NLH AS
Vis bestillingsliste/Show order list
  |  
Søk/Search     
 
Nyheter
Listen omfatter nye norske fagbøker utgitt i løpet av siste kvartal. Listen er sortert etter dato med de seneste titlene øverst.


Motivasjon i matematikk
Nosrati og Wæge
Pris kr. 279 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 154 sider

Borettslovene : med kommentarer
Lilleholt, Kåre og Christian Fr. Wyller
Pris kr. 999 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 805 sider

Plan- og bygningsloven. Kommentarutgave. 2. utg.
Tyrén, Carl Wilhelm
Pris kr. 999 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 847 sider

Kirkesamfunn i Norge : innføring i kirkekunnskap
Ola Tjørholm (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 365 sider | Cappelen

Dokumentasjon i sykepleiepraksis
Grete Vabo
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 245 sider | Cappelen

Masteroppgaven i lærerutdanninga : temavalg, forskningsplan, metoder
Marit Krogtoft og Jarle Sjøvoll (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 266 sider | Cappelen

Sårbehandling og hudpleie
Langøen, Arne (red.)
Pris kr. 499 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet

Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn
Glaser, Vibeke
Pris kr. 379 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 188 sider

Masteroppgaven i juss. 2. utgave
Tuseth og Winge
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 190 sider

Skjulte tvangsmidler. 2. utgave
Bruce og Sunde Haugland
Pris kr. 649 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 381 sider

Plan og bygningsrett . Del 1, 3. utg.
Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os
Pris kr. 999 | 3. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 533 sider

Dobbelt opp. Om rus og psykiske lidelser. 4. utgave
Evjen, Boe Kielland og Øiern
Pris kr. 499 | 4. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 286 sider

Ex.Phil for sosialfag. 2. utgave
Tønnessen, Morten (red.)
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 493 sider

Innføring i trygderett. 5. utgave ved Imran Haider
Kjønstad, Asbjørn
Pris kr. 529 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 301 sider

Landet uten egenskaper - et essay om Østerrike
Pål Veiden
Pris kr. 239 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 142 sider | Abstrakt forlag

Profesjonsetikk for politiet
Geir Heivoll og Einar Aadland
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 214 sider | Samlaget

Den viktige begynneropplæringen
Michaelsen og Palm (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 298 sider

Natur, miljø og teknologi i barnehagen
Bakke, Hjørdis H. Krosshøl
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 230 sider

Én fortid - mange fortellinger. Introduksjon til historiebruk
Håkon Rune Folkenborg
Pris kr. 389 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 178 sider | Cappelen

Lærebok i skatterett. 8. utgave
Zimmer, Frederik
Pris kr. 799 | 8. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 527 sider

Hørselstap : Stress og mestring
Williams, Katharine Cecilia
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 187 sider

Møte med det selvmordstruede mennesket
Gry Bruland Vråle
Pris kr. 369 | 4. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 197 sider | Gyldendal

Kvalitet og pasientsikkerhet
Stubberud, Dag-Gunnar
Pris kr. 269 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 173 sider

Livsmestring i skolen - et relasjonelt perspektiv
Sælebakke, Anne
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 257 sider

Den krevende barndommen - om barndom, sosialisering og politikk for barn
Ivar Frønes
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 172 sider | Cappelen

Samarbeid og innsikt : en innføring i prosjektbasert læring
Bergheim, Skotte, Neumann og Rugkåsa
Pris kr. 169 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 114 sider | Fagbokforlaget

Rockets and rebels - strategy for anyone looking to build brands that move
Nordhagen and Rogne
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 290 sider | Fagbokforlaget

Tvangsfullbyrdelsesloven. kommentarutgave. 5. utgave
Falkanger, Flock og Waaler, ved Løvold og Haugli Sørensen
Pris kr. 1499 | 5. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 911 sider

Sentrale emner i barneretten. 3. utgave
Bendiksen, Lena R. L. og Trude Haugli
Pris kr. 599 | 3. utgave | Utgitt: 2018/07 | Innbundet | 342 sider

Innføring i skatterett 2018-2019 : Studiebok
Fallan, Lars
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 289 sider

Innføring i skatterett 2018-2019
Fallan, Lars
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 493 sider

Superstudent
Schewe, Olav
Pris kr. 249 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 200 sider

Universell utforming av IKT-systemer. Brukergrensesnitt for alle
Sandnes, Frode Eika
Pris kr. 549 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 342 sider

Arbeidsrett
Storeng, Beck & Due Lund
Pris kr. 299 | 11. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 171 sider | Cappelen

Skatterett for økonomistudenter : oppgavesamling
Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal
Pris kr. 259 | 2. utgave | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 185 sider | Fagbokforlaget

Barnehagens yngste barn : perspektiver på omsorg, læring og lek
Samuelsson og Jonsson (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 235 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori : for helsefag
Eline Thornquist
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/07 | Heftet | 288 sider | Fagbokforlaget

På sporet av den tapte pensjon : Slik forhandler du fram en god utsatt pens
Bjergene, Jon Olav
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 138 sider

Risiko, tillit og kontroll : et aktørperspektiv på risikostyring
Preben H. Lindøe
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 258 sider | Gyldendal

Profesjonsetikk : velferdsarbeid for og med mennesker
Hjort, Kristiansen og Barkholt (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 172 sider | Gyldendal

Når barn er pårørende
Bergem, Anne Kristine
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 269 sider

Pasientsikkerhet . Teori og praksis
Aase, Karina (red.)
Pris kr. 489 | 3. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 325 sider

Skolen som læringsarena - Selvoppfatning, motivasjon og læring
Skaalvik, Einar M. og Sidsel Skaalvik
Pris kr. 449 | 3. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 327 sider

En effektiv offentlig sektor
Sørensen og Thomsen
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider | Universitetsforlaget

Tall kan temmes! Hvordan forstå og bruke statistikk
Jan Erik Kristiansen
Pris kr. 329 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 164 sider | Cappelen

Religioner og livssyn i skolehverdagen
Sødal, Hodne, Repstad og Tallaksen
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 359 sider | Cappelen

Oppgavesamling i skatterett : revisoreksamen
Bjørn Torgrimsen og Marianne Husby
Pris kr. 569 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 312 sider | Cappelen

Å skape gjennom forming : tema og prosjektarbeid i barnehagen
Karin Furness ; oversatt av Astrid Manger ; [foto: Christina Dackéus]
Pris kr. 498 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 265 sider | Cappelen

hva er STATSVITENSKAP
Bratberg og Hvidsten
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 142 sider

Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL
Gundersen, Mandt Larsen og Wittusen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 299 sider

Marginalitet, sårbarhet, mestring. Etiske og metodiske utfordringer i
Berg, Haugen, Elvegård og Kermit (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 220 sider

Skole- og utdanningssektoren i utvikling
May Britt Postholm (red.) ... [et al.]
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 370 sider | Fagbokforlaget

Pedagogikk og hjernen : en introduksjon til fagfeltet pedagogisk nevrovite
Fride Flobakk-Sitter
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Diakoni i velferdsamfunnet
Haugen
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 160 sider | Fagbokforlaget

Elevenes psykososiale miljø : gode strategier, harde nøtter og blinde flek
Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 139 sider | Fagbokforlaget

Stemmer i mobbesaker : erfaringer fra Stigma-prosjektet
Støen, Fandrem og Roland (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 234 sider | Fagbokforlaget

Jeg er lærer! : reflektert, analytisk, kompetent
Kirsten E. Thorsen og Hanne Christensen (red.)
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 207 sider | Fagbokforlaget

Elevresultater : mellom kontroll og kunnskapsutvikling
Mausethagen, Prøitz og Skedsmo
Pris kr. 309 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 167 sider | Fagbokforlaget

Å tenke med Foucault
Øye, Øvre Sørensen & Martinsen
Pris kr. 289 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 189 sider | Fagbokforlaget

Psykiatri for helsefag
Trond F. Aarre (red.)
Pris kr. 499 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 337 sider | Fagbokforlaget

Biologisk psykologi : en lærebok
Anders Ågmo
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 417 sider | Fagbokforlaget

Relasjonell ledelse : Å lære lederskap i praksis
Skivik, Hans Morten
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider

Faglig kommunikasjon i praksis
Fjelldal, Carina og Anders Örtenblad (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 208 sider

Kreftsykdommer : En basisbok for helsepersonell
Schlichting, Ellen og Erik Wist (red.)
Pris kr. 769 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 484 sider

Offentlig arbeidsrett - rettigheter og plikter, tilsetting og opphør
Fanebust, Arne
Pris kr. 649 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 330 sider

Helsehjelp til personer med rusproblemer
Biong og Ytrehus (red.)
Pris kr. 449 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider | Cappelen

Skriveboka : innføring i skriveopplæring
Kjersti Breivega og Magnhild Selås (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 260 sider | Samlaget

Deling plattform tillit - perspektiver på delings- og plattformøkonomi
Arne Krokan
Pris kr. 429 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 320 sider | Cappelen

Grunnleggende økonomistyring
Terje Berg
Pris kr. 699 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 478 sider | Cappelen

Samværets praksis. Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid
Myhrer-Næss, Petter
Pris kr. 339 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 194 sider

Forvaltningsrett. 11. utgave
Eckhoff & Smith
Pris kr. 759 | 11. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 593 sider

Resiliens : risiko og sunn utvikling
Borge, Anne Inger Helmen
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 277 sider

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse : Strukturer, HR, politikk og sy
Bolman og Deal
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 558 sider

Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen
Hermansen, Hege
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider

Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole
Thygesen og Omdal (red.)
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 245 sider

Barne- og ungdomslitteratur - møtet med lesaren
Kristin Ørjasæter
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 174 sider | Samlaget

Panterett. 4.utgave
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 599 | 4. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 346 sider

Hold munn og lytt! Vil du lykkes med endring og innovasjon?
Stig R. Wigestrand
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 179 sider | Fagbokforlaget

Profesjonsfellesskap og skoleutviklinig
Bjart Grutle
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 205 sider | Cappelen

Diskrimineringsvern i arbeidslivet - en håndbok
Brit Djupvik Semner
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 300 sider | Fagbokforlaget

Verken syk eller frisk - sunnhet og sykdom er ikke lenger hva de var
Ole Didrik Lærum (red.)
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 132 sider | Fagbokforlaget

Hva er ØKOLOGI
Hestmark, Geir
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 156 sider

Språklæring det siste året i barnehagen
Alfheim, Fodstad, Østbø Munch og Semundseth
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 217 sider

Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Nils Per Hovland
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 227 sider | Cappelen

Hvordan lykkes som student : gleder og utfordringer ved å studere
Eli Stålesen (red.)
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 129 sider | Cappelen

Barnet og de andre . Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs
Bø, Inge
Pris kr. 449 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 335 sider

Tilvirkningskontrakter - med kommentarer til NKT15 og NF15
Kaasen, Knut
Pris kr. 899 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 941 sider

Hvordan elske et barn
Janusz Korczak
Pris kr. 209 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 82 sider | Cappelen

Children and young people, aesthetics and special needs
Torgeir Haugen and Kjell Ivar Skjerdingstad (eds.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 534 sider

Filosofi og etikk i barnehagen
Olsholt og Schjelderup
Pris kr. 369 | 2. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 177 sider | Cappelen

Fremmedspråksdidaktikk
Bjørke, Dypedahl og Haukås (red.)
Pris kr. 469 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 340 sider | Cappelen

Entrepriserett i et nøtteskall
Meyer-Myklestad, Johannes (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 215 sider

Formidling som funker - din guide til gode presentasjoner
Holtskog, Vibeke
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 192 sider

Verdensreligioner i Norge
Knut A. Jacobsen (red.)
Pris kr. 399 | 4. utgave | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 309 sider | Universitetsforlaget

Forsvarlig forvaltning
Boe, Erik Magnus
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 195 sider

Den norske velferdsstaten
Hatland, Aksel
Pris kr. 549 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 296 sider

Ex.Fac. : en oppsummering
 
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 212 sider

Praksisstudier : i lærerutdanninga
Klemp og Nilssen
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 274 sider | Fagbokforlaget

Rettsstat og menneskerettigheter 5.utg.
Aall, Jørgen
Pris kr. 819 | 5. utgave | Utgitt: 2018/06 | Innbundet | 601 sider | Fagbokforlaget

Entreprenører, innovasjoner og forretningslandskap - handlingens
Åge Garnes
Pris kr. 529 | Utgitt: 2018/06 | Heftet | 499 sider | Fagbokforlaget

Schizofreni - en forstyrrelse av selvet
Møller, Paul
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 246 sider

Sjelesorg i teori og praksis
Tor Johan S. Grevbo
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 512 sider

Etikk i klinisk sjukepleie
Anne Kari Tolo Heggestad
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 144 sider | Samlaget

Rettsøkonomi 2.utg.
Eide & Stavang
Pris kr. 1099 | 2. utgave | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 655 sider | Cappelen

Flyktningers psykiske helse
Varvin, Sverre
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 239 sider

De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge
Befring, Edvard
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 184 sider

Arbeid og klasse. Historiske perspektiver
Kjeldstadli, Knut
Pris kr. 369 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 298 sider

Å være lærer i en mangfoldig skole : Kulturelt og religiøst mangfold,
Schjetne og Skrefsurd (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 312 sider

Vegtrafikklovgivningen 2018
 
Pris kr. 550 (inkl.mva.) | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 688 sider | Cappelen

Making a modern university - the University of Oslo 1811-2018
Helsvig and Myhre (ed.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 305 sider

Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag
Jon Ingulf Medbø
Pris kr. 669 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 413 sider | Cappelen

Små mennesker - stort mangfold : religioner og livssyn i barnehagen
Levi Geir Eidhamar ; [illustrasjoner Roy Søbstad]
Pris kr. 399 | 3. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 198 sider | Cappelen

Katastrofepsykologi
Atle Dyregrov
Pris kr. 499 | 3. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 343 sider | Fagbokforlaget

Bevegelig berørt : det hellige i helsevesenet
Kari Martinsen
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 160 sider | Fagbokforlaget

Profesjonelt arbeid i grensesoner : skoleforbedring på tvers av virksomhet
Ruth Jensen
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 176 sider | Cappelen

Innføring i statistikk og dataanalyse...løsningsforslag
Jon Ingulf Medbø
Pris kr. 229 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 106 sider | Cappelen

Barnevernets begreper : - i bevegelse
Ask og Botnen Eide (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 255 sider

Smittevern i helsetjenesten
Akselsen, Per Espen (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 217 sider

Statlig økonomi for tillitsvalgte
Rudaa, Bjørn
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 229 sider

Læreren som matematikkstudent
Opheim og Simensen
Pris kr. 159 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 83 sider | Cappelen

Marionetteskolen
Taraldsen og Kanestrøm (red.)
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 228 sider | Cappelen

Sorg
Røkholt, Bugge, Sandvik og Sandanger (red.)
Pris kr. 299 | 2. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 229 sider | Fagbokforlaget

Dramaserien Skam - analytiske perspektiver og didaktiske muligheter
Lindtner og Skarstein (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 255 sider | Fagbokforlaget

Alle vil leve lenge - men ingen vil bli gamle
Runar Bakken
Pris kr. 329 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 230 sider | Fagbokforlaget

Norsk barnevern sett utenfra - stiller det urimelige krav?
Maciej Czarnecki
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 226 sider | Fagbokforlaget

Profesjonell uro - barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand
Pettersvold og Østrem
Pris kr. 359 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 204 sider | Fagbokforlaget

Veiledning i høyere utdanning : en vitensakpelig antologi
Tveiten og Iversen (red.)
Pris kr. 319 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 232 sider | Fagbokforlaget

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder : Om å arbeide forskningsr
Brottveit, Gudrun
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 181 sider

Norsk Totalkontrakt 2015 : med kommentarer
Jon D. Bjerkem
Pris kr. 629 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 466 sider

Enacting multilingualism - from research to teaching practice in the
Krulatz, Dahl and Flognfeldt
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 284 sider | Cappelen

Matematikk for lærere 2
Birkeland, Breiteig, Venheim
Pris kr. 599 | 6. utgave | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 468 sider

God advokatskikk
Woxholth, Geir
Pris kr. 779 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 504 sider

Profesjonelle samtaler med ungdom : et utviklingsfremmende perspektiv
Kari Langaard
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 293 sider | Gyldendal

Barns lek og eksperimenterende virksomhet (Dette vet vi om: barnehage)
Warrer, Sarah Damgaard og Stig Broström
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 69 sider

En mindre medisinsk psykiatri
Aarre, Trond
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 196 sider

Jentegrupper : en møteplass for selvtillit og vennskap
Mia Börjesson
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 186 sider | Gyldendal

Friluftsliv og guiding i natur : teori og praksis
Magnussen og Vold (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 254 sider | Universitetsforlaget

Hukommelsesstimulerende terapi
Spector, Thorgrimsen, Woods og Orrell
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 76 sider | Universitetsforlaget

God leseopplæring med nasjonale prøver
Roe, Andresen Ryen og Weyergang
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 206 sider

Rapporten. Sjanger og styringsverktøy
Bjørkdahl, Kristian (red.)
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 326 sider

Inkluderende fellesskap for barn og unge : ekspertrapport om barn og unge
Thomas Nordahl mfl.
Pris kr. 249 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 286 sider | Fagbokforlaget

Å bli frisk - veier ut av spiseforstyrrelser
Øverås, Maria Alstad
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 199 sider

Personvernforordningen (GDPR) Kommentarutgave
Skullerud mfl.
Pris kr. 1299 | Utgitt: 2018/05 | Innbundet | 595 sider | Universitetsforlaget

Målstyring i politiet i teori og praksis
Christin Thea Wathne
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/05 | Heftet | 195 sider | Cappelen

Hva er FELLESSKAP
Tjora, Aksel
Pris kr. 199 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 159 sider | Universitetsforlaget

Folkerett i et nøtteskall
Helmersen, Sondre Torp
Pris kr. 349 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 189 sider

Karriereveiledning for individ og samfunn
Kjærgård og Plant (red.)
Pris kr. 399 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 278 sider

Allmenn formuerett - fleire rettar til same formuesgode
Kåre Lilleholt
Pris kr. 599 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 377 sider | Universitetsforlaget

Rett og rettsanvendelse
Skoghøy, Jens Edvin A
Pris kr. 599 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 332 sider

Vitenskapsteori for helsefagene
Wifstad, Åge
Pris kr. 349 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 202 sider

Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. 2. utgave
Glaser, Moen, Mørreaunet og Søbstad (red.)
Pris kr. 519 | 2. utgave | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 320 sider

Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere
Stokke, Ruth Seierstad og Elise Seip Tønnessen (red.)
Pris kr. 449 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 390 sider

Lovens lange arm - en studie av politbetjenters rolle som rettshåndhevere
Geir Heivoll
Pris kr. 499 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 362 sider | Cappelen

I sitt rette element : når lidenskap forandrer alt
Robinson og Aronica
Pris kr. 379 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 240 sider | Fagbokforlaget

Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Østenstad, Adolphsen, Naur og Sinding Aasen (red.)
Pris kr. 479 | Utgitt: 2018/04 | Innbundet | 302 sider | Fagbokforlaget

Sosialpedagogikkens mangfold
Bjørknes, Delås, Gradovski, Haaland, Lone, Paulsen og Søndenå
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 171 sider | Fagbokforlaget

Straffeprosess : før eksamen
Aina Mee Ertzeid
Pris kr. 299 | Utgitt: 2018/04 | Heftet | 164 sider | Fagbokforlaget

 
 
Norwegian Library House AS
P.O.Box 4737 Nydalen
0421 Oslo
Informasjon om priser, utgivelsesdatoer mv. kan endres uten varsel.
Prices, publication dates and other information subject to change without notice.
 
T (+47) 22 95 27 42
F (+47) 22 95 03 25
post@nlhas.no