NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Nyheter
Listen omfatter nye norske fagbøker utgitt i løpet av siste kvartal. Listen er sortert etter dato med de seneste titlene øverst.


Hva er politi
Finstad, Liv
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 160 sider | Universitetsforlaget

Nærvær og profesjonalitet i skolen - tydelig og likeverdig undervisningspra
Kroken, Bodil Alice og Bjørn O. Larssen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 135 sider

Verdibasert ledelse
Kirkhaug, Rudi
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 175 sider

Norsk 5-10. Litteraturboka
Larsen, Wicklund og Sørensen (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 280 sider

Barn og deres voksne
Moira von Wright og Tone Kvernbekk (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 278 sider | Cappelen

Moderne makroøkonomi 2. utgave : med digital arbeidsbok
Steigum, Erling
Pris kr. 899 | 2. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet

Profesjonsetikk i ergoterapi og fysioterapi
Dahl-Michelsen, Groven og Aadland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 238 sider | Samlaget

Lærerprofesjonalitet i arbeidet med psykisk helse i skolen
Stine Ekornes
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 130 sider | Fagbokforlaget

Operativ psykologi 3.utg.
Eid og Johnsen (red.)
Pris kr. 549 | 3. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 360 sider | Fagbokforlaget

Terrorisme i norsk strafferett
Erling Johannes Husabø
Pris kr. 589 | Utgitt: 2018/10 | Innbundet | 353 sider | Fagbokforlaget

Språkopplæring på småskoletrinnet
Hinna, Moberg og Lindén (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 187 sider | Fagbokforlaget

Mestringsledelse i praksis : Verktøy for lederutvikling
Molstad, Marianne Hauan og Kjetil Spangberg
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 189 sider

Barn, unge og etnisitet i skolen (Dette vet vi om)
Laila Colding Lagermann
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 64 sider

Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser. 2 utgave
Mæhle, Eknes og Houge
Pris kr. 439 | 2. utgave | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 288 sider

Viten skapt : kvalitativ analyse og teoriutvikling
 
Pris kr. 179 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 102 sider | Cappelen

Sametinget : Institusjonaliseringen av en ny samepolitikk
Selle og Falch
Pris kr. 459 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 328 sider

Lekelyst i barnehagen - å fremme lekens egenverdi
Øksnes og Sundsdal
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 123 sider | Cappelen

Statsansatteloven - særlov om ansettelse og opphør av arbeidsforhold i stat
Gerd Engelsrud
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/10 | Heftet | 140 sider | Cappelen

Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973
Korbøl, Aud og Arnfinn H. Midtbøen
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 326 sider

IFRS i Norge - en håndbok
Bernhoft, Kvifte og Røsok (red.)
Pris kr. 649 | 8. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 717 sider | Fagbokforlaget

Helsepersonelloven - kommentarutgave
Befring og Ohnstad
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 396 sider | Fagbokforlaget

Hva er god veiledning? : en forskningsbasert innføringsbok om veiledning a
Eli Lejonberg og Merete Føinum
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 199 sider | Fagbokforlaget

Offentleglova. Kommentarutgave
Brandt, Sverdrup Efjestad, Harlem og Selman
Pris kr. 1299 | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 482 sider

Psykiske lidelser - forståelse, diagnostikk og juss
Dahl og Løvlie
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 401 sider

Norsk historie etter 1905
 
Pris kr. 439 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 378 sider | Samlaget

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn
Søftestad, Siri
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 293 sider

Norsk bedriftsskatterett
Folkvord, Furuseth, Ormaz Ferdowsi og Gjems-Onstad
Pris kr. 1529 | 10. utgave | Utgitt: 2018/09 | Innbundet | 1376 sider

Organizational change and change management
Dag Ingvar Jacobsen
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 278 sider | Fagbokforlaget

Handlingsrom i barnevernet
Schönfelder, Thomassen Andersen, Aune Kane (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 292 sider | Fagbokforlaget

Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt
Tore Slaatta (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 378 sider

Kulturvitenskapenes språk
Øyvind Pålshaugen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 240 sider

Norsk litterær årbok 2018
redaktørar Nora Simonhjell og Bendikt Jager
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 341 sider | Samlaget

Den kroniske tilstanden
Sæther, Inger-Lise
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 174 sider | Cappelen

Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen
Trine Solstad
Pris kr. 359 | 2. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 179 sider | Universitetsforlaget

Frihetens gränser - yttrandefriheten i Norden 1815-1914
Björne, Lars
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 449 sider

Revolusjoner i revers
David Graeber
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 171 sider | Cappelen

Kristne grunnskoler -- begrunnelse - innhold - handlingsrom
Skrunes, Hagesæther og Kvam (red.)
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 392 sider | Cappelen

Fra gründeridé til suksess
Stavrum og Torgersen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 309 sider | Fagbokforlaget

Markedsføring og forbrukerne - samfunnsvitenskapelig blikk
Ardis Storm-Mathisen mfl. (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 217 sider

Din musikalske kapital
Kulset, Nora Bilalovic
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 138 sider

Arbeidsrett i et nøtteskall
Hirst, Marion Holthe og Sen Ivar Lønneid
Pris kr. 399 | 2. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 306 sider

Håndtering av legemidler
Olsen, Kofoed og Rygg
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Design og strategi - åprosesser og metoder for strategisk utvikling av
Wanda Grimsgaard
Pris kr. 699 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 615 sider | Cappelen

Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 223 sider

Å planlegge og designe undervisning
Trond Eiliv Hauge
Pris kr. 248 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 102 sider | Cappelen

Gunstig intelligens
Trond Kjærstad
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 276 sider | Fagbokforlaget

Personalledelse og arbeidsrett
Elin Ørjasæter, Birgitte Stenberg Kravik, Trond Stang
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2018/09 | Heftet | 458 sider | Fagbokforlaget

Ubehagelig næringslivsetikk II : En essaysamling
Brinkmann, Johannes
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 225 sider

Utrolige lærere : Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferd
Webster-Stratton, Carolyn
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 512 sider

Fra bilag til bruk : Innføring i finansregnskap og regnskapsanalyse
Langli, John Christian
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 514 sider

Kort om NAV
Solstad, Asgeir
Pris kr. 259 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 176 sider

Hvordan bruke teori?. Innføring i kvalitativ analyse
Børve Rasmussen, Johannessen og Witzø Rafoss
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 339 sider

Innføring i folkerett, 5. utg.
Ruud og Ulfstein
Pris kr. 649 | 5. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 365 sider

Gjeldsordningsloven : med kommentarer
Ernst Moe
Pris kr. 990 | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 462 sider | Cappelen

Plan og samfunn - system, praksis, teori
Aarsther, Falleth, Nyseth og Kristiansen (red.)
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 343 sider | Cappelen

Sykepleie i hjemmet
Birkeland og Flovik
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 213 sider | Cappelen

Global kristendom
Horsfjord, Kloster, Lende og Løland
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 372 sider

Sentralforvaltningen. - gjennom et halvt århundre
Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 167 sider

Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Frisch, Letnes og Moe (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 350 sider

Forebyggende og helsefremmende arbeid : Fra individ- til systemorientert te
Garsjø, Olav
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 297 sider

Personvern : publisering og behandling av personopplysninger
Ødegaard, Magnus og Jon Wessel-Aas
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 370 sider

Innføring i samfunnsøkonomi : Kompendieutgave
Riis, Moen og Steigum
Pris kr. 550 | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Løsarbeidersamfunnet
Line Eldring og Elin Ørjasæter
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 203 sider | Cappelen

Barnelitteratur : sjangrar og teksttypar
Birkeland, Mjør og Teigland
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 228 sider | Cappelen

Effektiv nettskriving
Ove Dalen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 151 sider | Cappelen

Plan- og bygningsloven 2008 . Fungerer loven etter intensjonene?
Aarsæther og Sandkjær Hanssen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 408 sider

Kommunikasjon og norsk for ingeniører. 2. utgave
Stifoss-Hanssen, Mjøsund Talmo og Ulstein
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 314 sider

Markedsføringsledelse, 9. utgave
Framnes, Pettersen og Thjømøe
Pris kr. 649 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 622 sider

Digital praksis i barnehagen : nysgjerrig, eksperimentell og skapende
Nina Bauer Bølgan
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 157 sider | Fagbokforlaget

Prosjektledelse : et organisasjonsperspektiv
Erling S. Andersen
Pris kr. 699 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 563 sider | Fagbokforlaget

Strategi
Øystein D. Fjeldstad, Randi Lunnan (red.)
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 378 sider | Fagbokforlaget

En kort introduksjon til utviklingspsykologi
Lars Smith
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 153 sider | Fagbokforlaget

Blodet og immunsystemet : en innføring
Brynjar Foss
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 108 sider | Fagbokforlaget

Samfunnsfarmasi : legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse
Granås og Bakken
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 427 sider | Fagbokforlaget

Kropp og sinn
Egil W. Martinsen
Pris kr. 349 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 210 sider | Fagbokforlaget

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse-
Synnøve Hofseth Almås, Frøydis Vasset og Atle Ødegård (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

Barnehagepedagogiske linjeskift
Tove Lafton & Ann Merete Otterstad (red.)
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 281 sider | Fagbokforlaget

Nasjonalisme
Ernest Gellner
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 126 sider

Et helt vanlig barn
Kirsten Flaten
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 156 sider | Cappelen

Kollektiv arbeidsrett : en innføring
Tron Løkken Sundet
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 232 sider | Cappelen

Eiendomsmegling : oppgavesamling : jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør
Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova Johnsen
Pris kr. 569 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 303 sider | Cappelen

hva er AVHENGIGHET
Bramness, Jørgen G.
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 160 sider

Innføring i jordskifterett
Bjerva, Øystein Jakob og Per Kåre Sky
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 286 sider

Teknologi og samfunn. Forkurs
Myklebust, Astrid og Vegard Mjøsund Talmo
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 326 sider

Systematikk og innlevelse
Thagaard
Pris kr. 419 | 5. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 221 sider | Fagbokforlaget

Sikkerhet i arbeidslivet
Trond Kongsvik mfl.
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 306 sider | Fagbokforlaget

Prosessledelse 2.utg.
Jon Iden
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 280 sider | Fagbokforlaget

Prinsipper for bedre innkjøp
Ivar Brynhildsvoll
Pris kr. 489 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 361 sider | Fagbokforlaget

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet
Hjertnes, Frode
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 428 sider | Fagbokforlaget

Ledelse av forsyningskjeder
Bø, Gripsrud og Nygaard
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 310 sider | Fagbokforlaget

Organisasjonsendringer og endringsledelse 3.utg.
Dag Ingvar Jacobsen
Pris kr. 479 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 288 sider | Fagbokforlaget

Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode
Kristen Ringdal
Pris kr. 599 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 563 sider | Fagbokforlaget

Innføring i logistisk regresjon
Fugleberg, Småstuen og Tufte
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 416 sider | Fagbokforlaget

Plan og bygningsrett. Del 2, 3. utg.
Ness, Stein
Pris kr. 1199 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 752 sider

Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet
Juel, Faugli og Ludvigsen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 290 sider | Fagbokforlaget

Ledelse i små og mellomstore virksomheter
Erichsen, Solberg og Stiklestad
Pris kr. 529 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 490 sider | Fagbokforlaget

Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen
May Britt Postholm og Dag Ingvar Jacobsen ; [illustrasjoner: Roy Søbst
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 300 sider | Cappelen

Ungdom, danning og fellesskap : samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv
 
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 244 sider | Cappelen

Fysisk aktivitet og trening for eldre : betydning for fysisk kapasitet og
Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Legemidler og bruken av dem
Nordeng og Spigset (red.)
Pris kr. 729 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Økonomistyring for LØM-emnet
Hjertnes og Skorpen
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 333 sider | Fagbokforlaget

Sivilprosess 4.utg.
Robberstad, Anne
Pris kr. 659 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 437 sider | Fagbokforlaget

Klinisk kommunikasjon i sykepleie
Lena Günterberg Heyn (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 275 sider

Politikk og demokrati : en innføring i stats- og kommunalkunnskap
Hanssen, Helgesen og Vabo
Pris kr. 479 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 366 sider | Gyldendal

Introduksjon til statistisk analyse
Knut-Andreas Christophersen
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 255 sider | Gyldendal

Statistikk for universiteter og høgskoler. 4. utgave
Løvås, Gunnar G.
Pris kr. 669 | 4. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 584 sider

Matematikk for økonomi og samfunnsfag : løsningsforslag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 419 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 276 sider | Cappelen

Matematikk for økonomi og samfunnsfag
Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner
Pris kr. 779 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 497 sider | Cappelen

Barnehagen som samfunnsinstitusjon
Solveig Østrem (red.)
Pris kr. 328 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 202 sider | Cappelen

Skatterett for eiendomsmeglere
Dag Sønsthagen
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 106 sider | Cappelen

Praktisk programmering
Kai A. Olsen
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 285 sider | Cappelen

Livsmestring og livsglede i barnehagen
Ingunn Størksen (red.)
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 223 sider | Cappelen

Profesjonsetikk i skolen : læreres etiske ansvar
Frøydis Oma Ohnstad
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | Cappelen

Å lede med hodet og hjertet
Avis Glaze
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 151 sider | Cappelen

Finansielle emner
Knut Boye ... [et al.]
Pris kr. 519 | 15. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 318 sider | Cappelen

Etikk i profesjonell praksis
Einar Aadland ; [illustrasjonar: Amund Nitter]
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 109 sider | Samlaget

Menneskekroppen : Fysiologi og anatomi
Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie og Toverud
Pris kr. 1069 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 665 sider

Livsmestring og psykisk helse
May Britt Drugli og Ratib Lekhal
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 165 sider | Cappelen

Fysisk aktivitet og helse - fra begrepsforståelse til implementering av
Torstveit, Lohne-Seiler, Berntsen og Anderssen (red.)
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 453 sider | Cappelen

Matematikkundervisning i en digital verden
Anne Norstein og Frode Olav Haara (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 137 sider | Cappelen

Oversikt over erstatningsretten
Peter Lødrup, John Asland og Bjarte Askeland
Pris kr. 299 | 9. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 133 sider | Cappelen

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser : med kommentarer
Thue, Buan mfl.
Pris kr. 1299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 1115 sider

Kroppens funksjon og oppbygning
Nicolaysen, Gunnar og Per Holck (red.)
Pris kr. 849 | 3. utgave | Utgitt: 2018/08 | Heftet

Tall og tanke 1 : Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn
Solem, Alseth og Nordberg
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 382 sider

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid
Bjelland og Nakstad
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 221 sider | Gyldendal

Kroppslighet i barnehagen : Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse
Sandseter, Hagen, Moser (red.)
Pris kr. 669 | Utgitt: 2018/08 | Heftet | 470 sider

Psykoanalytisk diagnostikk : personlighetsstrukturer i terapiprosessen
Nancy McWilliams
Pris kr. 799 | Utgitt: 2018/08 | Innbundet | 446 sider | Gyldendal

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no