere. - hvordan beskytte din virksomhet
Bergsjø, Håkon og Ronny Windvik
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 237 sider

Miljøterapi med barn og unge 3.utg.. organisasjonen som terapeut
Larsen, Erik
Pris kr. 329 | 3. utgave | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 195 sider

Brennpunkt Midtøsten - byene som prisme
Butenschøn og Maktabi (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/03 | Heftet | 335 sider | Universitetsforlaget

Sex, vold og feminisme
Trine Rogg Korsvik
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 268 sider | Cappelen

Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen
Svenning og Wolf (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Prosjektoppstart : du har ikke tid til å ha det travelt
Michel Esnault
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 190 sider | Gyldendal

Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner : manual for NBO
Nugent, Keefer, Minear, Johnson og Blanchard
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 305 sider | Gyldendal

Risiko : - en innføring i god praksis
Vatnelid, Ingvild Laila
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 128 sider

Vurdering i skolen
Per Lauvås
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 220 sider | Cappelen

Kvantitativ metode - en praktisk tilnærming
Christer Thrane
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Politikk, lek og læring - barnehageliv fra mange kanter
Berit Bae
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 225 sider | Fagbokforlaget

Praksislæreren (2.utgave)
Nilssen, Vivi
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 175 sider

Hva er en god bolig?
Johan-Ditlef Martens og Ketil Moe
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 429 sider | Universitetsforlaget

Rektors styringsrett
Eriksen, Bjørn
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 319 sider

Innføring i atferdsanalyse 2.utg.
Isaksen, Jørn og Are Karlsen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 174 sider

Barnehagen: Språkstimulerende læringsmiljøer (Dette vet vi om)
Gjems, Liv
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 79 sider

Færre endringer - Mer utvilking
Viviane Robinson
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 142 sider | Cappelen

Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak : SØT-modellen
 
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 300 sider | Fagbokforlaget

Mediepedagogikk og mediekompetanse - danning og læring i en ny mediekultur
Frantzen og Schofield (red.)
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 321 sider | Fagbokforlaget

Internasjonal migrasjon : en sammfunnsvitenskapelig innføring
Gunhild Odden
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 230 sider | Fagbokforlaget

Utvikling. Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap
Sommer, Dion
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 120 sider

Økonomistyring - kort og godt
Hoff, Kjell Gunnar
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 221 sider

Juss for skoleledere
Astrid M. Svele (red.)
Pris kr. 479 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 398 sider | Universitetsforlaget

Historikerens arbeidsmåter
Melve og Ryymin (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 237 sider

Operasjonssykepleie - 2. utg.
Dåvøy, Eide, Hansen (red.)
Pris kr. 485 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 501 sider

Merverdiavgift i et nøtteskall
 
Pris kr. 329 | 10. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 158 sider | Gyldendal

Dette vet vi om - samlepakke 2
 
Pris kr. 749 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | Gyldendal

Dette vet vi om - samlepakke 1
 
Pris kr. 1499 | Utgitt: 2018/02 | Gyldendal

Pinse i sør - musikklivet i pinsemenighetene på Sørlandet
Per Kjetil Farstad
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 339 sider | Cappelen

Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning
Erik Hagaseth Haug
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 158 sider | Fagbokforlaget

Medarbeidersamtalen 2.0
Runde Semundseth
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 145 sider | Fagbokforlaget

Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi
Kari Smith (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Kva ser vi - kva gjer vi : omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep : sku
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 144 sider | Fagbokforlaget

Internasjonal strafferett : en innføring
Elizabeth Baumann og Jo Stigen
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 298 sider | Gyldendal

Dynamisk tingsrett, til eksamen. 2. utgave
Apelseth, Matias
Pris kr. 319 | 2. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 141 sider

Introduksjon til samfunnsvitenskapene : bind 2
Balsvik og Solli (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 351 sider | Universitetsforlaget

Filosofi som poesi
Richard Rorty
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 100 sider | Cappelen

Strategisk granskning - mistanke om økonomisk kriminalitet
Petter Gottschalk
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 489 sider | Cappelen

John Maynard Keynes : en sjelden fugl
Bjørn-Ivar Davidsen
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 275 sider | Fagbokforlaget

Tett på : psykisk helse og frafall i skolen
Olsen & Holmen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

EØS-rett 3.utg.
Halvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathisen
Pris kr. 699 | 3. utgave | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 461 sider | Fagbokforlaget

Broen mellom ledelse og læring
Øystein Ballo og Kjell Dahl (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/02 | Heftet | 202 sider | Fagbokforlaget

Innsynsrett
Johan Greger Aulstad
Pris kr. 890 | Utgitt: 2018/02 | Innbundet | 545 sider | Fagbokforlaget

Journalistikk og kildekritisk analyse
Sigurd Allern
Pris kr. 429 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 295 sider | Cappelen

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen - en metodebok for lærere.....
Postholm og Moen
Pris kr. 269 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 112 sider

Opplæringslova - Lovkommentar
Geir Helgeland
Pris kr. 1199 | 3. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 425 sider | Universitetsforlaget

Agreement on the European Economic Area. A commentary
Arnestad, Fredriksen, Graver, Mestad and Vedder
Pris kr. 2300 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet

Lærebok i utlendingsrett
Øyvind Dybvik Øyen (red.)
Pris kr. 659 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 461 sider | Universitetsforlaget

Lærebok i psykiatri 4.utg.
Malt, Andreassen, Malt, Melle og Årsland (red.)
Pris kr. 1049 | 4. utgave | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 1060 sider | Gyldendal

Norsk konkurranserett bind 2. Fusjonskontroll
Ryssdal, Anders og Håkon Cosma Størdal
Pris kr. 679 | Utgitt: 2018/01 | Innbundet | 264 sider

Norske naturtyper. - økologi og mangfold. 2. utgave
Bjerkely, Hans Jan
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 445 sider

Barn og unge i midten : Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges
Johannessen, Baard og Torhold Skotheim (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 370 sider

Årsregnskapet i teori og praksis 2017
Schwenke, Hans Robert mfl.
Pris kr. 899 | 19. utgave | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 1308 sider | Gyldendal

Nye perspektiver på endring i skolen : Læring med integritet
Shirley, Dennis
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 165 sider

Oversikt over rettskildene
Karen Eg Taraldrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/01 | Heftet | 210 sider | Cappelen

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no